Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod-Fx_3_kopiya.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
11.3 Mб
Скачать

Список літератури

1. . Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія.-Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007.-800 с.

2. Ван-Чин-Сян Ю.Я., Качурина Н.С., Шередько М.А. Термодинамічні властивості речовин: Методичні вказівки до практичних занять з курсу Фізичної хімії.-Львів:ЛПІ, 1991.-64 с.

3 Стромберг А.Г, Семченко Д.П. Физическая химия. - М.:“ВШ”. 1988-498 с.

4. Яцимирський В.К. Фізична хімія.-К.; Ірпінь: ВТФ "Перун",2007.-

5. Киреев В.А. Краткий курс физической химии. М.: “Химия”. 1987. – 624 с.

6. Герасимов Я.И. Курс физической химии. Т.1. - М.: “Химия”. 1970.-592 с.

7. Герасимов Я.И. Курс физической химии. Т.2. - М.: “Химия”. 1970.-623 с.

8. Кудряшов И.В., Каретников Г.С. Сборник примеров и задач по физической химии: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1991. - 527 с.

9. Карапетьянц М.Х. Введение в теорию химических процессов: Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1981. -333 с.

10. Горшков В.И., Кузнецов И.А.Физическая химия.- “Изд. Моск. ун-та.”, 1986.-264 с.

11. Голиков Г.А. Руководство по физической химии.- М.: “ВШ”. 1988.- 385 с.

12. Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія. - Київ: “Вища школа”. 1983, 2-е вид.-50 с.

13. Мороз А.С., Ковальова А.Г. Фізична та колоїдна хімія. - Львів: “Світ”, 1994.- 232 с.

14. Білий О.В. Фізична хімія. – Київ: ЦУГ, 2002. – 364 с.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………3

1. РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ, ЕЛЕКТРОХІМІЯ 4

1.1 Основні поняття і символи 4

1.2 Приклади розв'язку типових задач 6

1.3 Завдання для самостійної роботи 17

1.3.1 Приклад розв'язку задачі 1.1 22

1.4 Контрольні задачі 29

2 ХІМІЧНА КІНЕТИКА 37

2.1 Основні рівняння і символи 37

2.2 Приклади розв'язку типових задач 44

2.3 Задачі для самостійної роботи 53

2.3.1 Приклад розв'язку задачі 2.1 70

2.3.2 Приклад розв'язку задачі 2.2 76

2.3.3 Приклад розв'язку задачі 2.3 77

2.3.4 Приклад розв'язку задачі 2.4 80

2.4 Контрольні задачі 83

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 91

Навчальне видання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]