Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції для заочників.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
105.68 Кб
Скачать

Тема 8. Соціологія сім’ї

ПЛАН

1.Соціологія сім’ї як галузь соціології. Сім’я та шлюб.

2.Типи сімей. Функції сім’ї. Життєвий цикл.

3.Історичний розвиток сімейних відносин.

 1. Соціологія сім’ї як галузь соціології. Сім’я та шлюб

Соціологія сім’ї – це галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім’ї та шлюбних стосунків в конкретних культурних і соціально-економічних умовах.

Ключовими поняттями та об’єктом вивчення є сім’я та шлюб.

Сім’я –засноване на шлюбі або кровному спорідненні об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю один перед одним; це соціальний інститут та одночасно мала соціальна група, що має історично визначену організацію, члени якої пов’язані шлюбними та родинними відносинами. Соціальна необхідність сім’ї зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.

Шлюб – соціальна форма відносин між чоловіком та жінкою: відносно стійкі подружні відносини, що склалися історично, отримали державну санкцію черех реєстрування і внаслідок цього створюють для батьків та дітей певні права та обов’язки, породжують правову та моральну відповідальність членів сім’ї один перед одним, державою та суспільством.

 1. Типи сімей. Функції сім’ї. Життєвий цикл.

Типи сімей за складом:

 • Нуклеарна – подружжя і діти, що не перебувають у шлюбі.

 • Розширена або складана – 2-3 і більше поколінь, що проживають разом і ведуть спільне господарство.

 • Повна – коли є обидва члени подружжя;

 • Неповнавідсутній один з членів подружжя.

Типи сімей за владою та ієрархією:

 • патріархальна;

 • матріархальна;

 • егалітарна чи біархатна (рівноправ’я).

Типи умовами між особистісних відносин:

 • авторитарна – основана на підкоренні жінки та дітей чоловіку;

 • демократична – розподіл ролей відбувається у відповідності з особистими якостями та здібностями членів сім’ї.

Функції сім’ї:

 • репродуктивна:біологічне відтворення населення, прагнення мати дітей;

 • виховна:соціалізація молодого покоління, підтримка культурного розвитку суспільства, задоволення потреби в батьківстві, контактах з дітьми тощо.

 • Господарсько-побутова: підтримка фізичного здоров’я, догляд за дітьми, одержання господарсько-побутових послуг одним членам сім’ї від інших;

 • Економічна: економічна підтримка неповнолітніх і непрацездатних членів родини, одержання матеріальних засобів тощо;

 • Функція первісного соціального контролю: моральна регламентація поведінки членів сім’ї в різних сферах життєдіяльності, відповідальність і зобов’язання у відносинах між подружжям, батьками та дітьми, представниками старшого і середнього поколінь, формування і підтримка правових і моральних санкцій за негативну поведінку і порушення моральних норм взаємовідносин між членами сім’ї.

 • Духовна: духовне взаємозбагачення членів сім’ї, розвиток особистості.

 • Соціально-статусна: надання певного соціального статусу , відтворення соціальної структури.

 • Дозвільна: організація раціонального дозвілля, соціальний контроль у сфері дозвілля між особистісних інтересів;

 • Емоційна: емоційна стабілізація індивідів та їх психологічна терапія, одержання індивідами психологічного захисту, задоволення потреби у щасті та любові.

 • Сексуальна: сексуальний контроль і задоволення потреб.

Часто сучасна сім’я не в змозі виконати всі ці функції, тому виникають конфлікти, насамперед це:

 • конфлікти ролевих образів (пов’язані з неправильними формуваннями уявлень про образ сім’ї);

 • між ролеві конфлікти (протиріччя криються в протилежності ролевих очікувань);

 • внутрішньо ролевий конфлікт (одна роль включає в себе протиречиві вимоги).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]