Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

54. Перевірки природоохоронної діяльності об'єктів, які пла­нуються, виходячи з нормованих витрат часу:

 1. цільові;

 2. спеціальні:

 3. комплексні;

 4. всі відповіді правильні;

 5. всі відповіді неправильні.

55. Журнал первинної облікової документації - журнал обліку роботи газоочисних І пиловловлюючих установок:

 1. ПОД-1;

 2. ПОД-2;

 3. ПОД-3;

 4. ПОД-4;

 5. ПОД-5.

56. Журнал первинної облікової документації - журнал обліку водоспоживання (водовід ведення) водовимірювальними приладами та обладнанням:

 1. ПОД-11;

 2. ПОД-12;

 3. ПОД-13;

 4. ПОД-14;

 5. всі відповіді неправильні.

57. Відходи І класу небезпеки повинні зберігатися:

 1. в паперових і полотняних мішках, пакетах;

 2. в герметичній тарі (контейнери, бочки);

 3. в закритій тарі (ящики, пластикові пакети, мішки);

 4. відкрито (насипом, навалом);

 5. всі відповіді неправильні.

58. Розмір санітарно-захисної зони підприємств з виробництва цементу, азбесту, вапняку, гіпсу:

 1. 1000 м;

 2. 500 м;

 3. 300 м;

 4. 100м;

 5. 50 м.

59. При розробці нормативних показників гранично допустимого викиду (ГДВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря яке співвідношення з гранично допустимою концентрацією забруднюючих речовин?

 1. ГДВ = ГДК;

 2. ГДВ<ГДК;

 3. ГДВ>ГДК;

 4. всі відповіді правильні;

 5. всі відповіді неправильні.

60. Назва пального, у викидах якого в атмосферне повітря наявні забруднюючі речовини: оксиди вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, діоксид сірки:

 1. бензин;

 2. дизельне пальне;

 3. зріджений нафтовий газ;

 4. стиснений природний газ;

 5. спирт.

6. Контрольні завдання з курсу

6.1 Практичні завдання на розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

(Практичні завдання на розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складаються з двох частин: перша включає завдання , які складані на реальних результатах інспекторських перевірок. друга частина - імітаційні завдання.).

Для виконання практичного завдання на розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря необхідно уважно ознайомитись з практичною роботою №2.

I частина

1. На хімічному підприємстві м. Києва при контрольній перевірці 28 січня 2011 року зафіксовано середню концентрацію викиду сірковуглецю 96,004 мг/куб.м при об'ємній витраті 191,7 куб.м/с, що становить 18,404 г/с.

За даними журналу первинної облікової документації за формою ПОД-1 підприємства 22 листопада 2010 р. також зафіксовано перевищення встановленого нормативного викиду по даному джерелу і речовині.

За фактом виявленого порушення було видано припис про його усунення в строк до 7 лютого 2011 року В зазначений строк порушення було усунене. За цей період джерело 0018 працювало цілодобово.

Розрахуйте розмір відшкодування збитків.

2. При перевірці Маріупольського радіаторного заводу відділом аналітичного контролю Головекоінспекції Мінприроди України 10 лютого 2011 року по джерелу 0028 (трубозакатка радіаторів для автомобілів) було зафіксовано, що об'ємна витрата газоповітряної суміші складала 11,45 куб.м/с з середньою концентрацією свинцю із серії відібраних проб 0,00112 г/куб.м. Потужність викиду свинцю, таким чином, склала 0,01282 г/с. Потужність дозволеного викиду по даному джерелу складає 0,00224 г/с. Підприємство інструментального контролю за джерелами викидів не веде. Розрахуйте розмір відшкодування збитків.

3. На підприємстві по виробництву залізобетонних виробів м. Бровари проектом нормативів ГДВ передбачено встановлення другого ступеня очистки викидів від технологічного обладнання приготування бетону з терміном виконання в ІІІ кварталі 1993 року з метою зменшення концентрації пилу цементу з 1 г/куб.м до 0,05 г/куб.м по

даному джерелу при об'ємній витраті газопилового потоку 30000 куб.м/год (8,3 куб.м/с). При перевірці виконання вимог законодавства про охорону

атмосферного повітря 18 лютого 2011 року зафіксовано невиконання заходу. Контрольні інструментальні виміри показали, що концентрація пилу по цьому джерелу складає 1 г/куб.м. Потужність дозволеного викиду складає 0,05 г/куб.м.

