Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

46. Екологічні проблеми сучасності можна розв'язати завдяки:

 1. розвитку і комп'ютеризації усіх сфер діяльності людини;

 2. кардинальній зміні свідомості й ставлення людей до природи;

 3. зменшенню забруднення води і харчових продуктів;

 4. зменшенню забруднень атмосфери;

 5. всі відповіді неправильні.

47. Кислотні дощі формуються у районах:

 1. інтенсивного розвитку сільського господарства;

 2. розвитку гірничо-видобувної промисловості, будівельних матеріалів та машинобудування;

 3. мегаполісів;

 4. розвитку металургійної, хімічної та нафтопереробної промисловості;

 5. всі відповіді неправильні.

48. Значне зростання шумових та вібраційних забруднень у містах є причиною:

 1. деградації водних екосистем;

 2. формування локальних атмосферних газових аномалій;

 3. підвищення захворюваності населення та поширення пригніченого стану фауни і флори;

 4. погіршення інженерно-геологічних умов;

 5. всі відповіді неправильні.

49. Якими хворобами загрожує неякісна питна вода ?

 1. туберкульоз;

 2. СНІД;

 3. грип;

 4. гепатит;

 5. карієс.

50. Заповідники - це:

 1. території, де не допускається вплив людини на природні процеси;

 2. території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання 'природних ресурсів;

 3. території, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу;

 4. всі відповіді правильні;

 5. всі відповіді неправильні.

51. Головні ґрунтоутворюючі чинники- це:

 1. клімат;

 2. геологічна основа (материнська порода);

 3. живі організми;

 4. час;

 5. всі відповіді правильні.

52. До чого призвело будівництво каскаду Дніпровських водосховищ (вкажіть найголовніше)?

 1. до значного поліпшення екологічних умов і біопродуктивності дніпровських вод;

 2. до зростання економічних показників завдяки виробництву дешевої електроенергії ГЕС і прибутків від рибництва;

 3. до зниження економічних результатів внаслідок діяльності ГЕС і розвитку рибальства;

 4. до втрати через затоплення 700 тис. га родючих заплавних земель, підтоплення значних площ прибережних територій, значного погіршення екологічного стану водного середовища і, як результат, до великих економічних втрат держави;

 5. всі відповіді неправильні.

53. За обсягом висвітлюваних питань в ході проведення перевірки діляться на повні, цільові, оперативні (спеціальні) і комплексні. Оперативні (спеціальні) перевірки - це такі:

 1. в ході яких висвітлюються всі питання природоохоронної діяльності об'єктів;

 2. в ході яких висвітлюються тільки окремі напрямки природо­охоронної діяльності об'єкта, такі як: стан виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, приписів контролюючих органів, стан експлуатації очисного обладнання, стан обліку викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші питання;

 3. в ході яких висвітлюються тільки ті питання, по яких отримані завдання від керівництва інспекції або вищих органів, перевірки аварійних ситуацій, а також ті, що проводяться за сигналами і скаргами населення:

 4. перевірки природоохоронної діяльності об'єктів із залученням спеціалістів інших міністерств і відомств, науково-дослідних установ, представників місцевих органів влади і громадськості;

 5. всі відповіді неправильні.