Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
VINOGRADOVA_O_V_REDKO_V_E_STELMAH_O_A_Turis.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.38 Mб
Скачать

Завдання для самостійної роботи:

1. Питання для самостійного вивчення:

1. Новітні методи експертних оцінок

2. Методика оцінки рекреаційних територій

2. Зробіть огляд періодичної літератури за темами:

 • Метод "Дeльфі", або метод "дeльфійcькoгo оракула"

 • Показники оцінки рекреаційних територій

 • Метод "нарад" ("комісій", "круглого столу")

3. Тести:

ТЕМА 9. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

«Кластери виростають тільки там, де зосереджуються всі необхідні фактори, ресурси й компетенції досягають певного масштабу, деякого критичного порога та здобувають ключову роль у певній економічній сфері …»

Майкл Портер

АНОТАЦІЯ:

Тема присвячується визначенню поняття кластеризації та її ролі в розвитку туристичного бізнесу, розкриває сутність та основні характеристики туристичних кластерів України.

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 • визначити та вивчити сутність поняття «кластеризація»;

 • проаналізувати роль кластеризації в розвитку туристичного бізнесу;

 • проаналізувати основні характеристики туристичних кластерів України.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ:

1.Тестування.

2.Усне опитування.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ:

Кластер – це добровільне територіально-галузеве об’єднання підприємств для здійснення скоординованої фінансово-господарської діяльності, при якому всі учасники кластера отримують вигоду, а саме кластерне утворення стає конкурентоспроможним на даному сегменті ринкової економіки (табл.9.1).

Таблиця 9.1

Найбільш поширені визначення кластеру

Автор

Визначення

Розен-

фельд С.

…концентрація фірм, які здатні здійснити сінергетичний ефект через їхню географічну близькість і взаємозалежність, навіть при тім, що їхній масштаб зайнятості може не бути виразним або помітним.

Соколен-ко С.І.

… це добровільне об’єднання фірм у певній сфері підприємництва, пов’язаних між собою технологічно і, як правило, за ознакою географічної близькості

Война-

ренко М.,

Малий М.

… це галузево-територіальне добровільне об’єднання підприємницьких структур, що тісно співпрацюють з науковими установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та сприяння економічному розвитку регіону.

Длуго-

поль-

ський О.

… це група локалізованих і взаємозалежних компаній, постачальників устаткування, комплектуючих, спеціалізованих послуг, інфраструктури, науково-дослідницьких інститутів, ВНЗ та інших організацій, які взаємодоповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного для досягнення загальних цілей

Рис.9.1. Структура кластера

Мета створення кластера полягає у забезпеченні економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності продукції або послуг його членів на ринках.

Туристичний кластер – це система інтенсивної виробничо-технологічної та інформаційної взаємодії туристичних підприємств, постачальників базових та додаткових послуг із приводу створення спільного туристичного продукту

До туристичних кластерів відносяться групи підприємств, сконцентрованих географічно в межах регіону, які спільно використовують туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну інфраструктуру, локальні ринки праці, здійснюють спільну маркетингову та рекламно-інформаційну діяльність.

Присутність у складі кластера різних за розміром компаній забезпечує їх тісну взаємодію. Туристичному бізнесу у кластері легше реагувати на зміни кон’юнктури ринку, порівняно з великими компаніями, що мають можливість накопичувати фінансові ресурси, які дозволяють забезпечувати довгострокові стратегічні плани. Взаємодія різних організацій, пов'язаних корпоративними інтересами, які забезпечують інноваційний розвиток, при кластерному підході є найбільш ефективною.

Туристичний кластер повинен складатись із комбінації галузей, що створюють турпродукт і умови для підвищення його конкурентоспроможності. Межі туристичного кластеру можуть змінюватись у зв’язку з появою нових підприємств і галузей, зі зміною умов ринку, державного регулювання.

В структурі типового туристичного кластеру виділяється чотири основних сектори:

 1. сектор виробництва туристичних послуг;

 2. сервісний сектор;

 3. допоміжний сектор;

 4. сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластеру.

Сектор виробництва туристичних послуг включає підприємства, що безпосередньо виробляють та реалізують туристичні послуги:

 • туроператорські фірми та турагентства,

 • заклади з розміщення,

 • оздоровлення,

 • перевезення,

 • харчування

 • організації дозвілля туристів.

Сервісний сектор об’єднує:

 • банківсько-кредитні та страхові установи,

 • навчальні заклади туристичного профілю,

 • наукові установи,

 • бізнес-центри,

 • лізингові компанії.

Сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластеру зв’язує між собою інші сектори і координує їх діяльність. Він включає відділи:

 • маркетинговий,

 • рекламно-інформаційний,

 • логістичний

 • юридично-аудиторський.

Наявність всіх вищеперерахованих елементів туристичного кластеру не є обов’язковою. Склад його учасників може розширюватись залежно від тісноти зв’язків, рівня сформованості кластеру. З частиною компаній сервісного та допоміжного секторів туристичний кластер може укладати угоди про співробітництво, що не передбачають їх входження до кластеру (табл.9.2).

Таблиця 9.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.