Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.ta.sim.pravo.Civ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

Допоміжна

 1. Азаренков Г.Ф. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні //Фінанси України – 2005. - №11. – С.147-153.

 2. Белов В. А. Новые способы обеспечения исполнения банковских обязательств // Бизнес и банки. -1997.-№ 45.–10-16 ноября.

 3. Васильченко, А. Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України «Спадкове право» // Довідник нотаріуса . – 2006 . – № 2. – С. 2-96.

 4. Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України. – 2008. – № 4. – С. 121–123.

 5. Вебере Я. Р. Сущность усыновления и его правовые последствия // Правоведение.– 1966. – № 4.– С. 53-59.

 6. Венедиктов А. В. Право удержания и зачета в банковской практике СССР // Избр. труды по гражданскому праву. -М.: Статут, 2004. - 463с.

 7. Винник Б. Поняття „житло” в законодавстві України та його правове значення //Юридичний журнал, 2005, №3. – С. 26 – 31.

 8. Галянтич М., Махінчук В. Право на житло як особисте немайнове право // Юридична Україна, 2003, №10. – С. 19 - 23.

 9. Галянтич М., Махінчук В. Реалізація права на житло – як особисте немайнове право // Підприємництво, господарство і право, 2004, №1. – С.43 – 46.

 10. Глоба О.Перехід права власності на об'єкти нерухомості на підставі договорів про їх відчуження //Юридичний журнал, 2004, №6. – С.54 – 56.

 11. Гончаренко М.Б. Деякі аспекти права власності та іншого речового права па не­рухомість в Україні //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — № 4. — 2000. - С 12-23.

 12. Євко В.Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект // Право України. – 2001. – № 8. – С.70-76.

 13. Зілковська Л. М. Проблеми всиновлення дітей, які є громадянами України, іноземними громадянами на території України // Держава і право. – 2000.– Вип. 7.– С.250.

 14. Іваненко О. Предмет притримання як способу забезпечення виконання зобов'язань // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2007. – №7. – С.54-59.

 15. Іваненко О. Часові межі реалізації притримання // Юридична Україна, 2007, №6. – С.56–60.

 16. Ільченко С. Визначення поняття житла // Підприємництво, господарство і право, 2002, №6. – С. 67 – 69.

 17. Карнаух Т. Гроші як об'єкт права притримання // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – №6. – С.46-50.

 18. Карнаух Т. Відмежування притримання від інших цивільно–правових інститутів //Юридичний вісник України. – 2007. - №28, 29. – С. 6–7.

 19. Карнаух Т. Об'єкти права притримання // Юридичний вісник України. – 2007. - №23. – С.8–9.

 20. Кидалова А. Обов'язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми // Право України. – 2004. – № 3. – С. 38-40.

 21. Коваленко Г. Актуальні питання приватизації державного житла // Юридична Україна, 2003, №4. – С. 41 – 46.

 22. Ковальчук Я. Право на складання заповіту // Юридичний журнал. – 2006. – №10 (52). – С. 32–33.

 23. Кухарєв О. Повноваження виконавця заповіту та їх здійснення за новим Цивільним кодексом України // ВАПНУ. – 2004. – №3. – С. 90-97.

 24. Лічман Л. Поняття „житло” і його цивільно-правове значення // Підприємництво, господарство і право, 2004, №11. – С.19 – 22.

 25. Луць В.В. Система договорів за проектом нового Цивільного кодексу України// Вісник Академії правових наук України. Харків. – 2000. - №2. – С.86.

 26. Маляренко В. Про недоторканість житла та іншого володіння особи як засади кримінального судочинства // Право України, 2004, №7. – С.3.

 27. Нелін О. До питання про спадкове право рабовласницького суспільс­тва // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 44–48.

 28. Павленко В.Г. Форма заповіту як необхідна умова дійсності заповіту // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України . – 2005 . – №3 . – С.87-95.

 29. Павлова Л. Виконавець заповіту: процедура призначення та його повноваження. Видача свідоцтва виконавцю заповіту // Юридичний журнал. – 2005. – №5. – С.80 - 81.

 30. Павлова Л. Новели інституту спадкування за заповітом у новому цивільному кодексі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – 2005. – №2. – С.102-110.

 31. Павлодский Е.А. Залог и ипотека// Хозяйство и право. – 1997. –№ 2. – С.82.

 32. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2007. – №1. – С.31-34.

 33. Парнюк В. Про деякі актуальні питання розвитку страхування в Україні //Економіка України. – 2005.-№8. - С. 4-11.

 34. Покачалова А. Поняття та правова природа забезпечення зобов'язань // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2010. – №10. – С.82-87.

 35. Пунда О. Право на усиновлення як особисте немайнове право, що забезпечує природне існування людини // Юридична Україна. – 2004.– № 8.– С. 39-45.

 36. Пучковська І. До питання щодо сфери застосування притримання як засобу забезпечення виконання зобов'язань // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – №2. – С.153-160.

 37. Рябоконь Є.О. Повноваження виконавця заповіту // Вісник: Юридичні науки. – Київський національний університет ім. Т. Шевченка . – 2004. – №56-59. – С.32-35.

 38. Садихова Л. Спадкування за заповітом // Мала енциклопедія нотаріуса (комплект). – 2009. – № 2. – С. 145-166.

 39. Санин В. Особливості розгляду судом справ про усиновлення // Юстиніан. – 2003. – № 8. – С.73-75.

 40. Форманюк В. І. Утримання в римському праві // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 23. – Одеса : Юридична література, 2004. – С.132-135.

 41. Фурман В. М. Страхування та його роль у соціально-економічних процесах // Фінанси України. –2005. - №8. - С. 145-152.

 42. Фурса С. Правовые аспекты усыновления детей на Украине // Юридическая практика. – 2003.– № 1.– С. 10-11.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]