Установка працює 8 годин на добу при 5-ти денному робочому тижні.

Розрахуйте розмір відшкодування збитків.

4. При перевірці меблевого комбінату м. Києва було виявлено відсутність дозволу на викид фенолу по джерелу 0004.

Однак, інструментальними вимірами, проведеними 4 січня 2011 року, зафіксовано середню концентрацію викиду фенолу 458,3 мг/куб.м при об'ємній витраті газоповітряної суміші від джерела № 4 - 24 куб.м/с. Таким чином, потужність викиду становить 11 г/с і є наднормативним викидом.

По факту виявленого порушення підприємству було видано припис на отримання дозволу на викид фенолу з терміном виконання до 1 березня 2011 року.

У вказаний термін дозвіл на викид був отриманий. Відлік часу роботи джерела в наднормативному режимі береться з урахуванням терміну усунення порушення.

Розрахуйте розмір відшкодування збитків.

5. На енергетичному підприємстві м. Києва на джерело 0001 працює 4

котлоагрегати. Об'ємна витрата димових газів, що відходять від кожного агрегату, становить 139 куб.м/с. Граничний норматив утворення оксидів азоту в перерахунку на

діоксид азоту для даного типу котлоагрегатів становить 200 мг/куб.м (згідно з режимною картою роботи котлоагрегату).

Інструментальними вимірами на котлоагрегаті № 2, проведеними 24 січня 2011 р., встановлено перевищення вмісту оксидів азоту в димових газах. Середня концентрація оксидів азоту із серії відібраних проб в перерахунку на NО2 становила 450 мг/куб.м.

За фактом виявленого порушення підприємству було видано припис про налагодження режиму роботи котлоагрегату № 2 з терміном виконання до 2 лютого 2011 року. 2 лютого на замовлення підприємства проведено повторну контрольну інструментальну перевірку, яка не виявила перевищення нормативного обсягу утворення діоксиду азоту за котлоагрегатом № 2. За цей період технологічне обладнання працювало цілодобово, таким чином, час роботи котлоагрегату з перевищенням граничного нормативу утворення становить: Розрахуйте розмір відшкодування збитків.

6. При перевірці збагачувального комбінату у м. Торезі була виявлена відсутність дозволу на викид пилу по джерелу 0001(конвейєр стрічковий збірний, що подає вугілля на подрібнення). Інструментальними вимірами, проведеними 4 січня 2008 року, зафіксована середня концентрація викиду пилу 39,64 мг/куб.м при об'ємній витраті газопилового потоку на виході з ГОУ 3,0 куб. м/с. Ефективність газоочисної установки (ГОУ) складає 81,08%. По факті виявленого порушення підприємству було видане розпорядження на одержання дозволу на викид пилу з терміном виконання до 1 березня 2008 року. У зазначений термін дозвіл на викид було отримано. Відлік часу роботи джерела в наднормативному режимі береться з урахуванням терміну усунення порушення. Режим роботи підприємства: безперервний протягом року. Розрахуйте розмір відшкодування збитків.

7. Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) «Донецький завод гірничнорятувальної апаратури» розташований в центральній частині м. Донецька в Київському районі. ВАТ "Донецький завод гірничорятувальної апаратури" виробляє наступну гірничорятувальну апаратуру й устаткування: респіратори; - саморятувальники, компресори, газовизначники хімічні. При перевірці підприємства було виявлено, що на джерело 0001, в яке надходять викиди з ванн, що утворюються при хромуванні і нікелюванні деталей і вміщують наступні забруднюючі речовини: кислоту фосфорну, кислоту сірчану, хромовий ангідрид. відсутній дозвол на викид вище перелічених речовин..

