Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИСЛАМ Укр..doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
8.01 Mб
Скачать

Література

 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За ред. А.Колодного.  К., 2000.

 2. Атеистический словарь / Под общ. ред. М.П. Новикова.  М., 1986.

 3. Васильев Л.С. История религий Востока. Учебное пособие для вузов. ― М., 2001.

 4. Ислам. Энциклопедический словарь.  М., 1991.

 5. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів/ Народ. укр. акад. ― 3-є вид., перероб. і доп. ― К., 2004.

 6. Коран (любое издание).

 7. Крывелев И.А. История религий: Очерки в 2 т. ― М., 1988.

 8. Максуд Р. Ислам/ Пер. с англ.. В. Новикова. — М., 2001.

 9. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А.Тишков. ― М., 1999.

 10. Ньюби Г. Краткая энциклопедия ислама — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2007. С. 228.

 11. Основы религиоведения / Под ред. Яблокова И.Н.  М., 1994.

 12. Пиотровский М.Б. Коранические сказания.  М., 1991.

 13. Попова В.Ф. Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда.  М., 1990.

 14. Релігієзнавство / Під.ред. Калініна Ю.А.  К., 1995.

 15. Релігіознавчий словник/Під ред. проф. Колодного А., Лобовика Б.  К., 1996.

 16. Рибачук І.Ф. Релігієзнавство.  К., 1998.

 17. Сандбаев Т.С. Ислам: история и современность.  М., 1987.

 18. Журнал "Релігійна панорама" есть в библиотеке ОНМУ.

 19. Шеенко Л.В. Религия как важнейшая сфера культуры человечества: Материалы к лекциям. Для студентов всех специальностей.  Одесса, 2001.

 20. Шеенко Л.В. Словарь основных терминов по Религиеведению. Выпуск 3. Религии Востока.  Одесса, 2006.

Додатки|застосування|

Додаток|застосування| 1.

КАРТА ПОШИРЕННЯ|розповсюдження| ІСЛАМУ

У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Додаток|застосування| 2.

ХРОНОЛОГІЯ ВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ

МУСУЛЬМАНСЬКої ІСТОРІЇ

Бл. 570 р.|м.| — в мецці в сім'ї торговця з|із| племені курейшитів народився майбутній пророк, засновник|фундатор| ісламу Мухаммед

610 р.|м.| перше видіння Мухаммеда — поява ангела Джебраїла, отримання|здобуття| Одкровення|прозріння|. Початок|начало| шляху|дороги,колії| Посланця|посланника| Аллаха

612 р.|м.| перша публічна|прилюдна| проповідь Мухаммеда

621 р.|м.| — Ніч Вознесіння|підносило| до Престолу Аллаха

622 р.|м.| — втеча в Медіну — хіджра. Початок|начало| мусульманського літочислення

630 р.|м.| — тріумфальне завоювання мекки. Проголошення Кааби центром ісламського світу

8 червня 632 р.|м.| — смерть Пророка у Медіні

632-661 рр. — правління Праведних халіфів:

632-634 рр. — Абу Бакр — тесть Мухаммеда, батько|отець| однієї з дружин|жінок| Пророка Айші, що зібрав|повизбирував| розрізнені частини|частки| Корану, підкорив бунтівні племена Аравії та значно розширив кордони мусульманського світу|миру|;

634-644 рр. — Омар — найближчий друг і|та| сподвижник пророка, що зіграв значну роль в розповсюдженні ісламу і перетворенні його у світову релігію;

644-656 рр. — Осман — сподвижник і|та| зять Мухаммеда, при якому була здійснена остаточна редакція Корану;

656-661 рр. — Алі — двоюрідний брат і|та| зять Мухаммеда, якого шиїти вважають|рахують,лічать| першим халіфом — єдиним з чотирьох Праведних халіфів законним спадкоємцем Пророка

656-878 рр. — правління 12-ти, починаючи|зачинати,розпочинати| з|із| Алі, імамів, шанованих|шанобливого| шиїтами.

Додаток|застосування| 3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.