Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cgu_ep_special.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Спеціальна частина

Тема 10. Досудове та мирове врегулювання як форми вирішення господарських спорів. Медіація.

(2 години)

1.Поняття «господарський спір» та форми його вирішення (врегулювання).

2. Поняття досудового порядку врегулювання господарських спорів, історія його виникнення та значення для сучасної практики застосування.

3. Порядок пред’явлення і розгляду претензій та виникаючі у зв’язку із цим правові наслідки.

4. Особливість пред’явлення та розгляду претензій органами транспорту, у тому числі у міжнародному залізничному вантажному сполученні.

5. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

6. Порядок укладання мирової угоди в господарському процесі та її процесуального оформлення (реалізації).

7. Поняття медіації як форми правової роботи.

Задача 1.

Між ВАТ „Краяни” та ТОВ „Світоч” виник спір з приводу виконання договору купівлі-продажу. ВАТ „Краяни” звернулося з позовом до господарського суду за захистом своїх інтересів. Представник ТОВ „Світоч” в суд не з’явився, мотивуючи тим, що ВАТ „Краяни” не застосувало заходи досудового врегулювання спору, а саме претензійний порядок. Зазначений порядок в договорі між товариствами не був зафіксовано. Чи правомірні дії ТОВ „Світоч”. Як в цьому разі має діяти суд?

Завдання 1:

Розкрийте зміст рішення Конституційного суду у справі про досудове врегулювання спорів.

Завдання 2:

Змоделюйте претензію із приводу виникнення прострочення платежу за два місяці за поставку лісоматеріалів між ВАТ „К” та ПП „Мрія”.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. у редакції Закону від 04.11.2010 // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 19-20.- Ст. 142.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 30 червня 1999 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон Клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р.

5. Правила заявлення та розгляду претензій, затвердженими наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0568-02

6. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення ( СМГС), яка діє з 1 листопада 1951 року

7. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

8. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

Додаткова література:

9. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: курс лекций. Х., 2012. – 192 с.

10. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

11. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

12. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

13. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

14. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]