Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

Контрольні питання

  1. Для яких умов встановлюються такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об'єктів природно-заповідного фонду юридичними і фізичними особами?

  2. Які існують об'єкти природно – заповідного фонду?

Список літератури

1.Основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверджено Постановою ВР від 05.03.98 №188/98 – ВР.-Д., ВАТ”УкрНТЕК”,1998.- 80с.

2.Методичні рекомендації про порядок проведення інспекторських інспекторських перевірок з дотримання природокористувачами вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.- Мінприроди України, Київ, 1994.-32с.

3.Методичні вказівки про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства.- Мінприроди України, Київ, 1994.-32с.

4.Белов С.В. Охрана окружающей среды. - М.: Высшая школа,1991 -304с.

5.Кузнецов И.Е., Шмат К.И., Кузнецов С.И.Оборудование для санитарной очистки газов. - К.: Конiка,1989.– 304с.

6.Закон України ”Про охорону навколишнього середовища”. – К.,1999.– 56с.

7.Водний Кодекс України.-К.:2002.-22с.

8.Водний Кодекс України.-К.:Астрая,1995.– 60с.

9.Правила эксплуатации установок очистки газов.- Минхиммаш СССР,1984.-20с.

10.Кодекс України про адміністративні порушення. - Харків: Одиссей, 1998.– 161с.

Навчальне видання

Кравець Василь Анатолійович, професор, д.т.н.

Хазіпова Віра Володимирівна, доцент, к.т.н.

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт з курсу

«Екологічне інспектування»

для студентів спеціальності 8.04010602

"Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)"

Навчально – методичний посібник

(українською мовою)