Інструментальними вимірами, проведеними 14 січня 2010 року, зафіксована концентрація викиду кислоти фосфорної 4,0 мг/куб.м, кислоти сірчаної 6,7 мг/куб.м хромового ангідриду 2,7 мг/куб.м при об'ємній витраті газоповітряної суміші від джерела 0001 – 2,25 куб. м/с. По факті виявленого порушення підприємству було видане розпорядження на одержання дозволу на викид кислоти фосфорної, кислоти сірчаної, хромового ангідриду з терміном виконання до 10 березня 2010 року. У зазначений термін дозвіл на викид було отримано. Відлік часу роботи джерела в наднормативному режимі береться з урахуванням терміну усунення порушення. Режим роботи підприємства - однозмінний при 5-ти денному робочому тижню. Розрахувати розмір компенсації збитку.

8. На енергетичному підприємстві м. Харкова на джерело 0001 працюють котлоагрегати. Об'ємна витрата димових газів, що надходять від кожного агрегату, складає 56 куб. м/с. Граничний норматив утворення оксидів азоту в перерахунку на діоксид азоту для даного типу котлоагрегатів складає 100 мг/куб. м, оксиду вуглецю - 150 мг/куб. м відповідно до режимної карти роботи котлоагрегату). Інструментальними вимірами на котлоагрегаті №2, проведеними 24 січня 2000 року, установлені перевищення вмісту оксидів азоту і оксиду вуглецю в димових газах. Середня концентрація оксидів азоту із серії відібраних проб у перерахунку на NO2 складала 250 мг/куб. м, оксиду вуглецю – 370 мг/куб. м. По факту виявленого порушення підприємству було видане розпорядження про налагодження режиму роботи котлоагрегату №2 з терміном виконання до 2 лютого 2000 року. 2 лютого 2000 року за замовленням підприємства проведена повторна контрольна інструментальна перевірка, що не знайшла перевищення нормативного обсягу утворення діоксиду азоту і оксиду вуглецю за котлоагрегатом №2. За цей період технологічне устаткування працювало цілодобово. Розрахувати розмір компенсації збитку

9. На котельній підприємства, що працює на камінному вугіллі, м. Луганськ на джерело 0001 працює один котлоагрегат. Об'ємна витрата димових газів, що надходять від котлоагрегату, складає 8,82 куб. м/с. Граничний норматив утворення діосиду сірки для даного типу котлоагрегату складає 5,6 мг/куб. м. Інструментальними вимірами на котлоагрегаті №2, проведеними 24 січня 2010 року, установлені перевищення вмісту сірчистого ангідриду в димових газах. Середня концентрація SO2 складала 25 мг/куб. м. По факту виявленого порушення підприємству було видане розпорядження про налагодження режиму роботи котлоагрегату №2 з терміном виконання до 2 лютого 2010 року. 2 лютого 2010 року за замовленням підприємства проведена повторна контрольна інструментальна перевірка. Знову було виявлено перевищення нормативного обсягу утворення діоксиду сірки за котлоагрегатом №2. За цей період технологічне устаткування працювало цілодобово. Підприємству видається припис про усунення порушення до конкретного терміну, і підрахунок збитків проводиться до фактичного часу усунення порушення. Розрахувати розмір компенсації збитку за фактичний час порушення.

10. На хімічному підприємстві м. Донецька при контрольній перевірці 28 січня 2008р. зафіксована середня концентрація викиду сірковуглецю 96,004 мг/куб.м при об'ємній витраті 191,7 куб. м/с, що складає 18,404г/с. Тимчасово погоджений викид сірковуглецю по джерелу №18 на 2008-2009р., установлений дозволом , складає 13,304г/с. За даними журналу первинної облікової документації (форма ПОД – 1) підприємства 22 листопада 2007р. також зафіксовані перевищення встановленого нормативного викиду по даному джерелу і речовині. По факті виявленого порушення було видане розпорядження по усуненню його в термін до 7 лютого 2008р. У зазначений термін порушення було усунуто. За цей період джерело №18 працював цілодобово. Розрахувати розмір компенсації збитку

