Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
надьога 1 до друку нормальнас3 розді.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
331.26 Кб
Скачать

3.3. Геодезичні роботи та створення планової основи

На території Звиняцької сільської ради був проведений комплекс геодезичних робіт для визначення меж території сільської ради, угідь(землі колективної власності, лісовий фонд,природоохоронна зона, тощо.), території населеного пункт.

В комплекс робіт входило:

1.Створення планової основи

2.Горизонтальна зйомка, (див.додаток 5).

3. Створення планової основи.

Перед початком робіт були проведені обстеження та рекогносціровка місцевості і вихідних геодезичних пунктівОбчислення координат пунктів планової основи(див.додаток 6,7,8). В результаті обстеження встановлено,що в районі робіт збереглись пункти тріангуляції Звиняч і Вербівці.Для згущення вихідних пунктів за допомогою GPS були визначені 24 пункти.В процесі попередніх геодезичних робіт кадастровим центром в даному районі методом прямих засічок були визначені координати об”ктів,які в даній роботі використовувались для визначення орієнтовних напрямків.Такими об’єктами послужили куполи церков в селах Звиняч та Скомороше.

Перед початком вимірів була зроблена закладка пунктів сітки з метою їх довгострокового збереження. Для цього вибиралось відповідне місцезнаходження пунктів з врахування пунктів з врахуванням того, щоб в подальшому їх використовувати як межеві знаки і для виносу в натуру меж полів. Пункти закріплялися металевими штирями та трубами,закопаними та забетонованими на глибину 0,5м.

3.4.Горизонтальна зйомка на місцевості

Горизонтальна зйомка масштабу 1:1000 проводилась згідно «Інструкції по топографічних зйомках масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» та інструктивних матеріалів

В комплекс робіт (див.додаток4), увійшла зйомка меж орної землі, пасовищ, городів, резервного фонду,тощо.В комплекс робіт увійшла зйомка контурів земель несільськогосподарського призначення(ліси, річки, ставки, дороги, посадки тощо)

Висновки

У курсовій роботі показано важливість і необхідність застосування супутникових технологій для визначення координат опорно-межових мереж.

GPS – глобальна навігаційна система, базується на сузір’ї із 24 супутників, які облітають по орбіті землю. GPS – супутникова система визначення місцеположення, яка працює під контролем Міністерства Оборони США (МО). Система дозволяє цілодобово і при будь-яких погодніх умовах одержувати інформацію про час і визначати координати об’єктів в будь-якій точці Земної кулі.

До переваг GPS-мереж можна віднести:

  • точність GPS-вимірів мало залежить від погодних умов (дощу, снігу, високої чи низької температури, а також вологості);

  • GPS дозволяє значно скоротити терміни проведення робіт порівняно з традиційними методами;

  • GPS дозволяє визначити результати в єдиній світовій системі координат WGS-84;

  • GPS-результати представляються в цифровій формі і можуть бути легко трансформовані в картографічні чи географічні інформаційні (ГІС) системи.

У першому розділі описана координатна основа України, реалізована у вигляді Державної геодезичної мережі (ДГМ) закріплює систему координат на її території.

Державна планова геодезична мережа (ДГМ) створюється у вигляді астрономо-геодезичної мережі 1-го класу, геодезичної мережі 2-го класу, геодезичної мережі згущення, геодезичних мереж спеціального призначення та висотних геодезичних мереж 1-го, 2-го, 3-го і 4-го класів.

У другому розділі описані способи визначення координат (геодезичне метод, межування з використанням супутникових методів) і дана характеристика і описстворення знімальної основи для кадастрових зйомок.

Методи GPS вимірів можна розділити на статичні та кінематичні. При статичних вимірах беруть участь у сеансі приймачі знаходяться на пунктах в нерухомому стані. Тривалість спостережень складає від 5 хвилин (швидка статика) до декількох годин і навіть діб, в залежності від необхідної точності і відстаней між приймачами. При кінематичнихвимірах один з приймачів знаходиться постійно на опорному пункті, а другий приймач (мобільний) знаходиться в русі. Точність кінематичних спостережень трохи нижче, ніж у статиці (зазвичай 2-3 см на лінію до 10 км).

В третьому розділі було проведено дослідження в результаті якого було отримано координати поворотних точок земельних ділянок.На основі якких побудовано плани земельних ділянок