Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АУДИТ_111_2003.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

52. Розкрийте методику операційного аудиту реалізації продукції, робіт, послуг.

53. Охарактеризуйте методику аудиту формування фін резуль у розрізі видів діяль.

Метою аудиту правильності відображення інших операційних доходів і результатів операційної діяльності є встановлення:

- правильності відображення в облікових документах доходів, отриманих у вигляді відсотків, штрафів, пені, неустойок. При цьому аудитор повинен порівняти суми за кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід" з сумами, зазначеними у договорах. Якщо виявлені відхилення, встановити їх причину;

- повноти відображення в обліку отриманих відсотків за розрахунковими, поточними та валютними рахунками підприємства. Для цього аудитор здійснює перевірку договорів підприємства, укладених з банківськими установами;

- дотримання підприємством умов за договорами позики та отримання відсотків за ними;

- правильності відображення в обліку доходів від курсових різниць та операцій з валютою;

- повноти та правильності відображення в обліку інформації із сум, які знаходяться на депозитних рахунках у банку, та відсотків, отриманих із них;

- правильності відображення інших операційних доходів;

Аудит доходів фінансової діяльності. Перевіркою такого доходу аудитору необхідно встановити:

- правильність документального оформлення доходів, отриманих від участі в капіталі інших підприємств. Особливу увагу аудитор повинен приділити перевірці договорів по спільній діяльності;

- правильність і повноту відображення в облікових документах та на рахунках дивідендів, отриманих по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, які належать підприємству. У випадку, коли сплата дивідендів здійснюється фізичним особам, аудитор повинен з'ясувати легітимність таких операцій;

- правильність ведення синтетичного та аналітичного обліку рахунків 72, 73 та віднесення їх результатів у кінці місяця на рахунок 79.

Аудитом правильності відображення інших доходів та фінансових результатів від інвестиційної діяльності слід з'ясувати:

- доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які отримані за методом участі в капіталі), дивіденди, відсотки, амортизацію дисконту за інвестиціями в боргові цінні папери;

- правильність списання збитків від раніше присуджених боргів із неустойок, за якими повернені виконавчі документи;

- законність і доцільність віднесення витрат із утримання інших об'єктів.

Аудит доходів від надзвичайних подій.

Облік доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій, обліковується на рахунку 75 "Надзвичайні доходи" (рис. 2).

Аналітичний облік доходів від надзвичайних подій організовується за видами доходів, синтетичний на основі:

- 751 рахунку для відшкодування збитків від надзвичайних подій;

- 752 рахунку для відображення доходу від інших подій чи операцій які відповідають визначенню "надзвичайних подій".

Аудитор повинен звернути увагу не тільки на організацію обліку надзвичайних доходів, але й визначити:

- підтвердження надзвичайних доходів бухгалтерськими документами про наявність і визнання надзвичайних подій, стихійного лиха чи аварії;

- правильність віднесення надзвичайних подій на рахунки бухгалтерського обліку;

- своєчасність оформлення документів щодо списання витрат від стихійного лиха, аварії чи інших надзвичайних подій.

Завершальним етапом аудиту доходів є: аудит правильності та достовірності формування фінансового результату та його використання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]