Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

14. Перевірки природоохоронної діяльності об'єктів, які плануються, виходячи з нормованих витрат часу:

 1. повні;

 2. спеціальні;

 3. комплексні;

 4. всі відповіді правильні;

 5. всі відповіді неправильні.

15. Журнал первинної облікової документації - журнал обліку виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря:

 1. ПОД-1;

 2. ПОД-2;

 3. ПОД-3;

 4. ПОД-4;

 5. ПОД-5.

16. Журнал первинної облікової документації - журнал обліку якості зворотніх вод, що скидаються*.

 1. ПОД-11;

 2. ПОД-12;

 3. ПОД-13;

 4. ПОД-14;

 5. ПОД-І5.

17. Відходи Ш класу небезпеки повинні зберігатися:

 1. в паперових і полотняних мішках, пакетах;

 2. відкрито (насипом, навалом);

 3. всі відповіді неправильні.

18. Розмір санітарію-захисної зони підприємств хімічної, металургійної, нафтопереробної та коксохімічної галузей?

 1. 1000 м;

 2. 500 м;

 3. 300 м;

 4. 100 м;

 5. 50 м.

19. Недіючий на сьогодні екологічний норматив?

 1. ліміти на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

 2. ліміти на скиди забруднюючих речовин у водні джерела;

 3. ліміти на розміщення відходів на підприємстві;

 4. ліміти на заготівлю деревної сировини;

 5. всі відповіді неправильні.

20. Назва пального, у викидах якого в атмосферне повітря наявні забруднюючі речовини: оксиди вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, діоксид сірки, тетраетил свинець?

 1. бензин;

 2. дизельне пальне;

 3. зріджений нафтовий газ;

 4. стиснений природний газ;

 5. спирт.

21. Які з екологічних проблем мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

 1. аварії на великих ГЕС;

 2. аварії на АЕС;

 3. кислотні дощі і парниковий ефект;

 4. аварії на танкерах і нафтопромислах у морі;

 5. всі відповіді неправильні.

22. Які енергетичні джерела найменш негативно впливають на довкілля?

 1. АЕС;

 2. ГЕС;

 3. ТЕС;

 4. вітрові та геліостанції;

 5. всі відповіді неправильні.

23. Розвиток приватного транспорту в Україні зумовить:

 1. зменшення енергоспоживання і розвантаження державного транспорту;

 2. збільшення забруднення довкілля;

 3. розв'язання транспортних проблем у містах і поліпшення урбанізаційних ситуацій;

 4. поліпшення економічного стану транспортної галузі;

 5. всі відповіді неправильні.

24. Що таке гранично допустимий викид (ГДВ)?

 1. викид газових забруднень, який підприємству дозволено здійснювати 1 раз на місяць;

 2. державний норматив, встановлений з міркувань, що вміст забруднень у повітрі від джерела не перевищує нормативу якості повітря для населення, тваринного і рослинного світу;

 3. рівень викиду у повітря забруднень, вище якого починається деградація екосистеми;

 4. верхня межа вмісту забруднювачів від будь-якого джерела, яка не завдає шкоди людині;

 5. всі відповіді неправильні.

25. На побутовому рівні яких можна вжити найсуттєвіших заходів для покращення екологічної ситуації?

 1. не палити;

 2. не користуватися приватним автотранспортом;

 3. економити світло;

 4. економити воду;

 5. всі відповіді неправильні.

26. На першому місці протягом десяти років в Черкаській області є такі хвороби:

 1. хвороби системи кровообігу;

 2. новоутворення;

 3. хвороби органів дихання;

 4. хвороби органів травлення;

 5. карієс.

27. 3 якою метою в деяких країнах офіційно встановлений мінімальний розмір вічок для сіток, якими можна користуватися у промисловому рибальстві?

 1. для вилову більшої за розміром та старішої риби;

 2. для вилову особин, що досягають статевої зрілості;

 3. для вилучення особин з популяції без шкоди для її подальшої продуктивності;

 4. для меншого вилову риби;

 5. всі відповіді неправильні.

28. Найголовнішими екологічними проблемами України є:

 1. відсутність ефективних екологічних законів;

 2. розвиток енергетики;

 3. розвиток промислового виробництва й енергетики без урахування екологічних можливостей (витривалості) регіонів;

 4. розвиток військово-промислового комплексу;

 5. всі відповіді неправильні.