Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ukr_metodichki патфіз / Методичка укр (1 Нозологiя).doc
Скачиваний:
108
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
4.6 Mб
Скачать

Iнтерпретацiя тесту з FeCl3

Захворювання

Хiмiчна сполука

Забарвлення р-ну сечi

1

Фенiлкетонурiя

фенiлпiровиноград­на кислота

синьо-зелена, стiйка

2

Тирозиноз

гiдроксил-фенiл­пi­ро-виноградна кислота

синьо-зелене, нестiйке,

швидко зникаюче

3

Алкаптонурiя

гомогентизинова

кислота

зелене

4

Дiабет

ацетооцтова кислота

червоно-коричневе

Дослід 4. Дослідити культуру лейкоцитів хворого з хромосомними пору­шен­нями

Завдання

Вказівки до завдання

Вивчити готові препарати культури лейкоцитів хворого зі зміненою загальною кількістю хромосом

Під імерсійною системою мікро­скопа

Знайти в препараті метафазні пластинки і підрахувати загальну кількість хромосом

Замалювати метафазну пластинку та каріотип

Порівняти препарати з таблицями

Зробити висновок про характер порушення

Оформити результати досліду

В протоколі досліду опи­сати одержані результати

Зробити висновки

Записати в протокол

Дослід 5. Освоїти цитогенетичний метод дослідження.

Завдання

Вказівки до завдання

Замалювати нормальний каріотип чоловіка і жінки

Замалювати каріотипи при синдромах Шерешевського-Тернера, Клай­н­фель­те­ра, Дауна, трисомії за Х-хро­мо­сомою

Використовувати готові таблиці мікрофотографії, ксерокопії. Звер­нути увагу на структуру хромосом.

Розподілити хромосоми попарно згідно Денверовської класифікації

Одну ксерокопію хромосомного на­бору розрізати, відокремити кожну хромосому

Підрахувати загальну кількість хромосом, оцінити кількісні і якісні порушення

Оформити результати досліду

В протоколі досліду описати одер­жані результати

Зробити висновки

Записати в протокол

V. Зміст теми

Структурно-логічна схема № 1.

СПАДКОВІ ТА ВРОДЖЕНІ ХВОРОБИ

Структурно-логічна схема № 2.

ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ

Класифікації соматотипів

Автори

Рік

Конституційні типи (соматотипи, типи особистості)

Гіппократ

4 ст. до н.е.

Меланхолік

Флегматик

Сангвінік

Холерик

Сіго

1900

Дихальний

Церебраль­ний

М’язевий

Травний

Кречмер

1921

Астенічний (шизоїд­ ний)

Атлетичний (епілептоїд­ний)

Пікнічний (циклоїд­ний)

Павлов

1925

Слабкий

Повільний

Швидкий

Нестримний

Павлов

1926

Розумовий

Художній

Богомолець

1926

Астенічний

Фіброзний

Ліпоматоз­ний

Пастозний

Черноруцький

1928

Астенінчий

Нормосте­нічний

Гіперстені­чний

Шевкуненко

1929

Доліхоморф­ний (досконалий)

Мезоморф­ний (перехідний)

Брахиморф­ний (недоскона­лий)