Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕХАНИКА.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Релятивістська кінематика

 1. Які системи відліку називаються інерціальними (ІСВ)?

А) Що рухаються рівноприскорено одна відносно іншої. Г) Що рівномірно обертаються.

Б) Що рухаються прямолінійно зі сталим прискоренням. Д) Що рухаються прискорено по колу.

В) Що рухаються рівномірно і прямолінійно одна відносно іншої.

 1. Яка із наведених фізичних величин не змінюється при переході від однієї інерціальної системи відліку (ІСВ)до іншої в класичній механіці ?

А) Радіус-вектор. Б) Кінетична енергія. В) Швидкість. Г) Імпульс. Д) Прискорення.

 1. Яка із наведених фізичних величин є інваріантною (незмінною) відносно різних інерціальних систем відліку в класичній (ньютонівській) механіці ?

А) Час події. Б) Механічна енергія тіла. В) Швидкість руху тіла.

Г) Імпульс тіла. Д) Кінетична енергія тіла.

 1. Яка із наведених фізичних величин є інваріантною відносно перетворень Галілея ?

А) Імпульс. 2. Радіус-вектор. В) Швидкість. Г) Прискорення. Д) Кінетична енергія.

 1. Яка із наведених фізичних величин не є інваріантною відносно перетворень Галілея ?

А) Прискорення. Б) Кінетична енергія. В) Маса тіла. Г) Час події. Д) Сила.

 1. Тіло рухається із прискоренням а=2 м/с2 уздовж осі x нерухомої інерциальної системи відліку К. Яке прискорення а має це тіло за перетвореннями Галілея уздовж осі x' системи відліку К', рухомої відносно системи К зі швидкістю V=10 м/с ? Осі x та x' співпадають за напрямками.

А) 0 м/с2. Б) 4 м/с2. В) 1 м/с2. Г) 8 м/с2. Д) 2 м/с2.

 1. Яка із наведених характеристик є інваріантною відносно перетворень Лоренца ?

А) Швидкість руху тіла. Б) Тривалість події. В) Розміри тіла.

Г) Швидкість світла у вакуумі. Д) Імпульс тіла.

 1. У якому випадку деякі події А та В будуть неодночасними у інерціальних системах відліку (ІСВ)?

А) Якщо вони відбуваються одночасно в одній точці системи при її швидкості V<<c.

Б) Якщо вони відбуваються одночасно в різних точках системи при її швидкості V<<c.

В) Якщо вони відбуваються одночасно в різних точках системи при її швидкості V~c.

Г) Якщо вони відбуваються одночасно в різних точках систем, які знаходяться у спокої.

Д) Якщо вони відбуваються одночасно в одній точці системи при її швидкості Vc.

 1. У якому випадку одночасністьдвох деяких подійАтаВбудеабсолютною відносно будь-якої інерціальної системи відліку (ІСВ) ?

А) Події відбуваються одночасно у тій самій точці простору.

Б) Події відбуваються одночасно у різних точках простору.

В) Події відбуваються одночасно у рухомих по колу системах відліку.

Г) Події відбуваються одночасно у нерухомих ІСВ.

Д) Події відбуваються одночасно у ІСВ, що рухаються поступально.

 1. Яка із наведених формул застосовна тільки у межах класичної (ньютонівської) механіки ?

А) Б) В) Г) Д)

 1. Яка із перелічених формул застосовна тільки у межах класичної механіки ?

А)Б) В) Г) Д)

 1. Яке із наведених співвідношень містить помилку ? (0 - власна тривалість події, l0 - власна довжина тіла, m0 – маса спокою).

А)Б) В)Г)E0=m0c2. Д)

 1. При якій швидкості руху V лінійні розміри тіла l у напрямку руху зменшаться удвічі ? (с=3108 м/с – швидкість поширення світла у вакуумі).

А) V=0,64c. Б) V=0,56c. В) V=0,92c. Г) V=0,87c. Д) V=0,72c.

 1. При якій швидкості руху V лінійні розміри тіла l у напрямку його руху зменшаться у три рази ? (с=3108 м/с – швидкість поширення світла у вакуумі).

А) V=0,91c. Б) V=0,87c. В) V=0,78c. Г) V=0,81c. Д) V=0,94c.

 1. Циліндр розташований так, що його твірна паралельна осі x системи відліку К. Спочатку він покоївся, а потім почав рухатись вздовж осі х зі швидкістю V=0,866с. Як зміниться при цьому радіус циліндра R ? (c – швидкість світла у вакуумі).

А) Зменшиться у разів. Б) Зменшиться уразів. В) Зменшиться уразів.

Г) Не зміниться. Д) Зменшиться у 2 рази.

 1. Яка із наведених формул являє собою закон додавання швидкостей у релятивістській механіці ?

А) V=V0+V’. Б) В). Г) Д)

 1. При якій швидкості V руху тіла його лінійні розміри l у напрямку руху зменшуються у 2 рази ?

А) 2,0108 м/с. Б) 2,6108 м/с. В) 2,2108 м/с. Г) 2,8108 м/с. Д) 2,4108 м/с.

 1. Тіло рухається зі швидкістю V1=0,866с, де c – швидкість світла у вакуумі. Порівняйте лінійні розміри l1 тіла уздовж напрямку руху із його лінійними розмірами l2 у цьому ж напрямку при швидкості руху V2=1 км/с.

А) Б) В) Г) Д)

 1. При якій швидкості руху тіла V відносне релятивістське скорочення його довжиниl/l0 у напрямку руху становить 25% ?

