Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravo.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
572.93 Кб
Скачать

Шкала оцінювання

Сума балів

Оцінка за нац. шкалою

Оцінка ЕСТS

Визначення

90–100

5

А

ВІДМІННО

(навчальний матеріал засвоєно якісно і в повному обсязі)

82–89

4

В

ДУЖЕ ДОБРЕ

(навчальний матеріал засвоєно якісно і в майже повному обсязі)

75–81

4

С

ДОБРЕ

(навчальний матеріал засвоєно майже в повному обсязі, однак недостатньо якісно)

68–74

3

D

ЗАДОВІЛЬНО

(навчальний матеріал в основному засвоєно)

60–67

3

Е

ДОСТАТНЬО

(результат навчання задовольняє мінімальним вимогам)

35–59

2

НЕЗАДОВІЛЬНО

(необхідна серйозна додаткова робота студента для підготовки до складання заліку / іспиту)

1–34

2

F

НЕЗАДОВІЛЬНО

(необхідне повторне вивчення всього курсу)

Список рекомендованої літератури основні нормативно-правові акти

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.

 2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 3. Закон України “Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990 року. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 34.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

 5. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. // ВВРУ. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

 7. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.

 8. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.

 9. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3, 4. – Ст. 27.

 10. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. з наступними змінами і доповненнями в редакції на 12.08 2012 р..

 11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. з наступними змінами і доповненнями.

 12. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. з наступними змінами і доповненнями.

 13. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

 14. Господарський процесуальний кодекс від 6 листопада 1991 р. в редакції Закону від 21 червня 2001 р.

 15. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 – № 5-6. – Ст. 43.

 16. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // Голос України. – 2001. – № 42. – 6 березня.

 17. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 52. – Ст. 793.

 18. Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. // Голос України. – 1999. – 25 березня.

 19. Закон України “Про Кабінет Міністрів” від 16 травня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 25. – Ст. 241.

 20. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 21. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 22. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272. З наступними змінами і доповненнями.

 23. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. З наступними змінами і доповненнями.

 24. Закон України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 45.

 25. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272. З наступними змінами і доповненнями.

 26. Указ Президента України № 1572/99 "Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 237. – 17 грудня.

 27. Указ Президента України № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 237. – 17 грудня.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]