Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.ta.sim.pravo.Civ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

Тема 23. Розрахункові правовідносини

Загальні положення про розрахунки. Розрахункові правовідносини.

Форми розрахунків.

Види безготівкових розрахунків. Платіжні доручення. Акредитиви. Види акредитивів. Суб'єкти розрахунків за акредитивами. Інкасові доручення. Чеки.

Готівковий обіг.

Тема 24. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їхня загальна характеристика. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Види ліцензій.

Ліцензійний договір. Зміст та основні умови ліцензійного договору. Субліцензійний договір. Предмет ліцензійного договору. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної влас­ності. Авторські договори. Договір щодо управління май­новими правами автора або інших суб'єктів авторського права і су­міжних прав.

Комерційна концесія - франчайзинг. Юридична характеристика договору. Предмет договору комерційної концесії.

Тема 25. Спільна діяльність

Загальні положення про зобов'язання щодо спільної діяльності. Загальні ознаки договору про спільну діяльність. Організаційно-правові форми спільної діяльності.

Договір простого товариства як багатосторонній договір. Ознаки договору простого товариства. Сторони договору. Види договорів простого товариства. Правове становище майна товариства. Припинення договору простого товариства.

Тема 26. Недоговірні зобов'язання

Поняття та значення недоговірних зобов'язань. Правове регулювання недоговірних зобов'язань. Види недоговірних зобов'язань.Зміст відповідальності за недоговореними зобов'язаннями.

Система недоговірних зобов'язань.

Функції недоговірних зобов'язань.

Тема 27. Зобов'язання з односторонніх дій

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. Загальні правила виконання зобов'язань, які виникають з публічної обіцянки винагороди.

Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Поняття конкурсу. Право на оголошення конкурсу. Загальні правила виконання зобов'язань, які виникають з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи.

Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

Тема 28. Деліктні зобов'язання

Загальні положення про відшкодування шкоди. Поняття делікту. Відмінність від договірних зобов'язань. Ознаки зобов'язань з відшкодування шкоди.

Підстави відповідальності за завдання майнової та моральної шкоди. Наявність шкоди у потерпілого. Протиправність поведінки заподіювача шкоди. Причинний зв'язок. Вина заподіювача шкоди.

Підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди.

Право зворотної вимоги до винної особи. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. Відшкодування моральної шкоди. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність.

Система зобов'язань з відшкодування шкоди.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]