Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
27.27 Кб
Скачать

11. Назвіть переваги розподілених систем

А) поділ (спільне використання) ресурсів Б) сумісне завантаження (load sharing) В) надійність Г) зв'язок

12. Назвіть комп'ютер і програмне забезпечення, які мають доступ до підмножини файлових систем, розташованих на дисках комп'ютера-сервера, інших комп'ютерів локальної мережі (LAN) А) файл-сервер (file server)

13. Вкажіть комп'ютер і програмне забезпечення, яке надає обчислювальні ресурси (пам'ять і процесор) і необхідне оточення для віддаленого запуску певних класів (як правило, великих) додатків з інших комп'ютерів локальної мережі. Б) сервер додатків (application server)

14. Як називається комп'ютер і програмне забезпечення, яке надає доступ іншим комп'ютерам мережі до баз даних, розташованим на комп'ютері-сервері? А) сервер баз даних (database server)

15. Як називається комп'ютер і програмне забезпечення, яке надає доступ клієнтам через WWW до Web-сторінок, розташованих на комп'ютері-сервері? Д) веб-сервер (Web server)

16. Назвіть комп'ютер і програмне забезпечення, які є частиною локальної мережі і підтримують ефективне звернення комп'ютерів локальної мережі до Інтернету, фільтрацію трафіку, захист від зовнішніх атак. Г) проксі-сервер

17. Вкажіть комп'ютер і програмне забезпечення, які здійснюють відправку, отримання і "розкладку" електронної пошти для комп'ютерів деякої локальної мережі. В) сервер електронної пошти

18. Розрізняють комп'ютерні кластери таких видів. А) асиметрична кластеризація (asymmetric clustering) Б) симетрична кластеризація (symmetric clustering)

19. Дайте визначення поняття «Синхронне введення-виведення» А) введення-виведення, виконання якого призводить до переходу програми у стан очікування, до тих пір, поки операція введення-виведення не буде повністю завершена. Б) введення-виведення, що виконується паралельно з виконанням основної програми.

20. Дайте визначення поняття «Асинхронне введення-виведення» А) введення-виведення, виконання якого призводить до переходу програми у стан очікування, до тих пір, поки операція введення-виведення не буде повністю завершена. Б) введення-виведення, що виконується паралельно з виконанням основної програми.

Г) введення-виведення незалежно від результату виконаних дій користувачем

21. Що називають середовищем передачі інформації? А) лінії зв'язки (чи канали зв'язку), по яких здійснюється обмін інформацією між комп'ютерами.

22. На які великі групи можна розділити кабелі? А) електричні (мідні) кабелі на основі витих пар дротів (twisted pair), які діляться на екрановані (shielded twisted pair, STP) і неекрановані (unshielded twisted pair, UTP) Б) електричні (мідні) коаксіальні кабелі (coaxial cable) В) оптоволоконні кабелі (fiber optic) Г) кабелі спецпризначення

23. Виділіть основні параметри кабелів, принципово важливі для використання в локальних мережах. А) смуга пропускання кабелю В) перешкодостійкість кабелю Д) швидкість поширення сигналу Е) хвилевий опор кабелю

24. Назвіть категорії кабелів на основі неекранованої витої пари (UTP) згідно із стандартом EIA/TIA 568. А) п'ять основних і дві додаткові категорії кабелів

25. Який кабель, розрахований на передачу даних в смузі частот до 100 МГц, складається з витих пар, що мають не менше 27 витків на метр довжини (8 витків на фут)? Кабель тестується на усі параметри і має хвилевий опір 100 Ом. Рекомендується застосовувати його в сучасних високошвидкісних мережах типу Fast Ethernet і TPFDDI А) кабель категорії 5

26. Назвіть кабель, що складається з центрального мідного дроту і металевого обплетення (екрану), розділених між собою шаром діелектрика (внутрішній ізоляції) і поміщені в загальну зовнішню оболонку. А) коаксіальний кабель

27. Які основні типи коаксіального кабелю існують? А) тонкий кабель Б) товстий кабель

28. Назвіть кабель головним елементом якого є це прозоре скловолокно, по якому світло проходить на величезні відстані (до десятків кілометрів) з незначним послабленням. В) оптоволоконний кабель

29. Які існують типи оптоволоконного кабелю? А) багатомодовий або мультимодовий кабель Б) одномодовий кабель

30. Для чого застосовується екранування електричних ліній зв'язку? А) зниження впливу на кабель зовнішніх електромагнітних полів

