Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 семестр для физ-мата.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
71.05 Кб
Скачать

Практичне заняття №5 Тема. Труднощі української словозміни і словопоєднання План

 1. Відмінності й написання особових і географічних назв.

 2. Узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому і фаховому мовленні.

 3. Особливості синтаксису ділових та наукових текстів. Керування дієслів.

 4. Усталені ділові вислови.

 5. Довідково-інформаційні документи. Доповідна записка.

 6. Правопис: Особливості відмінювання іменників ІІ відміни. Розділові знаки при відокремлених прикладках.

Основна література

 1. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закладів – К.: А.С. К., 2002.–400 с.- С.57-59, 84-85, 87-88, 345-346, 359-362.

 2. Горіна Ж. Д., Прокопенко Л. І. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник для студентів історичного фаху. – Одеса: ПНЦ АПН України – М. П. Черкасов, 2005. – 123 с.

 3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., Х.: Торсінг, 2003. – 448 с.- С.47-53, 146-153,166-174.

 4. Зубков М. Г. Українська мова: Універсальний довідник. – Х.: ВД «Школа», 2005. – 496 с.

Домашнє завдання

Завдання 1. Написати доповідну записку. Визначити її призначення, реквізити, специфіку тексту.

Завдання 2. Відредагуйте подані словосполучення. Запишіть правильні варіанти. З трьома (на вибір) складіть речення з однорідними членами та узагальнювальними словами, характерні для офіційно-ділового стилю.

Заплатити пошлину, нижчестоящі адміністративні органи, відміняти (закон, указ, заняття), співробітництво у науковій, культурній областях, головна увага ним приділяється.

Завдання 3. Поставте дієслова в другій і третій особі однини і множини теперішнього часу дійсного способу. Визначте дієвідміну кожного слова.

Боротися, зупинитися, клеїти, колоти, повірити, вручити, мати, виходити, цікавитися, кликати, зумовити, підвищити, знаходити, забезпечити, перемогти, перемагати.

Завдання 4. Від поданих дієслів утворіть форми першої особи однини. Простежте чергування приголосних, підкресливши їх.

Водити, возити, розграфити, припекти, скакати, полоскати, захотіти, наздогнати, переходити, викосити, натравити, їздити, ненавидіти, нагородити, приладити.

Завдання 5. Запишіть подані дієслова двома групами: дійсного і наказового способу.

Шануймося, вчимо, навчаємо, дзвениш, вертайся, вертаєшся, звучить, підводитесь, підведіться, підходь, підійде, виводьмо, вивозимо, прочитаймо, зберімось, малюємо, виконуємо, зупиніте, прийдете, хай скаже, поважаєте, стежмо.

Завдання 6. Подані дієслова перекладіть українською мовою і запишіть у формах П особи однини і І особи множини.

Существовать, разыскивать, терроризировать, требовать, уведомлять, угнать, удалять, упразднить, финансировать, ходатайствовать, бояться, гудеть, быть.

Завдання 7. Складіть речення з поданими дієсловами.

Агітувати, аргументувати, нищити, діяти, доводити, неволити, донести, мирити, скаржитися, занедужати, наводити, розповідати.

Практичне заняття № 6 Тема. Оформлення наукової роботи План

 1. Рецензія, специфіка тексту, реквізити.

 2. Бібліографія у фаховій діяльності математика/ фізика/ інформатика.

 3. Курсова робота: стандартні вимоги до написання та оформлення.

 4. Дипломна та магістерська роботи: стандарти щодо написання та оформлення.

 5. Науковий етикет.

 6. Розписка. Призначення, реквізити.

Правопис: Правопис голосних. Написання слів іншомовного походження.