А) V=0,94c. Б) V=0,87c. В) V=0,66c. Г) V=0,78c. Д) V=0,81c.

 1. Дві частинки, відстань між якими l=1000 м, летять назустріч одна одній зі швидкостямиV=0,6c. Через який проміжок часустанеться їхнє зіткнення ?

А) 2,410-5 с. Б) 8,410-4 с. В) 1,210-3 с. Г) 3,810-6 с. Д) 5,610-7 с.

 1. Мезони космічних променів досягають поверхні Землі із самими різними швидкостями. Визначте відносне релятивістське скорочення розмірів мезона l/l0, якщо його швидкість становить 95% від швидкості світла.

А) 69%. Б) 81%. В) 56%. Г) 92%. Д) 75%.

 1. Два космічні кораблі рухаються назустріч один одному із відносною швидкістю V=0,5с. Власна довжина кожного iз космічних кораблів l0=100 м. Яка довжина стрічного корабля l буде визначена космонавтами ?

А) 96 м. Б) 64 м. В) 72 м. Г) 103 м. Д) 87 м.

 1. Фотон рухається зі швидкістю с відносно системи відліку К'. Визначте швидкість фотона V відносно нерухомої системи К, якщо система К' рухається відносно неї зі швидкістю V0=0,8с. (с швидкість світла у вакуумі).

А) V=0,2c. Б) V=1c. В) V=0,8c. Г) V=1,6c. Д) V=0,64c.

 1. Фотон рухається зі швидкістю с вздовж осі x системи відліку К. Визначити швидкість фотона V вздовж осі x' системи К', яка рухається уздовж осі x зі швидкістю V0=0,72с відносно системи К. (Напрямки осей x та x' співпадають).

А) V=0,28с. Б) V=1,44с. В) V=0,72с. Г) V=с. Д) V=0,56с.

 1. Частинка рухається відносно рухомої системи К' зі швидкістю V'=0,6с. Швидкість самої системи К' відносно нерухомої системи К V0=0,6с. Визначте швидкість частинки V відносно нерухомої системи К ? (с – швидкість світла у вакуумі).

А) V=0,60c. Б) V=0,96c. В) V=0,88c. Г) V=1,2c. Д) V=0,36c.

 1. Частинка в системі К' рухається вздовж осі x' із швидкістю V=0,8с. Визначте швидкість її V в системі К вздовж осі x, якщо система К' рухається вздовж осі x зі швидкістю V0=0,7с щодо системи К. (Напрямки осей x та x' співпадають).

А) V=0,96 c. Б) V=c. В) V=0,56c. Г) V=1,5c. Д) V=0,81c.

 1. Система К' рухається відносно системи К зі швидкістю V0=0,8с. Частинка рухається відносно системи К' зі швидкістю V'=0,6с. Визначте швидкість частинки V відносно нерухомої системи К. (с – швидкість світла у вакуумі).

А) V=1,4с. Б) V=0,95c. В) V=0,72c. Г) V=0,48c. Д) V=0,84c.

 1. Фотон рухається зі швидкістю с відносно системи К', яка рухається відносно нерухомої системи К зі швидкістю V0=0,7с. Визначте швидкість фотону V відносно нерухомої системи відліку К. (с – швидкість світла у вакуумі).

А) V=0,78c. Б) V=1,7c. В) V=0,94c. Г) V=0,87c. Д) V=c.

 1. Частинка рухається відносно системи К' зі швидкістю V’=0,8с. Система К' рухається відносно нерухомої системи К зі швидкістю V0=0,7с. Чому дорівнює швидкість частинки V відносно системи К ? (с швидкість світла у вакуумі).

А) V=0,72c. Б) V=0,87c. В) V=1,7c. Г) V=0,99c. Д) V=0,81c.

 1. Система відліку К' рухається вздовж осі х нерухомої системи К зі швидкістю V0=0,8с. Швидкість матеріальної точки вздовж осі х рухомої системи К' V'=0,8с. Визначте її швидкість V в нерухомій системі К. (Напрямки осей x і x' співпадають).

А) V=0,98с. Б) V=1,6с. В) V=0,8с. Г) V=0,72с. Д) V=0,64с.

 1. Циліндр розташований так, що його твірна співпадає з віссю x системи відліку К. Як зміниться об'єм цього циліндра, якщо він рухатиметься вздовж осі x зі швидкістю V=0,866с ? (с – швидкість світла у вакуумі).

А) Збільшиться у 1,8 разів. Б) Не зміниться. В) Зменшиться у 2 рази.

Г) Зменшиться у 1,6 разів. Д) Зменшиться у 2,4 рази.

 1. Частинка рухається відносно Землі зі швидкістю V=0,866с. Порівняйте час її життя , визначений у земній лабораторії, із її власним часом життя 0. (с – швидкість світла у вакуумі).

А) Б) В) Г) Д)

 1. Розрахувати час життя -мезона у земній системі відліку , якщо відносно цієї системи він рухається зі швидкістю V=0,9с, а власний час його життя 0=210-6 с.

А) 2,310-6 м/с. Б) 6,910-6 м/с. В) 4,610-6 м/с. Г) 8,110-6 м/с. Д) 9,210-6 м/с.

 1. Фотонна ракета рухається відносно Землі зі швидкістю V=0,6с, де c – швидкість світла у вакуумі. У скільки разів сповільниться хід часу в ракеті з точки зору земного спостерігача ?

А) У 1,75 рази. Б) У 2 рази. В) У 1,5 рази. Г) У 1,25 рази. Д) У 0,75 разів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.