31. Назвіть які компоненти включають з'єднання комп'ютерів локальної мережі електричним кабелем і є обов'язковими? Б) гальванічну розв'язку комп'ютерів від мережі

32. Назвіть простий код, що є звичайним цифровим сигналом. Логічному нулю відповідає високий рівень напруги в кабелі, логічній одиниці - низький рівень напруги (чи навпаки, що не принципово). А) код NRZ

33. Вкажіть трирівневий код дістав таку назву тому, що після значущого рівня сигналу в першій половині бітового інтервалу слідує повернення до деякого " нульового", середнього рівня(наприклад, до нульового потенціалу). Перехід до нього відбувається в середині кожного бітового інтервалу. Логічному нулю, таким чином, відповідає позитивний імпульс, логічній одиниці - негативний(чи навпаки) в першій половині бітового інтервалу Б) код RZ

34. Який код отримав найбільше поширення в локальних мережах? Він також відноситься до кодів, що самосинхронизуються, але на відміну від інших має не три, а всього два рівні, що сприяє його кращій завадозахищеності і спрощенню приймальних і передавальних вузлів. Логічному нулю відповідає позитивний перехід в центрі бітового інтервалу (тобто перша половина бітового інтервалу - низький рівень, друга половина - високий), а логічній одиниці відповідає негативний перехід в центрі бітового інтервалу(чи навпаки). В) манчестерський код

35. Інформація в локальних мережах, як правило, передається окремими шматками, так званими А) пакетами

36. Що визначається як часовий інтервал між моментом готовності абонента до передачі (коли йому є що передавати) і моментом початку цієї передачі? А) час доступу до мережі

37. Назвіть основні поля або частини що, найчастіше, пакет містить у собі. Розташуйте їх у правильному порядку. А Б В Г Д Е Ж

39. Вкажіть поле в пакеті що містить інформацію про індивідуальний номер, присвоєний кожному передаваючому абоненту. В) мережну адресу (ідентифікатор) передавача абонента

40. Як називається процес послідовної упаковки даних для передачі, де всі пакети більш високих рівнів послідовно вкладаються в переданий пакет, точніше, в поле даних переданого пакета? А) інкапсуляцією пакетів

41. На які групи діляться методи управління обміном в локальних мережах? А) централізовані методи Б) децентралізовані методи

42. У яких випадках можливе виникнення конфліктних ситуацій (зіткнень пакетів, колізій), в результаті яких передана інформація спотворюється? А) при одночасному початку передачі двома або більше абонентами, коли мережа вільна

Б) при одночасному початку передачі двома або більше абонентами відразу після звільнення мережі

43. Який рівень моделі OSI забезпечує послуги по, безпосередній підтримці програм користувача? А) прикладний рівень

44. Який рівень моделі OSI забезпечує послуги по представленню даних визначає і перетворює формати даних та їх синтаксис у форму, зручну для мережі, тобто виконує функцію перекладача? Б) представницький рівень

45. Який рівень моделі OSI забезпечує доставку пакетів без помилок і втрат, а також в потрібній послідовності? А) транспортний рівень

46. Який рівень моделі OSI відповідає за адресацію пакетів та перекладів логічних імен (логічних адрес, наприклад, IP-адрес або IPX-адрес) у фізичні мережні MAC-адреси (і назад). На цьому ж рівні вирішується завдання вибору маршруту (шляху), за яким пакет доставляється за призначенням (якщо в мережі є кілька маршрутів)? Б) мережевий рівень

47. Який рівень моделі OSI забезпечує управління лінією передачі (Data link Layer) відповідає за формування пакетів (кадрів) стандартного для даної мережі (Ethernet, Token-Ring, FDDI) виду, що включають початковий і кінцевий керуючі поля? А) канальний рівень

48. Який рівень моделі OSI відповідає за кодування переданої інформації в рівні сигналів, прийняті в використовуваної середовища передачі, і зворотне декодування? Б) фізичний рівень

49. Які елементи входять до апаратурі локальних мереж? А) термінатори Б) мости

В) шлюзи

50. Назвіть основні функції мережних адаптерів. А Б В Г Д Е Ж

51. Які функції виконує мережевий адаптер в моделі OSI? А) першого та другого рівнів

52. Яке мережеве обладнання служать для об'єднання в одну мережу декількох різнорідних мереж з різними протоколами обміну нижнього рівня, зокрема, з різними форматами пакетів, методами кодування, швидкістю передачі? А) мости Б) шлюзи В) маршрутизатори

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]