Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.docx
Скачиваний:
38
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
642.07 Кб
Скачать

Субкультури в Україні: штрихи до портрета

Сучасна культура демократичного суспільства неоднорідна. У такому суспільстві існує багатоманітність соціальних підгруп, які більшою чи меншою мірою, а інколи й докорінно відрізняються своїми політичними, культурними цінностями та традиціями. Кожна з таких підгруп є носієм особливого світосприйняття, відповідно, формує особливу культуру, що відрізняється від домінуючої в цьому соціальному просторі і в цей час. Культуру кожної такої підгрупи називають субкультурою. У новій рубриці газети ви зможете ознайомитися з особливостями субкультури сучасних підлітків.

У кожному людському співтоваристві існує домінуюча культура, яка є певною сукупністю культурних зразків та ідеалів. Такі культурні зразки приймаються та поділяються більшістю членів саме цього суспільства.

Домінуюча культура не є культурою всього людського співтовариства. Вона, скоріше за все, є культурою певного прошарку його громадян, які нав'язують свою точку зору іншим членам співтовариства, демонстративно заявляючи, що саме досягнення їхнього соціуму є абсолютним взірцем світосприйняття й ефективної та адекватної суспільної поведінки. Усі інші типи світосприйняття та поведінки видаються таким «елітним» адептам суспільної культурної моди відхиленням від магістрального напряму розвитку культурного процесу, яким вони крокують і до якого намагаються залучити решту громадян.

Сучасне людське співтовариство можна уявити як строкату мозаїку різних субкультур, де так звана домінуюча культура поступово втрачає ознаки тотального домінування, тобто перестає бути обов'язковою для всіх. Виходячи з цього, кожна людина належить до якоїсь певної субкультури. Однак пересічний громадянин не замислюється і не має потреби замислюватися над проблемою власної ідентифікації з певною системою культурних цінностей, не декларує ні в своїй свідомості, ні у вербальному спілкуванні з оточенням своїх переваг та упереджень. Його природна культура залишається на вітальному рівні.

На відміну від пересічного громадянина (обивателя, філістера, міщанина), представник субкультури завжди достатньо чітко декларує свою приналежність до певної субкультурної групи. Він більшою чи меншою мірою знає про основні засади субкультури, іноді, щоправда, тільки в символьному вигляді, усвідомлює та глибоко (часто до фанатизму) переживає спільні цінності, установки та способи їх вербального та невербального вираження, що існують у межах спільної культури певної громади. Ментальне поле субкультури стає частиною життя носія цієї субкультури.

Субкультури - слово, масово увійшло в мову пострадянського простору порівняно недавно. Варто зауважити, що в переважній кількості випадків поняття «субкультура» застосовується відносно молодіжних груп, подібно одягаються, ведуть схожий спосіб життя, і слухають схожу музику.

Вікіпедія дає таке соціологічне визначення поняття «субкультура»: звід накопичених певним світоглядом цінностей і порядків групи людей, об'єднаних специфічними інтересами, які визначають їх світогляд. Субкультура - суверенна цілісне утворення, частина суспільної культури.

Взагалі кажучи, якщо подивитися на якусь субкультуру абстрактним поглядом стороннього спостерігача вона, хоч і може бути вельми цікавою, викликає посмішку.

Ну поміркуйте самі - якщо Ви, наприклад, спостерігаєте певну групу людей, об'єднаних цінностями і порядками, до яких ви практично не маєте відносини - що, як правило, викликає Вас на оцінку? Те, над чим вони концентрують свою увагу, при цьому тільки в тих сферах, які відрізняються від сфер, яким віддає перевагу ваше власне увагу.

По-перше це може бути якийсь загальний інтерес.

Наприклад - інтерес до певної інформаційно насиченою атрибутиці. Сюди відносяться всілякі музика, книги, перформенси; зовнішні прояви духу субкультури, якихось традицій, які полягають в одязі, акксесуарах, і обстановці, в якій люблять бувати люди представляють субкультуру.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]