Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕХАНИКА.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Вільне падіння тіл

 1. Значення яких величин необхідно знати для розрахунку прискорення вільного падіння тіла gh на будь-якій висоті від поверхні Землі ?

А) R3, m, M3, h. Б) R3, M3, h, . В) R3, h, , m. Г) M3, m, , h. Д) M3, m, , R3..

 1. За який проміжок часу t вільно падаюче тіло проходить перший сантиметр свого шляху ?

А) 30 мс. Б) 75 мс. В) 15 мс. Г) 60 мс. Д) 45 мс.

 1. Чому дорівнює відношення шляхів, пройдених тілом за одну та за дві секунди після початку його вільного падіння h1/h2 ?

А) 0,75. Б) 0,45. В) 0,15. Г) 0,25. Д) 0,55.

 1. Чому дорівнює відношення шляхів, які проходить тіло за три та за чотири секунди від початку його вільного падіння h3/h4 ?

 1. Чому дорівнює відношення шляхів, пройдених тілом за чотири та за п'ять секунд від початку його вільного падіння h4/h5 ?

 1. У деякий момент швидкість тіла, яке вільно падає, дорівнює V1=7 м/с. Якою буде його швидкість V2 через t=1 c після цього ? (Вважати g=10 м/с2).

А) 17 м/с. Б) 34 м/с. В) 21 м/с. Г) 28 м/с. Д) 14 м/с.

 1. У скільки разів треба збільшити початкову швидкість V0 тіла, кинутого вертикально вгору, щоб час його підйому t збільшити вдвічі ?

А) У 2,5 разів. Б) У 3,5 разів. В) У 4,0 рази. Г) У 2,0 рази. Д) У 1,5 рази.

 1. На Місяці тіло, яке вільно падає, пролітає h=20 м за t=5 c. Визначте прискорення вільного падіння g на Місяці.

А) 8,7 м/с2. Б) 1,6 м/с2. В) 5,4 м/с2. Г) 3,2 м/с2. Д) 2,5 м/с2.

 1. У скільки разів прискорення вільного падіння тіла gH на висоті H=2R3 менше, ніж g0 поблизу поверхні Землі ?

А) У 2 рази. Б) У 6 разів. В) У 9 разів. Г) У 4 рази. Д) У 3 рази.

 1. На якій висоті Н від поверхні Землі сила тяжіння у 4 рази менша, ніж на поверхні Землі ? Радіус Землі R3 вважати рівним 6400 км.

А) 3200 км. Б) 8100 км. В) 5400 км. Г) 1600 км. Д) 6400 км.

 1. У скільки разів зменшиться вага тіла Р на висоті H, рівній радіусу Землі R3 у порівнянні із його вагою Р0 поблизу поверхні Землі ?

А) У 2 рази. Б) У 1,5 рази. В) У 3 рази. Г) У 4 рази. Д) У 6 разів.

 1. У скільки разів зменшиться вага тіла Р на висоті H=2R3 у порівнянні із його вагою Р0 поблизу поверхні Землі ?

А) У 9 разів. Б) У 4 рази. В) У 2 рази. Г) У 6 разів. Д) У 3 рази.

 1. На якій висоті h над полюсом Землі вага тіла Ph буде втричі меншою, ніж P0 на її поверхні ? Радіус Землі вважати рівним R3=6400 км.

А) 6,82106 м. Б) 4,67106 м. В) 41,3107 м. Г) 3,8106 м. Д) 6,4105 м

 1. М'яч, кинутий вертикально вгору, впав у вихідну точку через t=3 c. Із якою початковою швидкістю V0 його кинули ? (Вважати g=10 м/с2).

А) 12 м/с. Б) 21 м/с. В) 15 м/с. Г) 9 м/с. Д) 18 м/с.

 1. Тіло кинуте вертикально вгору із початковою швидкістю V0=30 м/с. Через скільки секунд воно пролетіть повз позначку h=40 м у перший раз ? (Вважати g=10 м/с2).

А) 1,5 с. Б) 2,5 с. В) 3,0 с. Г) 2,0 с. Д) 3,5 с.

 1. Тіло кинуте під кутом =30° до горизонту із початковою швидкістю V0=100 м/с. За який час тіло досягне висоти h=45 м у перший раз ? (Вважати g=10 м/с2).

А) 0,25 с. Б) 1,25 с. В) 0,5 с. Г) 0,75 с. Д) 1,0 с.

