Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

2. Методичні вказівки до проведення перевірки знань студентів

Перевірка знань студентів включає виконання котрольної роботи ті відповіді на тестові завдання. Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та трьох задач. Вивчення курсу „Екологічне інспектування” здійснюється за рекомендованими підручниками та нормативно-методичними документами, включаючи ці методичні вказівки і матеріали оглядових лекцій.

При вивченні курсу бажано коротко конспектувати основні положення. Послідовність вивчення дисципліни викладена у програмі курсу.

3. Програма курсу

Курс „Екологічне інспектування” складається з таких розділів:

1 Основні напрямки державної політики України у сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

2 Порядок проведення інспекційних перевірок з виконання природокористувачами вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

3 Перевірка об’єкту.

4 Порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства.

5 Позови через забруднення навколишнього природного середовища.

6 Обмеження, тимчасова заборона або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними природоохоронного законодавства.

7 Передача справ у прокуратуру при порушенні законодавства з охорони навколишнього середовища.

Детальний зміст дисципліни має такий вигляд:

1 Основні напрямки державної політики України у сфері охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

1.1 Стан навколишнього природного середовища та регіональна екологічна політика.

1.2 Основні пріоритети охорони навколишнього середовища та регіонального використання природних ресурсів.

1.3 Основні заходи для збалансованого використання та оновлення природних ресурсів.

1.4 Механізм реалізації основних напрямків державної політики України у сфері охорони природи.

2 Порядок проведення інспекційних перевірок з виконання природокористувачами вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

2.1 Планування перевірок. Їх види (повні, цільові оперативні, комплексні).

2.2 Законодавча та нормативна база України, яка призначена для інспекторського складу Міністерства екології і природних ресурсів, при здійсненні ними державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства.

2.3 Обов’язки керівництва (адміністрації ) об’єктів, що перевіряються, у відношенні до інспектора.

2.4 Підготовка до перевірки: документи, з якими повинен ознайомитись інспектор; документи, які повинен оформити інспектор.

3 Перевірка об’єкта.

3.1 Питання, які повинен розглянути інспектор; структуру виробництва, асортимент і обсяг продукції, витрати основної та допоміжної сировини та матеріалів проекту і технічну документацію виробництв , звітну документацію, матеріали дозволів на викиди (скиди) забруднюючих речовин та розміщення відходів, дані відомчого лабораторного контролю джерел викидів і скидів, стан виконання заходів з виявлених попередніх порушень (приписів).

3.2 Перевірка природоохоронної діяльності.

3.2.1 Стаціонарні джерела забруднення, інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин ; заходи з досягнення нормативів ГДВ; якість ведення журналів первинної облікової документації ПОД-1,2,3; достовірність статистичної звітності (форма 2-ТП (повітря)).

3.2.2 Правила експлуатації установок очистки газу (ГОУ) та їх паспортизація. Типові несправності ГОУ.

3.2.3 Хід будівництва повітряноохоронних об’єктів – терміни будівництва, відповідність проектній документації.

3.2.4 Розрахунок наднормативних (щодо речовин і джерел) викидів в атмосферу залежно від виявлених порушень.

3.2.5 Пересувні джерела забруднення: аналіз роботи автомобілів, які працюють на бензиновому, дизельному, газоподібному паливі; контрольно-регулювальні пункти (пости) так їх оснащеність обладнанням; ведення журналів обліку результатів вимірів.

3.3 Перевірка природоохоронної діяльності.

3.3.1 Водоспоживання: самостійні водозабори, акти приймання в експлуатацію, дозвіл на спецводокористування. Дозволи на буріння свердловин.

3.3.2 Технічний стан водозаборів і водопровідної мережі; додержання проектного режиму експлуатації; діюча система протиаварійних заходів; рибозахисні пристрої.

3.3.3 Пояси санітарної охорони водозаборів; ліквідаційний тампонаж.

3.3.4 Первинний облік водоспоживання; обладнання водозаборів контрольно-вимірювальною апаратурою; ведення журналів обліку води ПОД-11.12; звітність з водоспоживання (форма 2-ТП (водгосп)).

3.3.5 Водовідведення: система розділення, очищення і відведення промислових і господарсько-побутових стоків; очисні споруди, каналізаційні мережі, самостійні випуски стічних вод.

3.3.6 Відомчий лабораторний контроль: вимоги до приміщень, персоналу, обладнання; матеріали на атестацію.

3.3.7 Зливова каналізація, мережа відведення , очисні споруди та їх технічний стан.

3.3.8 Економія і раціональне використання свіжої води; системи оборотного і повторного водопостачання; будівництво і реконструкція водоохоронних об’єктів.

3.4 Перевірка об‘єкта з питань утворення розміщення та знешкодження відходів.

3.4.1 Ліміти на розміщення відходів; технічний паспорт промислових відходів, санітарні норми у місцях складування відходів.

3.4.2 Паспорт полігону для розміщення відходів; відповідність експлуатації полігону природоохоронним вимогам; вимоги до автотранспорту, який займається перевезенням відходів; контроль на споруджених свердловинах навколо полігону, зберігання відпрацьованих люмінесцентних ламп.

3.5 Перевірка сільськогосподарських об’єктів .

3.6 Перевірка ведення лісового господарства.

3.7 Оформлення результатів перевірки.

4 Порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства.

4.1 Адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, види адміністративної відповідальності.

4.2 Протокол про адміністративні правопорушення; розслідування у справах про адміністративні порушення.

4.3 Оскарження та спростування постанови у справі про правопорушення; виконання постанов про накладення адмінпокарання.

5 Позови за забруднення навколишнього природного середовища.

6 Обмеження, тимчасова заборона або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними природоохоронного законодавства.

7 Порядок передачі справ до прокуратури при порушенні природоохоронного законодавства.