Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika3t.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
176.64 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Богдана ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Навчально-науковий інститут економіки і права

КАФЕДРА ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Л.Ю. Бутенко

Методичні рекомендації

щодо проходження

виробничої технологічної практики

для студентів 3 курсу галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

денної та заочної форми навчання

Черкаси 2013

Пояснювальна записка

Виробнича технологічна практика студентів 3 курсу напряму підготовки 6.140103 „Туризм” є важливою складовою загальної підготовки висококваліфікованих фахівців індустрії туризму.

Програма навчальної технологічної практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики від навчального закладу та баз практики. Програма навчальної технологічної практики розроблена кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи відповідно до навчальних планів. Дана програма охоплює основний зміст Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року за № 35, та основні вимоги листа Міністерства освіти від 14.02.1996 року № 31-5/97.

1. Виробнича технологічна практика

1.1. Мета і завдання практики.

Виробнича технологічна практика студентів спеціальності 3 курсу напряму підготовки 6.140103 „Туризм” є важливою складовою загальної підготовки висококваліфікованих фахівців індустрії туризму.

В зв'язку з вивченням навчальних дисциплін "Технологія готельної справи", "Технологія ресторанної справи", "Організація послуг харчування", «Організація туризму» практика для студентів організовується в готельних та туристичних підприємствах, з метою отримання практичних навичок надання туристських послуг, формування вмінь з розробки туристичних продуктів, сучасних методів обслуговування туристів в готелях та закладах ресторанного господарства.

Завдання:

  • дослідити основні напрямки діяльності готельного та туристичного підприємства.

  • визначити напрями співпраці туристичного підприємства з готелями та закладами ресторанного господарства .

  • проаналізувати складові туристичного продукту (послуги розміщення, харчування тощо;

  • розглянути ефективність роботи служби прийому та розміщення в готелі.

  • дати характеристику якості роботи служб номерного фонду.

  • оцінити роботу персоналу служб номерного фонду.

  • виявити особливості діяльності ресторану в готельному підприємстві.

  • проаналізувати технологічні процеси обслуговування туристів в ресторані.

  • визначити основні вимоги до організації обслуговування туристів в готелях і ресторанних підприємствах.

Зміст виробничої технологічної практики

Виробнича практика є складовою частиною ОКХ та ОПП підготовки “бакалавра” напряму підготовки 6.140103 "Туризм". Виробнича практика студентів 3-го курсу організується в туристичних підприємствах різних форм власності та готельних підприємствах. Тривалість практики - 21 день.

Орієнтований розподіл часу:

п/п

Найменування теми

Кількість робочих днів

1.

Оформлення на практику, знайомство з готельним підприємством. Інструктаж з техніки безпеки праці.

1

2.

Технологія виробництва туристичного продукту.

4

3.

Технологія просування туристичного продукту на ринок.

3

4.

Технологія реалізації туристичного продукту.

4

5.

Аналіз організації надання послуг розміщення туристам.

4

6.

Аналіз організації обслуговування туристів послугами харчування.

4

7.

Оформлення звіту з практики

1

Всього

21

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]