Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
27.27 Кб
Скачать

1. Що називають топологією комп`ютерної мережі?

фізичне розташування комп'ютерів та способи їх об'єднання лініями зв'язку

2. Яка з перерахованих нижче топологій належить до повнозв`язних?

жодна не належить

3. Які ознаки характеризують топологію «загальна шина»?

рівноправність абонентів мережі

4. Які ознаки характеризують топологію «зірка»?

явно виділений центральний елемент

5. Які ознаки характеризують топологію «кільце»?

стійкість мережі до відмови будь-якого з комп'ютерів мережі

6. Топологія, яку можна розглядати як комбінацію кількох «зірок» - це

«дерево»

7. Які чинники впливають на фізичну працездатність мережі і є безпосередньо пов'язаними з вибором топології?

цілісність кабелю мережі

обмеження довжини кабелю

8. Які вимоги висуваються до адресації вузлів мережі?

унікальність адрес у мережах будь-якого масштабу

ієрархічність адрес

9. Яка із зазначених апаратних адрес записана в правильному форматі?

31 B2 17 3В AD C1

10. До якого класу відноситься ІР-адреса, в якій під номер мережі відводиться перші 3 байти?

C

11. Скільки байтів відведено для позначення номера вузла в мережі класу A?

1

12. Якого максимального значення може набувати кожен октет ІР-адреси?

255

13. Яка з наведених ІР-адрес має назву «Look Back»?

127.0.0.1

14. Яка з наведених ІР-адрес не є автономною?

125.23.0.1

15. Що забезпечує доступ користувачів до Інтернет в локальних мережах шляхом трансляції запитів з локальної мережі в Інтернет і в зворотному напрямку?

проксі-сервер

16. Що називають комутацією в комп`ютерній мережі?

з'єднання кінцевих вузлів через мережу транзитних вузлів

17. Демультиплексування – це

розділення сумарного агрегованого потоку на кілька потоків

18. Мультиплексування – це

утворення з кількох окремих потоків загального агрегованого потоку

19. Процес передавання інформації між кінцевими вузлами через мережу транзитних вузлів – це

комутація

20. Які із зазначених нижче підходів відносяться до вирішення задачі комунікації?

комутація каналів

1.Які існують основні компоненти комп'ютерної системи?

А)апаратура(hardware)комп'ютераБ)операційнасистема(operating system)В)прикладнепрограмнезабезпечення(applications software)Г)користувачі(users)

2. Апаратура (hardware) комп'ютера, основні частини якої

А)центральнийпроцесор(CPU),пам'ять(memory),пристроївведення-виведення,абозовнішніпристрої(input-output devices)

3. Прикладне програмне забезпечення (applications software)

А) програми, призначені для вирішення різних класів задач

4. Як називаються потужні багатопроцесорні комп'ютери, найсучасніші з яких мають продуктивність до декількох petaflops (1000000000000000 дійсних операцій в секунду)?

А) суперкомп'ютери (super-computers)

5. Назвіть групи комп'ютерів, фізично розташовані поруч і з'єднані один з одним високошвидкісними шинами і лініями зв'язку. А) кластери комп'ютерів (computer clusters)

6. Які системи називаються розподіленими (distributed systems)? А) це системи, що складаються з декількох комп'ютерів, об'єднаних в дротову або бездротову мережу

7. Що таке паралельні комп'ютерні системи? А) це мультипроцесорні системи з декількома безпосередньо взаємодіючими процесорами

8. Назвіть комп'ютерні системи, засновані на тісно пов'язаних один з одним процесорах (ядрах), що знаходяться в одному кристалі, що розділяють асоціативну пам'ять (кеш) другого рівня і працюють на загальній пам'яті. А) багатоядерні (multi-core) комп'ютери

9. Визначте переваги паралельної комп'ютерної системи А) покращена продуктивність (throughput) Б) економічність В) підвищена надійність Г) "дружнє" до користувача зниження продуктивності (graceful degradation) Д) стійкість до помилок (fail-soft system)

10. Як називається багатопроцесорна комп'ютерна система, всі процесори якої рівноправні і використовують одну і ту ж копію ОС? Операційна система при цьому може виконуватися на будь-якому процесорі. А) симетрична мультипроцесорна система - symmetric multiprocessing (SMP)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]