Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

II частина

Розрахувати наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Визначити розміри відшкодування збитків за наднормативні викиди.

Вихідні дані до задачі

Показник

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забруд-

нююча речовина

Оксид азоту

Сірчаний ангідрид

Оксид вугле-цю

Фтори-стий водень

Кисло-

та сір-чана

Діоксид азоту

Заліза оксиди

Водень хлори-стий

Спирт етило-вий

Пил дере-вини

Об’ємна витрата газопилового потоку з джерела

3/с)

28,5

17,8

2,0

0,5

44,2

31,1

0,4

0,8

12,8

22,0

Середня концентрація і-ї забруднюючої речовини

Сі(г/м3)

0,75

0,9

1,3

0,01

0,3

1,5

0,1

0,08

0,4

1,2

Потужність дозвільного викиду і-ї забруднюючої речовини

Mqi (г/с)

17,0

8,2

15,5

0,004

10,0

40,2

0,02

0,05

3,4

12,0

Час роботи джерела в режимі наднормативного викиду Т(год)

150

780

150

200

900

800

300

259

450

700

Місце знаходження об’єкту

м. Донецьк

м. Горлівка

м. Макіївка

м. Докучаївськ

м. Волноваха

м. Ханжонкове

м. Курахове

м. Селідове

м. Авдіївка

м. Слав’янськ

Показник

Варіант

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Забруднююча речовина

Формальдегід

Амонію

хлорид

ААміак

Толуол

Сірководень

Стирол

Ацетон

Фенол

Діоксид кремнію

Пил цементу

Об’ємна витрата газопилового потоку з джерела

3/с)

20,5

15,8

5,0

0,8

32,2

23,1

0,4

0,65

18,8

28,0

Середня концентрація і-ї забруднюючої речовини

Сі(г/м3)

0,5

0,7

1,8

0,02

0,3

0,5

0,1

0,1

0,4

1,2

Потужність дозвільного викиду і-ї забруднюючої речовини

Mqi (г/с)

18,0

8,2

14,5

0,002

15,0

30,2

0,04

0,06

7,4

11,0

Час роботи джерела в режимі наднормативного викиду Т(год)

150

780

150

200

900

800

300

259

450

700

Місце знаходження об’єкту

м. Донецьк

м. Горлівка

м. Макіївка

м. Докучаївськ

м. Волноваха

м. Ханжонкове

м. Курахове

м. Селідове

м. Авдіївка

м. Слав’нськ

6.2 Практичні завдання - на розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

- розрахування основних параметрів решіток проціджування стічних вод: кількість зазорів n, ширину решітки B і втрату напору стічної води .

Для виконання практичного завдання на розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів необхідно уважно ознайомитись з практичною роботою №1.

1. При перевірці очисних споруд каналізації населеного пункту встановлено, що якість стічних вод після очистки не відповідає затвердженим величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні 3 місяці (91 доба) згідно з результатами відомчої лабораторії

становлять: 35 мг/г (35 г/куб.м) органічних речовин по БСК20 при величині

затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л; 30 мг/л (30 г/куб.м) завислих речовин при величині затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л;

2,5 мг/л (2,5 г/куб.м) нафтопродуктів при величині затвердженої допустимої концентрації 0,3 мг/л; 2,0 мг/л (2,0 г/куб.м) речовин "n", для якої відсутня ГДК і

відповідно не затверджена величина ГДС та допустима концентрація.

Інші показники не перевищували затверджених допустимих концентрацій.

Витрати стічних вод за цей період становили 20 тис.куб.м/добу.

Склад стічних вод здійснювався у водний об'єкт рибогосподарського водокористування ІІ категорії. Розрахуйте розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

2. При перевірці очисних споруд каналізації населеного пункту встановлено, що якість стічних вод після очистки не відповідає затвердженим величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні 3 місяці (91 доба) згідно з результатами відомчої лабораторії становлять:

35 мг/г (35 г/куб.м) органічних речовин по БСК20;

30 мг/л (30 г/куб.м) завислих речовин ;

2,5 мг/л (2,5 г/куб.м) нафтопродуктів.

Витрати стічних вод за цей період становили 20 тис.куб.м/добу.

