Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГРАМА.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
73.07 Кб
Скачать

2. Структура та зміст навчальної дисципліниструктура та обсяг годин за темами курсу

Кількість годин

з/п

Тема

Аудиторні

Усього

Лекції

Лабораторні

Семінари

Контрольні

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Форма контролю знань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ТЕХНІКИ ГРИ В БАСКЕТБОЛ

1

Тема 1.1. Баскетбол, як засіб фізичного виховання та спорту.

2

Тема 1.2.Основи техніки гри у нападі.

3

Тема 1.3.Основи техніки гри у захисті.

4

Тема 1.4.Методика навчання технічних елементів нападу.

5

Тема 1.5 Методика навчання технічних елементів захисту.

6

Тема 1.6.Особливості удосконалення технічних елементів в баскетболі.

Разом годин

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ТАКТИКИ ГРИ В БАСКЕТБОЛ

7

Тема 2.1. Основи тактики нападу в баскетболі.

8

Тема 2.2.Основи тактики захисту в баскетболі.

9

Тема 2.3.Методика навчання тактичних елементів нападу.

10

Тема 2.4. Методика навчання тактичних елементів захисту.

11

Тема 2.5. Особливості удосконалення тактичних елементів в баскетболі.

12

Тема 2.6.Зміни в офіційних правилах баскетболу.

Разом годин

Разом годин за курс