Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Термин 2.docx
Скачиваний:
117
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
69.54 Кб
Скачать

6. Класифікація термінів за походженням.

Аналіз термінів за походженням дав змогу мовознавцям зробити висновок, що близько 40% у різногалузевих мікросистемах - слова, запозичені з інших мов. Багато термінів - слова інтернаціональної лексики з грецькими і латинськими коренями. З грецької мови прийшла значна частина медичних, природничих, суспільно-політичних термінів, хімічні назви, терміни астрономії та географії, математики і фізики, мовознавства і літературознавства, напр,: біологія, бактерія, йод, озон, економія, політика, автономія, догма, галактика, клімат, теорема, метафора, драма. Запозичення з латинської мови також пов'язані з медициною, біологією, філософією, соціально-економічними науками, технікою, мовознавством, напр.: вакуум, гербарій, еволюція, агітіція, інфекція, мотор, кримінал, модус, абревіація, інфінітив, станція, трансляція, оренда. Запозичення із західноєвропейських мов можна узагальнити так:

а) з німецької мови прийшли слова на позначення військових понять (штаб, гауптвахта, солдат, офіцер, юнкер), торгівлі, виробництва, техніки (шахта, бухгалтер, агент, акція, вексель, маклер, верстат, клапан, гвинт, ланцюг, сигнал);

б) з французької мови українська запозичила терміни суспільно-політичного життя (парламент, депутат, генерал, бюро, демонстрація), мистецтва (сюжет, увертюра, п 'єса, сюїта, режисер, ансамбль), військової галузі(армія, авіатор, екіпаж, десант, парашут, арсенал, гарнізон), техніки (шасі, карбюратор, реле, зонд, ресора);

в) з англійської прийшли слова на позначення понять з мореплавства (шхуна, док, мічман), спорту (фініш, футбол, бейсбол, фристайл, хокей, нокаут), техніки (трамвай, ескалатор, комбайн, блюмінг, бульдозер, тролейбус), економіки (менеджер, спонсор, бюджет, лізинг, консалтинг, дисконт, бартер), інформаційної технології (інтерфейс, кластер, драйвер, модем, файл, принтер, сканер, хаб, джойстик, трекбол, тачпад);

г) з голландської мови українська запозичила морські терміни (боцман, кіль, шлюпка, трап, пеленг, каюта, матрос, гавань, бакен, шкіпер);

д) з італійської мови прийшло в українську багато слів-термінів музичного мистецтва (віолончель, дует, соло, композитор, тенор, піаніно, фортепіано, адажіо, арія, опера, сопрано, бас) та ін.

7. Граматична характеристика українських термінів: терміни-слова,терміни-словосполучення,слова-символи

Терміни-однослови поділяємо на:

– непохідні слова, які на сучасному етапі не мають мотивації: ампула, бюкса, гній, гриб, дієта, драже, запах

– похідні афіксальні слова, у яких виділяємо основи та словотворчі афікси, і які мотивуються через семантико-словотвірні зв’язки з іншими словами того самого кореня: аутонозод, гетеронозод, фітопрепарат,

Серед термінів з похідною основою виокремлено суфіксальні (всмоктування, втирання, динамізування, дозування, елюювання, лікування, перколятор та ін.),

префіксальні (аутонозод, гетеронозод, мікропіпетка, макроелементи, фітопрепарат, зоопрепарат, мікробюретка, макроелементи тощо) та суфіксально-

префіксальні утворення (беззольний та ін.);

– складні слова. Специфіку сучасної української гомеопатичної термінології зумовлює наявність у її складі незначної кількості термінів-складних слів: складних найменувань понять гомеопатії, утворених через об’єднання в одну лексичну

одиницю двох чи більше основ, або повнозначних слів. Складні слова дають можливість повніше виразити нові поняття. Г. Винокур наголошував, що «поява термінів такої структурної будови пояснюється потребою виразити дві ідеї в одному слові» [2, с. 162]. Проведений нами аналіз дозволив виокремити складні слова (композити, юкстапозити, абревіатури): агар-агар, гомеотерапія, гомеопрепарат, експрес-аналіз, краун-ефіри, краунсполуки, криптанди-сполуки, лікар-консультант

Терміни-словосполучення (складені терміни). У гомеопатичній терміносистемі, як і в інших галузевих термінологіях сучасної української літературної мови, переважають терміни- словосполучення. Складені терміни є одним із основних засобів термінологічної номінації.

Маючи те саме номінативне навантаження, що й термін-слово, термінологізоване словосполучення є носієм

синтаксичних відношень. З одного боку, термін-словосполучення має всі властивості терміна, характеризується наявністю дефініції, системністю, тенденцією до однозначності в межах певного термінологічного поля, відсутністю експресії, стилістичною нейтральністю, зіншого, – властивості словосполучення.

вільні словосполучення, в яких обидва компоненти є термінами: антагонізм речовин, аналітична проба, аналіз фармацевтичний.

зв’язані терміни-словосполучення, в яких компоненти, взяті ізольовано, в окремих випадках можуть виступати чи як терміни, чи як загальновживані назви: аптечка дорожня, аптечка кишенькова, високі потенції, допоміжні речовини,

ІІІ. Символо-слова. Несловесними засобами вираження наукових понять є символо-терміни,

особливостями яких є «абсолютна відносність, штучна узвичаєність і свідоме закріплення» [3, с. 37].

Це структурний тип особливого виду, бо до нього входить словесний знак (термін) і графічний символ цього знака. Несловесні поняття є замінниками термінів, символізують те саме поняття. У гомеопатії несловесні позначення становлять окрему групу, зокрема, використовуються для позначення гомеопатичних розведень, а саме: у рецептах вихідні препарати позначають символом Ø, десяткові розведення (1 : 10) – римським X, чи літерою D (напр., 3Х – третє десяткове розведення,