Склад стічних вод здійснювався у водний об'єкт рибогосподарського водокористування ІІ категорії. Розрахуйте розмір відшкодуванняя збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законадавства

3. Внаслідок аварії, що сталася на каналізаційній насосній станції, протягом 12 діб у водний об'єкт рибогосподарського користування і категорії скидались стічні води місцевої каналізації з середньою концентрацією забруднюючих речовин по БСК-20 - 105 мг/л, завислих речовин - 72,5 мг/л, нафтопродуктів - 8,57 мг/л, при цьому витрати стічних вод склали 14968 куб.м/годину. Розрахуйте розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства

4. З іноземного судна скинуто 500 кг дизельного палива на акваторію моря, об'єкт рибогосподарського водокористування І категорії. При цьому в контрольному створі, на відстані 250 м від місця скиду, концентрація палива дорівнювала 2,5 мг/л.

Розрахуйте розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства

5. При плановому огляді акваторії порту державним інспектором виявлено забруднення сміттям 60% поверхні води.

Склад сміття при зовнішньому огляді: тирса, папір, використані пляшки, ганчір'я.

При огляді суден біля причалів встановлено, що скид сміття здійснено з турецького судна "SАLОNІКІ".

При аналізі складу сміття встановлена наявність нафтопродуктів в кількості 25 г в 1 кг ганчір'я.

Для збирання сміття було використане судно-сміттєзбірник з 11.00 до 15 години, при цьому зібрано 180 кг сміття.

На площі 100 кв.м відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею більше 10 кв.м. Крупні предмети з розмірами більш 1,5 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і навітряній сторо ні причалу при ширині забрудненої смуги до 0,5 м. Розрахуйте розмір відшкодуванняя збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

6. Факт забруднення грунтових вод був встановлений після виявлення нафтопродуктів у ряді колодязів селища Андріївка Харківської області, розташованого в 1,5 км від заводу.

Спеціальна комісія вивчила проектно-технічну документацію на будівництво і розширення окремих об'єктів заводу, матеріали науково-дослідних робіт по визначенню впливу господарської діяльності на підземні води, обстежила стан технологічного обладнання і комунікацій, визначила причини та умови забруднення

підземних вод.

Було встановлено основні джерела та причини забруднення підземних вод, в т.ч.:

- ставки-випаровувачі та наливна естакада без гідроізоляційного покриття;

- технологічні трубопроводи, що знаходяться в грунті без температурних компенсаторів;

- резервуари із пошкодженою ізоляцією днищ та цегляними стінами;

- каналізаційна мережа техногенного установок сировинного парку не має відповідної герметизації внаслідок руйнування

керамічних труб та залізобетонних колодязів, що сприяє витіканню нафтопродуктів.

На основі екологічних вишукувань було встановлено, що площа території забруднення на момент проведення вивчення складає 82,6 га.

В геологічному відношенні район займає частину заплави і надзаплавної тераси річки Сіверський Донець, на глибину до 20 м складають піщано-глинисті відклади, які підстеляються глинами.

Водовмісткі породи представлені дрібно - і середньозернистими пісками з коефіцієнтом фільтрації 1 м/добу, активною пористістю 0,18.

Потужність водоносного горизонту в середньому дорівнює 12 м. Горизонт експлуатується місцевим населенням. Розрахуйте розмір відшкодуванняя збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законадавства

Розрахуйте розмір відшкодуванняя збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

7. Комісією, створеною територіальними органами Мінекобезпеки України встановлено, що на нафтобазі (Донецька область, ст.Микитівка) внаслідок аварійного порушення герметичності резервуара для зберігання бензину в підземні води протягом двох тижнів надійшло 1,5 т бензину. Оцінка втрат нафтопродуктів узгоджена з керівництвом нафтобази, яке за 2 доби (з моменту встановлення) забезпечило ліквідацію аварійної ситуації.

Забруднення зазнали грунтові води, які залягають на глибині 4,0 - 4,5 м від поверхні землі. Розрахуйте розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства

  1. При перевірці очисних споруд на автотранспортному підприємстві «Техносервіс» у м. Донецьку встановлено, що якість стічних вод після очищення не відповідає установленим величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні два місяці відповідно до результатів відомчої лабораторії складають:

125мг/л органічних речовин по БПК20 при величині затвердженої допустимої концентрації 15мг/л;

520мг/л завислих речовин при величині затвердженої допустимої концентрації 15мг/л;

5мг/л нафтопродуктів при величині затвердженої допустимої концентрації 0,3мг/л.

