Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції для заочників.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
105.68 Кб
Скачать

Методичні процедури, що передують контент-аналізу

 1. Вибір категорій аналізу. В якості категорій аналізу газет найчастіше вибирають такі характеристики:

 • тематика газетних текстів (політика, мода, економіка, право, історія, мораль, бізнес і підприємницька діяльність, наука і техніка, криміналістика тощо);

 • направленість змісту публікації(позитивна, негативна, збалансована, нейтральна, не виражена);

 • жанр публікації(стаття, репортаж, огляд, нарис, нормативний акт, консультація тощо);

 • об’єкт інформації(окрема особистість, соціальна група, державне підприємство, приватне підприємство, наука тощо).

 1. Вибір одиниці аналізу: слово, сюжет, газетна стаття, персонаж тощо.

 2. Вибір одиниць підрахунку:це частота і об’єм появи вибраних категорій. Вони виміряються шляхом підрахунку кількості публікацій в % до загального об’єму публікацій, та площі, яку вони займають в абсолютних значеннях (см ) до загальної площі газети.

В результаті дослідник формулює алгоритм, за допомогою якого аналізується зміст певного масиву інформації. Заключним етапом контент-аналізу є якісна інтерпретація отриманих даних – це науковий опис і пояснення результатів підрахунку. Метою даної процедури є перетворення статистичного факту в соціологічний. Ефективність контент-аналізу зростає завдяки використанню інформаційних систем і технологій, зокрема, спеціальних програм для аналізу текстової інформації (OCA STATISTICA).

 1. Метод спостереження

СПОСТЕРЕЖЕННЯ – МЕТОД ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, в основі якого безпосереднє сприйняття досліджуваного об’єкта.

Цей метод використовується лише тоді, коли інформація, необхідна досліднику, не може бути отримана іншим способом. Найчастіше спостереження застосовують разом з іншими методами в якості допоміжного.

Види спостережень

 1. НЕВКЛЮЧЕНЕ – спостерігач знаходиться поза об’єктом спостереження.

 2. ВКЛЮЧЕНЕ:

 • повне включене – соціолог є спостерігачем і колектив знає, що він спостерігає;

 • неповне включене – соціолог є спостерігачем, але колектив не знає, що є спостерігач, або знає, але не знає хто саме.

Особливості спостереження

 1. ЗАСНОВАНЕ на особистій участі, тому це найсуб’єктивніший метод;

 2. Його важко повторити, оскільки змінюються часові, просторові та інші фактори;

 3. Проведення включеного спостереження вимагає навичок.

Етапи спостереження

 1. Підготовка спостереження, складання програми (визначається об’єкт, предмет, мета і завдання тощо).

 2. Розробка технічної документації (інструментарію):

 • картка спостерігача;

 • протокол спостереження, розширений варіант картки;

 • щоденник спостереження, де щоденно фіксуються висловлювання і особливості поведінки окремих осіб, власні міркування, складнощі проведення тощо)

 • фото-, звуко-, відеозаписи.

 1. Збирання первинної емпіричної інформації.

 2. Написання звіту про результати дослідження. Тут вказується місце, час, обставини проведення спостереження, вид, робляться висновки.

 1. Соціальний експеримент – це метод збору первинної інформації, де в якості „експериментального об’єкта” виступає певна група людей, поставлена в умови експерименту.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]