Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.ta.sim.pravo.Civ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

7 Семестр

 1. Поняття та значення недоговірних зобов'язань.

 2. Види недоговірних зобов'язань.

 3. Функції недоговірних зобов'язань.

 4. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу.

 5. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу.

 6. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 7. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

 8. Загальні положення про відшкодування шкоди.

 9. Ознаки зобов'язань з відшкодування шкоди.

 10. Підстави відповідальності за завдання майнової та моральної шкоди.

 11. Підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди.

 12. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.

 13. Відшкодування моральної шкоди.

 14. Система зобов'язань з відшкодування шкоди.

 15. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.

 16. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно.

 17. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину.

 18. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

 19. Відшкодування ядерної шкоди.

 20. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.

 21. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, посадовою або службовою особою органу державної влади.

 22. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

 23. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою та неповнолітньою особою.

 24. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

 25. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 26. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.

 27. Спадкове право та спадкування.

 28. Суб'єкти та об'єкти спадкового права.

 29. Правила спадкування.

 30. Відкриття спадщини.

 31. Право на спадкування.

 32. Усунення від права на спадкування.

 33. Види спадкування.

 34. Особливі правила спадкування.

 35. Загальні правила спадкування за заповітом.

 36. Поняття заповіту. Правила посвідчення заповітів.

 37. Зміст заповіту.

 38. Право на обов'язкову частку у спадщині.

 39. Визнання заповіту недійсним.

 40. Загальні правила спадкування за законом.

 41. Черговість спадкування за законом.

 42. Здійснення права на спадкування.

 43. Правила прийняття спадщини.

 44. Відумерлість спадщини.

 45. Поділ спадщини між спадкоємцями. Перерозподіл спадщини.

 46. Охорона спадкового майна.

 47. Виконання заповіту.

 48. Повноваження виконавця заповіту.

 49. Правила видачі свідоцтва про право на спадщину.

 50. Спадковий договір.

11.2. Питання до екзамену

6 Семестр

 1. Поняття зобов'язання.

 2. Поняття зобов'язального права.

 3. Підстави виникнення зобов'язань.

 4. Суб'єкти зобов'язань.

 5. Множинність осіб у зобов'язаннях.

 6. Класифікація зобов'язань.

 7. Поняття й зміст договору.

 8. Форма договору.

 9. Укладення договору.

 10. Підстави припинення зобов'язань.

 11. Принцип належного виконання зобов'язань.

 12. Неустойка в договорі купівлі – продажу.

 13. Порука.

 14. Банківська гарантія.

 15. Договір застави.

 16. Зміст договору.

 17. Вимоги до предмету купівлі-продажу.

 18. Обов’язки покупця за договором купівлі-продажу.

 19. Перехід права власності на товар за договором купівлі-продажу.

 20. Обов’язки продавця за договором купівлі-продажу.

 21. Вимоги до якості товару за договором купівлі-продажу.

 22. Поняття та правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

 23. Поняття та правова характеристика договору поставки.

 24. Поняття та правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 25. Поняття та правова характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 26. Поняття та правова характеристика договору міни.

 27. Поняття та правова характеристика договору дарування.

 28. Поняття та правова характеристика договору.

 29. дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому.

 30. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника.

 31. Поняття та правова характеристика договору ренти.

 32. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.

 33. Поняття та правова характеристика договору найму.

 34. Поняття та правова характеристика договору прокату.

 35. Найм (оренда) транспортного засобу.

 36. Поняття та правова характеристика договору лізингу.

 37. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу.

 38. Поняття та правова характеристика договору найму житла.

 39. Обов'язки наймача житла.

 40. Переважні права наймача житла.

 41. Розірвання договору найму житла.

 42. Поняття та правова характеристика договору позички .

 43. Поняття та правова характеристика договору підряду .

 44. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 45. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника.

 46. Право підрядника на притримування.

 47. Поняття та правова характеристика договору побутового підряду.

 48. Поняття та правова характеристика договору будівельного підряду.

 49. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

 50. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робот.

 51. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робот.

 52. Поняття та правова характеристика договорупро надання послуг.

 53. Відмінність поняття «роботи» та «послуги».

 54. Договір безоплатного надання послуг.

 55. Характеристика договору страхування.

 56. Види договорів страхування.

 57. Співстрахування та перестрахування.

 58. Договір перевезення.

 59. Види перевезення.

 60. Договір транспортної експедиції.

 61. Договір зберігання: поняття договору та юридична характеристика.

 62. Зберігання на товарному складі.

 63. Спеціальні види зберігання.

 64. Договір доручення.

 65. Права та обов'язки за договором доручення.

 66. Договір комісії.

 67. Права та обов'язки за договором комісії.

 68. Відмінність договору доручення від договору комісії.

 69. Управління майном.

 70. Права та обов'язки за договором управління майном.

 71. Договір позики.

 72. Кредитний договір.

 73. Комерційний кредит.

 74. Договір банківського вкладу.

 75. Види банківських вкладів.

 76. Ощадна книжка.

 77. Ощадний (депозитний) сертифікат.

 78. Договір банківського рахунка.

 79. Банківська таємниця.

 80. Поняття договору факторингу.

 81. Загальні положення про розрахунки.

 82. Види безготівкових розрахунків.

 83. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

 84. Акредитив.

 85. Види акредитивів.

 86. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями.

 87. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.

 88. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

 89. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

 90. Ліцензійний договір.

 91. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

 92. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

 93. Договір комерційної концесії.

 94. Договір комерційної субконцесії.

 95. Припинення договору комерційної концесії.

 96. Загальні положення про спільну діяльність.

 97. Договір про спільну діяльність.

 98. Договір простого товариства.

 99. Припинення договору простого товариства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]