Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.ta.sim.pravo.Civ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

Тема 29. Види зобов'язань з відшкодування шкоди

Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди.

Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, посадовою або службовою особою органу державної влади. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

Спеціальні види відшкодування шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Тема 30. Зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави

Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.

Повернення безпідставно набутого майна.

Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання.

Тема 31. Загальні положення про спадкування

Спадкове право та спадкування. Поняття спадкування. Суб'єкти та об'єкти спадкового права.

Правила спадкування. Відкриття спадщини. Право на спадкування. Усунення від права на спадкування.

Види спадкування.

Особливі правила спадкування. Спадкування права на земельну ділянку. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі). Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування). Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.

Тема 32. Спадкування за заповітом

Загальні правила спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Правила посвідчення заповітів.

Право на заповіт. Зміст заповіту. Заповідальний відказ. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. Підпризначення спадкоємця. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом. Встановлення сервітуту у заповіті. Тлумачення заповіту.

Право на обов'язкову частку у спадщині.

Право заповідача на скасування та зміну заповіту.

Визнання заповіту недійсним.

ТЕМА 33. Спадкування за законом

Загальні правила спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. П'ять черг спадкоємців за законом. Зміна черговості одержання права на спадкування

Спадкування усиновленими та усиновлювачами.

Спадкування за правом представлення.

Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.

ТЕМА 34. Здійснення права на спадкування

Прийняття спадщини. Правила прийняття спадщини. Місце та строки для прийняття спадщини.

Право на відмову від прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

Відумерлість спадщини.

Поділ спадщини між спадкоємцями. Перерозподіл спадщини.

Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців.

Охорона спадкового майна. Управління спадщиною.

ТЕМА 35. Виконання заповіту

Призначення виконавця заповіту. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців. Призначення виконавця заповіту нотаріусом.

Видача свідоцтва виконавцю заповіту.

Повноваження виконавця заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Контроль за виконанням заповіту.

Право на оскарження дій виконавця заповіту.

ТЕМА 36. Оформлення права на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину. Правила видачі свідоцтва про право на спадщину. Підстави видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину.

Види свідоцтв про право на спадщину.

Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину.

Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

ТЕМА 37. Спадковий договір

Поняття спадкового договору. Сторони у спадковому договорі. Форма та зміст спадкового договору.

Посвідчення та державна реєстрація спадкових договорів.

Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.

ТЕМА 38. Сімейне право

Історичні форми сім'ї та шлюбу.

Характеристика сімейного права як галузі права. Поняття та предмет сімейного права. Методи регулювання сімейних правовідносин.

Джерела сімейного права. Засади сімейних правовідносин.

Система сімейного права.

ТЕМА 39. Етапи розвитку сімейного права

Перші декрети про шлюб та сім'ю в Україні.

Перший сімейний кодекс України 1919 року.

Сімейний кодекс України 1926 року.

Зміни Кодексу УРСР 1926 року у зв'язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та Указу від 8 липня 1944 року.

Основи законодавства СРСР і союзних республік про шлюб та сім'ю, Кодекс про шлюб і сім'ю України.

Сімейний кодекс України 2002 року.

ТЕМА 40. Сімейні правовідносини

Поняття та ознаки сімейних правовідносин. Суб'єкти сімейних правовідносин. Поняття «сім'я». Дошлюбні та позашлюбні відносини. Подружжя. Батьки і дитина. Інші учасники сімейних правовідносин.

Зміст сімейних правовідносин.

Акти цивільного стану.

ТЕМА 41. Здійснення сімейних прав та виконання

сімейних обов'язків. Охорона та захист сімейних правовідносин

Основні засади здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Строки в сімейних правивідносинах.

Правове регулювання охорони та захисту сімейних прав та інтересів. Загальні засади захисту сімейних прав та інтересів.

Способи захисту та охорони сімейних прав. Діяльність суду. Роль органів опіки та піклування у врегулювання сімейних відносин. Функції нотаріату щодо сімейних прав. Роль прокурора в охороні сімейних прав.

ТЕМА 42. Загальні положення про шлюб. Шлюбний договір

Поняття шлюбу. Загальні положення про шлюб. Принципи укладення шлюбу. Правові наслідки шлюбу.

Реєстрація шлюбу. Правила державної реєстрації шлюбу.

Шлюбний договір. Право на укладення шлюбного договору. Зміст та форма шлюбного договору. Розірвання шлюбного договору.

ТЕМА 43. Визнання шлюбу недійсним. Припинення шлюбу

Визнання шлюбу недійсним. Підстави недійсності шлюбу. Правові наслідки недійсності шлюбу. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі. Визнання шлюбу неукладеним.

Припинення шлюбу. Підстави припинення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу.

ТЕМА 44. Права та обов'язки подружжя

Поняття та загальна характеристика особистих правовідносин за участю подружжя. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя.

Права та обов'язки подружжя по утриманню. Аліментні зобов'язання подружжя. Аліментні зобов'язання колишнього з подружжя. Позбавлення одного з подружжя права на утримання. Припинення права одного з подружжя на утримання.

ТЕМА 45. Право власності подружжя

Право особистої приватної власності дружини та чоловіка. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності.

Право спільної сумісної власності подружжя. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя. Об'єкти права спільної сумісної власності. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Право подружжя на укладення договорів між собою. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]