Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
92
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

152

Донбаська національна академия будівництва і архітектури

Інститут міського господарства і охорони навколишнього середовища

Кафедра прикладної екології і хімії

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт з курсу

«Екологічне інспектування»

для студентів спеціальності 8.04010602

"Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)"

Затверджено на засіданні кафедри

"Прикладна екологія та хімія"

Протокол №13 від 15.06.2009р.

Затверджено на засіданні

науково-методічної ради

Протокол №20 від 23.06.2009р.

МАКІЇВКА 2011

Донбаська національна академия будівництва і архітектури

Інститут міського господарства і охорони навколишнього середовища

Кафедра прикладної екології і хімії

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт з курсу

«Екологічне інспектування»

для студентів спеціальності 8.04010602

"Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)"

М

АКІЇВКА 2011

УДК 577.4 : 502.574

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Екологічне інспектування» /Склали: Кравець В.А., Хазіпова В.В.

Макіївка: ДонНАБА, 2011- 147с.

Друкується за рішенням Вченої ради ІМГОНС ДонНАБА

Протокол № 8 від 24. 06. 2011р.

© Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДонНАБА), 2011 рік.

ЗМІСТ

ЗМІСТ 6

1. Місце і значення навчальної дисципліни 7

2. Методичні вказівки до проведення перевірки знань студентів 7

3. Програма курсу 7

4. Контрольні питання з програми курсу 11

5. Тестові завдання для перевірки знань 13

6. Контрольні завдання з курсу 30

7. Вимоги до оформлення контрольної роботи 52

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів 53

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 Розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 73

РАКТИЧНА РОБОТА № 3 Визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства 84

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 Розрахунок розмірів шкоди, заподіяної лісововому господарству 95

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 Розрахунок збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів 105

ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 Розрахунок розмірів шкоди, заподіяної територіям та об'єктам природно – заповідного фонду 120

Список літератури 151

1. Місце і значення навчальної дисципліни

„Екологічне інспектування” – навчальна дисципліна, покликана дати студентам необхідний їм у подальшій професійній діяльності рівень знань правових та організаційних питань охорони навколишнього середовища, ознайомити із сучасним поглядом на порядок здійснення інспекційних перевірок на об’єктах, сформувати активну позицію щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я населення та навколишнього середовища.

Методичні вказівки до практичних робіт з курсу „Екологічне інспектування” створюють умови для самостійного вивчення предмета в обсязі, який передбачений навчальним планом, допомагають інтенсифікувати навчальний процес.