Витрата стічних вод за цей період склала 10 м3/добу скидання стічних вод здійснювалось у водяний об'єкт рибогосподарського водокористування I категорії. Розрахувати розмір збитку.

9.При перевірці очисних споруд каналізації населеного пункту встановлено, що немає дозволу на спецводокористування і не затверджені величини ГДС. Фактичні середні показники за останні три місяці відповідно до результатів відомчої лабораторії складають:

50 мг/л фосфатів;

60мг/л завислих речовин;

азот амонійний - 44 мг/л.

225мг/л органічних речовин по БПК20

Витрата стічних вод за цей період склав 20000 м3/добу скидання стічних вод здійснювався у водяний об'єкт рибогосподарського водокористування II категорії. Розрахувати розмір збитку.

10.Внаслідок аварії, що відбулася на каналізаційній станції тривалістю 12 діб у водяний об'єкт рибогосподарського користування I категорії скидали стічні води місцевої каналізації із середньою концентрацією забруднюючих речовин по БПК20 – 105мгО2/л, завислих речовин –72,5мг/л, нафтопродуктів – 8,57 мг/л, аніліну - 10 мг/л , нітробензолу – 15 мг/л, при цьому витрата стічних вод складала 14968 м3/годину. Розрахувати розмір збитку.

11.При плановому огляді акваторії порту державним інспектором установлене забруднення сміттям 60% поверхні води. Сполука сміття при зовнішньому огляді: папір, використані пляшки, ганчір'я. При огляді судів біля причалу встановлено, що скидання сміття здійснене з німецького судна. При аналізі складу сміття встановлена наявність нафтопродуктів у кількості 50г у 1кг ганчір'я. Для збору сміття було використане судно – сміттєзбиральник, що працює з 1100 до 1500 годин, при цьому зібране 100кг сміття. На площі 100 кв.м відкритої акваторії є скупчення сміття загальною площею до 10 м, значна кількість предметів з розмірами до 1,5 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і у навітряній стороні причалу при ширині забрудненої смуги до 1 м. Розрахувати розмір збитку.

12.При перевірці якості стічних вод, що скидаються в річку в межах населеного пункту, вода з якої використовується для господарсько – питного водопостачання, установлена невідповідність її установленим величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні шістьох місяців відповідно до результатів відомчої лабораторії складають:

85мг/л органічних речовин по БПК20 при величині затвердженої допустимої концентрації 15мг/л;

52мг/л завислих речовин при величині затвердженої допустимої концентрації 15мг/л; на основі даних санітарно –епідеміологічної станції у річці встановлена концентрація зважених речовин, рівна 25мг/л;

800мг/л хлоридів при величині затвердженої допустимої концентрації 350мг/л.

Витрата стічних вод за цей період склала 3,2. м3/годину. Розрахувати розмір збитку.

13. При огляді акваторії порту державним інспектором установлене забруднення нафтопродуктами поверхні води. Нафта у вигляді плям і плівки, що покривають значні ділянки поверхні води, які не розриваються при хвилюванні. Мр - маса нафти (нафтопродуктів) на 1 кв.м поверхні води, 30 г/кв.м;

Мф - фоновий показник маси нафти (нафтопродуктів) у воді на 1 кв.м поверхні води - 0,0001 г/кв.м;

S - площа розливу нафти, 300 кв.м;

Ср - концентрація розчиненої у воді нафти на глибині n, 45 г/куб.м;

С ф. к. - фонова концентрація розчиненої у воді нафти, 0,003 г/куб.м;

глибина розливу нафти – 0,5м.

Розрахувати розмір збитку.

14. При перевірці очисних споруджень каналізації населеного пункту встановлено, що немає дозволу на спецводокористування і не затверджені величини ГДС. Фактичні середні показники за останні три місяці відповідно до результатів відомчої лабораторії складають:

240мг О2/л ХПК;

39мг/л завислих речовин ;

5,5мг/л нафтопродуктів

90 мг/л нитратфв, 100 г/л – фосфатів, 0,5 мг/л – фенолів, 1,0 мг/л – нітроаніліну.

Витрата стічних вод за цей період склав 800 м3/годину. Скидання стічних вод здійснювався у водяний об'єкт рибогосподарського водокористування II категорії. Розрахувати розмір збитку.

15. При плановому огляді акваторії порту державним інспектором установлене забруднення сміттям 60% поверхні води. При зовнішньому огляді сміття встановлено, що воно складається з папіру, використаних скляних пляшок, ганчір'я. При огляді судів біля причалу встановлено, що скидання сміття здійснено з грецького судна . При аналізі скиду сміття встановлена наявність нафтопродуктів у кількості 5г на 1кг ганчір'я.