11. При перевірці Донецького заводу пластмас відділом аналітичного контролю Головекоінспекцією Мінекобезпеки України 10 лютого 2007 року по джерелу №28 (лінії для грануляції пластмас) було зафіксовано, що об'ємна витрата газоповітряної суміші складає 0,45 куб.м/с із середньою концентрацією шкідливих речовин: окис вуглецю - 24,0 мг/куб.м, стирол – 6,0 мг/куб.м; діметилтерефталат - 0,12 мг/куб.м; ацетальдегід - 6,0 мг/куб.; формальдегід – 1,2 мг/куб.м.Підприємство інструментального контролю за джерелами викидів не веде. Розрахувати розмір компенсації збитку.

12. При перевірці Ясиновського коксохімзаводу м. Макіївка за даними вимірів, що зафіксовані в журналах первинної облікової документації підприємства ПОД - 1, неодноразово виявлялося перевищення встановленого нормативу по джерелу 0001-нафталінові відстійники кінцевого охолоджування і речовинах - - бензол - 128,1 мг/м3, толуол - 29,1 мг/м3, ксилол -14,7 мг/м3, нафталін -983 мг/м3, піридин - 3,8 мг/м3. Об'ємна витрата газоповітряної суміші складає 0,65 куб.м/с із середньою концентрацією шкідливих речовин: бензол - 224,0 мг/куб.м, толуол– 46,0 мг/куб.м; ксилол- 25,12 мг/куб.м; нафталін - 1006,0 мг/куб.; піридин– 6,2 мг/куб.м.Підприємство інструментального контролю за джерелами викидів не веде.

Розрахувати розмір компенсації збитку.

13. Останнім виміром, зафіксованим в журналах первинної облікової документації підприємства - Ясиновського коксохімзаводу м. Макіївка, не виявлено перевищення встановленого нормативу по даному джерелу 0002 (відчинені двері з боку коксоштовхача) і речовинах - - бензол - 182,1 мг/м3, толуол – 25,7 мг/м3, ксилол -16,5 мг/м3, нафталін -93 мг/м3, піридин - 1,3 мг/м3, нафталін – 34,7 мг/м3, , а при інспекційній перевірці, яка відбулась 10 травня 2011року перевищення встановлене, при чому, об'ємна витрата газоповітряної суміші складає 0,85 куб.м/с із середньою концентрацією шкідливих речовин: бензол - 224,0 мг/куб.м, толуол– 46,0 мг/куб.м; ксилол- 25,12 мг/куб.м; нафталін - 1006,0 мг/куб.; піридин– 6,2 мг/куб.м. Підприємство інструментального контролю за джерелами викидів не веде.

Приписом до акту перевірки встановлюється термін усунення порушення – 25 червні 2011 року., після закінчення якого, за замовленням підприємства, здійснюється контрольна перевірка його фактичного усунення. Розрахувати розмір компенсації збитку.

14. Під час інспекторської перевірки металургійного цеху «ІСТІЛ» м. Донецька на підприємстві відсутні зафіксовані в первинній обліковій документації результати вимірів потужності викидів забруднюючих речовин по джерелу 0003 - повітродувка гартівної печі. . Середня концентрація оксидів азоту із серії відібраних проб у перерахунку на NO2 складала 350 мг/куб. м. Розрахувати розмір компенсації збитку.

15. На коксохімічному підприємстві м. Донецька по джерелу 0002 об’ємна витрата газів складає 120 куб. м/с. Граничний норматив утворення пилу для даного джерела складає 200 мг/куб.м. Інструментальними вимірами, проведеними 24 січня 2008 року, встановлено перевищення вмісту пилу в димових газах. Середня концентрація пилу із серії відібраних проб складала 850 мг/куб. м. По факту виявленого порушення підприємству було видане розпорядження з терміном виконання до 2 березня 2008 року. 2 березня 2008 року за замовленням підприємства проведена повторна контрольна інструментальна перевірка, яка не знайшла перевищення нормативної портужності утворення пилу. За цей період технологічне устаткування працювало цілодобово. Розрахувати розмір компенсації збитку.