Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
збірник практичних 2012-14 кдр, ткд.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
461.82 Кб
Скачать

Домашнє завдання. І. Повторити відомості про пунктограми у складному реченні.

Література:

1. Козачук Г. О. Українська мова: практикум [навчальний посібник] / Козачук Г. О. – К. : Вища школа, 2008. – с. 356-358, 363-365, 371-372.

2. Українська мова : підручник 10-11 класів / [Біляєв О. М., Симоненкова Л.М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т.]. – К.: Освіта, 2004. – с. 175-177.

ІІ. Виконати вправи 173, 175 О. Б. Українська мова : підручник для 10-11 класів / Олійник О. Б. – К. : Вікторія, 2007. – с.354.

Інструкційна карта для проведення практичного заняття № 39

Тема заняття: Розділові знаки у складних реченнях.

Мета заняття: засвоїти вивчене про пунктограми в складному реченні, удосконалювати пунктуаційну грамотність.

План

  1. Пунктограми у складнопідрядному реченні.

  2. Складні синтаксичні конструкції.

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТ ПОВИНЕН:

ЗНАТИ:

ВМІТИ:

 1. Поняття про складне речення, його види.

 2. Вживання розділових знаків у складнопідрядному реченні.

 3. Особливості складних синтаксичних конструкцій.

 1. Обґрунтовувати вживання розділових знаків.

 2. Визначати види складних речень, їх граматичні основи.

 3. Складати речення за поданими схемами.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

 1. Інструкційна карта заняття.

ХІД РОБОТИ:

Завдання 1. Прочитати речення, довести, що вони є складнопідрядні. Вказати вид складного речення, визначивши в кожному граматичні основи.

Як ти біді піддався, то мала сила в тебе. (З Біблії.) Ми дієм залежно від того, яке у нас небо душі. (Л.Закордонець.) Сідали де хто хотів. (В. Шевч.). А більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю в далекій стороні (Т. Я.).

Завдання 2. Випишіть складнопідрядні речення. Користуючись поданими схемами, поставте потрібні роз­ділові знаки у складнопідрядних реченнях.

Піфагорійці розподіляли людей на чотири категорії за­лежно від рівня посвячення до перших входила більшість ті хто діяв за інстинктом за наказом своїх пристрастей. Твор­чою працею вони могли займатися, але обмежено, в основно­му у виробничій сфері.

Люди які сягнули другої категорії могли займатися ду­ховною діяльністю бо ними володіло натхнення.

Далі йшла нечисельна група яка складалася з посвячених головним чином до вищого розуму — філософи й мудреці які зуміли повністю підкорити собі свої пристрасті.

І, нарешті, здійснення вищого людського ідеалу у четвертій категорії де до влади розуму над душею й інстинктами при­єднувалась влада волі над усім єством людини. На думку піфагорійців, за всю історію людства таких людей було неба­гато... (Г. Сагач).

 • [ ] : [ ] – ті, (хто).

 • [ , (які), ], бо ( ).

 • [ ], (яка), (які).

 • [ ], (де).

Завдання 3. Поставте розділові знаки між компонентами складнопідрядних речень. Зробіть схеми цих речень.

1. Пишіть листи і надсилайте вчасно коли їх ждуть далекі адресати. (Л. Кост). 2. Приїздіть до Відня і коли приїдете зверніться до мене (В. Дом.). 3. За переказами, псевдонім [Сліпий] походить від одного предка Йосипа якого в 1709 р. було осліплено вояками Петра І. (З журн.). 4. Здається що національне військо, синьо-жовтий прапор та інші матеріалізовані деталі творів Олеся існу­вали завжди (з журн.). 5. Творець людину вивів на дорогу що без початку і без кінця (О. Тарн.). 6. Яким почував що треба щось сказати товаришеві, бадьорити його. (А. Гол.).

Завдання 4. За поданими схемами скласти й записати речення. Обґрунтувати вживання у них розділових знаків.

 • […], так що (…).

 • (Коли), […].

 • (Якби), […].

 • Що (…), […].

Завдання 4. Переписати, поставити розділові знаки, пояснити їх ужи­вання. Визначити типи складнопідрядних речень.

1. Змалку кохайтесь в освіті, змалку розширюйте ум бо до­ведеться у світі всяких назнатися дум (Гр). 2. Якщо восени рано нанесе снігу то і весна буде рання (Н. тв.).3. Уже зоря золоторо­га де полинами зацвіло кладе на огненні пороги своє сивіюче крило (Сос.). 4. Якщо в листопаді з'являються комахи зима буде теплою (Н. тв.). 5. Коли вже народився ти поетом за все відповідай у цім житті (Б. Ол.). 6.Люблю я тих хто вміє дивуватись (Кр.). 7.Ніхто не має більшої любові як той хто душу покладе за друзів (Л. Укр.). 8. Вірно казав тут доповідач що як за ними піти то не минути нам невільницького життя (Гонч.). 9. Добре що зараз сіножаті тільки-но починаються (Цюпа). 10. А де нема любові і страждання там не живе, не б'ється і життя (Олесь).

Завдання 5. Переписати речення, підкреслити в кожному граматичні основи. Обґрунтувати вживання і невживання розділових знаків. Накреслити схеми речень, вказати їх вид.

Як гарно, коли просто пада сніг й парує чашка липового чаю. (О.Радушинська.) Дивлюсь, як з пагорбів стікає сніг і торжествує мокра ще травичка. (С.Кічун.) Незважаючи на таку рань, було вже зовсім тепло (О. Г.). Дарма що стояло сонячне безвітря, ли­стя тріпотіло на деревах вздовж шляху (Ю. С.). Незважаючи на те що скло крихке, воно поки що є незамін­ним матеріалом для виготовлення спеціальних балонів, в яких зберігається ртуть (Журн.).

Завдання 6. Записати під диктовку речення. Обґрунтувати вживання розділових знаків.

Завдання 7. Переписати речення, розставляючи пропущені знаки. Накреслити їх схеми, визначити вид.

І варіант.

Бузок котрим обсаджені були стежки переліз на гладке місце і ріс там де ходили люди. Яків повів коней навпростець і було чути як тріщало у них під копитами сухе листя.

ІІ варіант.

Діти не знали скільки минуло часу відтоді як вони полізли в підземний хід. То поїзд затримували на станціях то машиніст довго домовлявся із працівниками станції що не хотіли відпускати вугілля.

Рефлексія практичної діяльності:

 1. Які ви знаєте випадки, коли у складнопідрядному реченні треба ставити тире?

 2. Коли у складнопідрядному реченні ставимо крапку з комою?

 3. У яких випадках ставимо двокрапку?