Для збору сміття було використане судно – сміттєзбиральник, що працює з 1100 до 1500 годин, при цьому зібране 80кг сміття. На площі 100 кв.м відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття площею не більше 2 кв.м, окремі предмети з розмірами, у будь-якому напрямку не більше 50 см.

Розрахувати розмір збитку.

16. При перевірці очисних споруджень каналізації населеного пункту встановлено, що якість стічних вод після очищення не відповідає установленим величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні 4 місяці відповідно до результатів відомчої лабораторії складають:

35мг/л органічних речовин по БПК20 при величині затвердженої допустимої концентрації 15мг/л;

40мг/л завислих речовин при величині затвердженої допустимої концентрації 15мг/л;

2,5мг/л нафтопродуктів при величині затвердженої допустимої концентрації 0,3мг/л. Витрата стічних вод за цей період складала 2,8 м3/годину. скидання стічних вод здійснювався у водяний об'єкт рибогосподарського водокористування II категорії. Розрахувати розмір збитку.

  1. Внаслідок аварії, що відбулася на насосній станції протягом 20 доби у водяний об'єкт рибогосподарського водокористування II категорії скидалися стічні води, що містять NH4+ - 120мг/м3, NO3- - 220 мг/л., при цьому витрата стічних вод склала – 2200м3 добу. Розрахуйте розмір компенсації збитку.

Завдання 2

Розрахувати основні параметри решіток проціджування стічних вод: кількість зазорів n, ширину решітки B і втрату напору стічної води .

Вихідні дані до задачі

Показник

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Об’ємна витрата стічної води Q, м3

30

10

25

32

15

20

18

22

12

18

Ширина зазора,

b, м

0.025

0,015

00,018

0,020

0,016

0,022

0,024

0,020

0,025

0,018

Глибина колектора Н ,м

3,0

2,5

8,0

6,0

4,0

7,0

5,0

3,5

5,5

6,5

Товщина стержню а , м

0.008

0,012

0,010

0,012

0,008

0,010

0,014

00,016

0,012

0,01

Форма попереч-

ного

перерізу

стержню

Кругла

Прямо-

кутна

Овальна

Кругла

Прямо-

кутна

Овальна

Кругла

Прямо-

ккутна

Оваль-

нна

Кругла

Кут нахилу решітки до горизонта

,0

70

65

60

60

70

65

65

70

60

70

Показник

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Об’ємна витрата стічної води Q, м3

20

15

35

42

25

22

28

26

22

28

Ширина зазора,

b, м

0.035

0,025

0,028

0,030

0,026

0,032

0,034

0,030

0,025

0,028

Глибина колектора Н ,м

4,0

3,5

9,0

7,0

5,0

8,0

5,0

4,5

6,5

7,5

Товщина стержню а , м

0.009

0,022

0,020

0,022

0,009

0,020

0,024

00,026

0,022

0,02

Форма попереч-

ного

перерізу

стержню

Кругла

Прямо-

кутна

Оваль-на

Кругла

Прямо-

кутна

Овальна

Кругла

Прямо-

ккутна

Оваль-

нна

Кругла

Кут нахилу решітки до горизонта

,0

70

65

60

60

70

65

65

70

60

70

Теоретична частина

Кількість зазорів n розраховується за формулою

, (5)

де Q – об’ємна витрата стічної води ,м3/с;

B – ширина зазору, м;

H – глибина колектора, м;

- швидкість стічної води у зазорі між стержнями решітки ,м/с, брати =0,8-1,0 м/с.

Ширина решітки в розраховується за формулою :

де b – ширина зазору ,м;

n - кількість зазорів;

a – товщина стержня , м.

Втрата напору стічної води визначається за формулою

, (7)

де - швидкість стічної води до решітки, м/с, брати=0,7-0,8 м/с;

k – коефіцієнт, що враховує збільшення опору решітки у процесі накопичення в її зазорах домішок стічної води, брати k=2-3;

- коефіцієнт місцевого опору решітки, розраховується за формулою

, (8)

- коефіцієнт, що враховує форму поперечного перерізу стержня: для круглих -=1,79, прямокутних -=2,42, овальних -=1,83;

- кут нахилу решітки до горизонту , 0.