Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 семестр для физ-мата.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
71.05 Кб
Скачать

Практичне заняття №8

Тема. Фахові навчально-наукові роботи фізико-математичного спрямування.

Лексичні і фразеологічні норми у професійному спілкуванні. Терміни.

План

  1. Професіоналізми, канцеляризми, професійні мовні кліше; номенклатурні назви у професійному мовленні фізика/математика.

  2. Використання неологізмів та запозичень, співвідношення національних та іншомовних компонентів у професійному мовленні фізика/математика.

  3. Терміни та їх місце у мовленні фізика/математика. Термінологія обраного фаху.

  4. Лінгвістичні та історичні аспекти термінології і термінографії.

  5. Проблеми перекладу термінів. Проблеми навчальної термінології.

  6. Словники термінів. Термінографічна діяльність і комп'ютеризація. Проблеми стандартизації наукових термінів.

  7. Правопис: Спрощення груп приголосних і зміна їх при словотворенні.

Розділові знаки при однорідних членах речення.

Основна література

1.Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів – К.: А.С. К., 2002.–400 с.

2. Горіна Ж. Д., Прокопенко Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для студентів історичного фаху. – Одеса: ПНЦ АПН України – М. П. Черкасов, 2005. – 123 с.

3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., Х.: Торсінг, 2003.

Домашнє завдання Завдання 1.Перекласти українською мовою подані слова та словосполучення.

Вовлекать в работу, воспользоваться предложением, заинтересованное лицо, дальнейшее использование, потребляемые средства, с занимаемой должности, предъявить обвинение, прийти к решению.

Завдання 2. 1. Оформити титульну сторінку для реферату, курсової або дипломної роботи (тему вибрати довільно, можна вказати свою) на аркуші формату а 4.

2. Оформити рубрикацію (нову і традиційну) плану до обраної довільно теми реферату, курсової або дипломної роботи на аркуші формату А 4.

Завдання 3. В яких значеннях уживається російське слово следующий? Якими українськими відповідниками можна перекласти кожне з них?

Завдання 4. Користуючись Українсько-російським словником, поясніть значення наведених міжмовних омонімів.

Укр. Свита – рос. Свита, чинний- чинный, любий-любой, жалувати- пожаловать, слабий-слабый, вродливий-уродливый, вклонитися-уклониться, наказати-наказать, питати-пытать, орати-орать, мешкати-мешкать.

Завдання 5. За допомогою Словника іншомовних слів установіть значення і походження поданих іншомовних слів, наведіть зразки вживання у мовленні кількох з них.

Толерантний, філігранний, конкретизація, канон, комп’ютеризація, тоталітарний, традиція, сентенція, коледж, колеж, павільйон, комюніке, панно, сенсорний, примат, примітив, привілей, брифінг, приватизація, престиж, стабільний, інтелігент, інтелектуал, катастрофа, стимул.

Завдання 6. Подані слова, словосполучення ввійшли до активного словника української літературної мови в останні роки. Що означає кожне з них? Чи всі вони є неологізмами й сьогодні?

Суверенітет, незалежність, президент, тризуб, розбудова держави, День незалежності, парламентська більшість, Верховна Рада, соціальний захист населення, маркетинг, менеджер, комерсант, комерціалізація, корпорація, бізнесмен, приватизація, ліцей, гімназія, коледж, офіс.

Завдання 7. Зі словника випишіть 10 математичних/фізичних термінів та поясніть їхнє значення.

Завдання 8. Підберіть тексти, в яких є математичні/фізичні терміни (8-10). Використовуючи словники, поясніть їх значення, походження та функції.