Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.ta.sim.pravo.Civ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

10. Методи навчання

 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота;

 • індивідуальні та групові консультації.

11. Методи контролю

 • залік;

 • екзамен;

 • курсова робота;

 • колоквіум.

11.1. Питання до заліку

5 Семестр

 1. Поняття зобов'язання.

 2. Поняття зобов'язального права.

 3. Підстави виникнення зобов'язань.

 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань.

 5. Неустойка.

 6. Застава.

 7. Банківська гарантія.

 8. Суб'єкти зобов'язань.

 9. Множинність осіб у зобов'язаннях.

 10. Класифікація зобов'язань.

 11. Поняття й зміст договору.

 12. Форма договору.

 13. Укладення договору.

 14. Підстави припинення зобов'язань.

 15. Принцип належного виконання зобов'язань.

 16. Неустойка в договорі купівлі – продажу.

 17. Порука.

 18. Банківська гарантія.

 19. Вимоги до предмету купівлі-продажу.

 20. Обов’язки покупця за договором купівлі-продажу.

 21. Перехід права власності на товар за договором купівлі-продажу.

 22. Обов’язки продавця за договором купівлі-продажу.

 23. Поняття та правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

 24. Поняття та правова характеристика договору поставки.

 25. Поняття та правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 26. Поняття та правова характеристика договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 27. Поняття та правова характеристика договору міни.

 28. Поняття та правова характеристика договору дарування.

 29. Поняття та правова характеристика договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому.

 30. Поняття та правова характеристика договору ренти.

 31. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.

 32. Поняття та правова характеристика договору найму.

 33. Зміст договору науму.

 34. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

 35. Поняття та правова характеристика договору прокату.

 36. Найм (оренда) транспортного засобу.

 37. Поняття та правова характеристика договору лізингу.

 38. Види договорів лізингу.

 39. Зміст договору лізингу.

 40. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу.

 41. Житлове право України: поняття і предмет правового регулювання.

 42. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.

 43. Функції та принципи житлового права.

 44. Поняття житла та його ознаки. Захист житлових прав.

 45. Житловий фонд України та його види.

 46. Користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками.

 47. Поняття та правова характеристика договору найму житла.

 48. Зміст договору найму житла.

 49. Обов'язки наймача житла.

 50. Переважні права наймача житла.

 51. Розірвання договору найму житла.

 52. Поняття та правова характеристика договору позички.

 53. Зміст договору позички.

 54. Поняття та правова характеристика договору підряду.

 55. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника.

 56. Зміст договору підряду.

 57. Предмет договору підряду.

 58. Гарантія якості роботи.

 59. Ціна роботи за договором підряду та її визначення.

 60. Види кошторису у договорі підряду.

 61. Права та обов'язки сторін за договором підряду.

 62. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 63. Поняття та правова характеристика договору побутового підряду.

 64. Поняття та правова характеристика договору будівельного підряду.

 65. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робот.

 66. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робот.

 67. Право підрядника на притримання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]