 1. Людина, яка знаходиться на вершині вежі висотою h=15 м, кидає вгору камінець із початковою швидкістю V0=10 м/с. За який час t камінець досягне поверхні Землі ? (Вважати g=10 м/с2).

А) 1,5 с. Б) 2,5 с. В) 3,0 с. Г) 2,0 с. Д) 3,5 с.

 1. Літак летіть зі швидкістю V=450 км/год на висоті h=1960 м. Із нього треба скинути пакунок із поштою у пункт А. На якій відстані S від пункту А льотчик повинен скинути пакунок, щоб він точно потрапив у потрібне місце ?

А) 1750 м. Б) 1250 м. В) 1500 м. Г) 2500 м. Д) 2250 м.

 1. Вертоліт летить зі швидкістю V1=180 км/год на висоті h=500 м. Із нього треба скинути деякий предмет на теплохід, який іде зустрічним курсом зі швидкістю V2=24 км/год. На якій відстані S від теплоходу льотчик повинен це зробити ?

А) 567 м. Б) 258 м. В) 684 м. Г) 456 м. Д) 324 м.

 1. Краплина дощу починає вільно падати із хмари. За останню секунду перед падінням на землю вона пролетіла h=95 м. Визначте, скільки секунд летіла краплина ? Опором повітря знехтувати. (Вважати g=10 м/с2).

А) 14 с. Б) 10 с. В) 16 с. Г) 8 с. Д) 12 с.

 1. За умов попередньої задачі визначте, із якої висоти Н падала краплина ?

А) 700 м. Б) 300 м. В) 900 м. Г) 1100 м. Д) 500 м.

 1. Тіло кинуте з вежі горизонтально із початковою швидкістю V0=15 м/с. На землю воно упало під кутом =600 до горизонту. Визначте висоту вежі h.

А) 58,2 м. Б) 46,5 м. В) 27,8 м. Г) 34,4 м. Д) 61,7 м.

 1. Тіло кинули горизонтально, і через t=5 с польоту кут між напрямками його швидкості V та повного прискорення g склав 450. Зневажаючи опором повітря, обчисліть модуль швидкості тіла V в цей момент часу.

А) 82,4 м/с. Б) 48,6 м/с. В) 70,7 м/с. Г) 56,8 м/с. Д) 64,2 м/с.

 1. Тіло падає без початкової швидкості із висоти Н=90 м. Зневажаючи опором повітря, обчисліть середню швидкість падіння Vcep на нижній половині шляху.

А) 36 м/с. Б) 24 м/с. В) 18 м/с. Г) 42 м/с. Д) 30 м/с.

 1. Визначите кут кидання тіла до горизонту, якщо максимальна висота підйому тіла Hmax дорівнює дальності S його польоту.

А) 490. Б) 580. В) 670. Г) 820. Д) 760.

 1. Два тіла кинуті вертикально нагору із однієї точки з однаковою початковою швидкістю V0=29,4 м/с через проміжок часу t=0,5 с. Через який час від моменту кидання першого тіла t вони зустрінуться ?

А) 1,75 с. Б) 3,25 с. В) 2,25 с. Г) 2,75 с. Д) 3,75 с.

 1. Два тіла кинуті вертикально нагору із однієї точки з однаковою початковою швидкістю V0=29,4 м/с через проміжок часу t=0,5 с. На якій висоті h тіла зустрінуться ?

А) 38,6 м. Б) 51,7 м. В) 43,8 м. Г) 34,4 м. Д) 47,5 м.

 1. Кулька вільно падає з висоти H=80 м. Визначте її переміщення h за останню секунду її руху.

А) 40 м. Б) 25 м. В) 20 м. Г) 35 м. Д) 30 м.

 1. Стріла, випущена з луку вертикально вгору, упала на землю через t=6 с. Обчисліть початкову швидкість стріли V0. (Вважати g=10 м/с2).

А) 20 м/с. Б) 35 м/с. В) 15 м/с. Г) 25 м/с. Д) 30 м/с.

 1. Стріла, випущена із лука вертикально вгору, упала на землю через t=6 с. Обчисліть висоту її максимального підйому hmax. (Вважати g=10 м/с2).

А) 35 м. Б) 50 м. В) 45 м. Г) 30 м. Д) 40 м.

 1. У шахту упав камінь. Людина почула звук від його падіння через t=6 с після початку падіння. Визначте глибину шахти h, якщо швидкість звука V у повітрі дорівнює 330 м/с.

А) 110 м. Б) 150 м. В) 70 м. Г) 90 м. Д) 130 м.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.