Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cgu_ep_special.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Тема 16. Перегляд рішень господарських судів Верховним судом України

(2 години)

1. Підстави та порядок подання заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.

 1. Порядок перевірки та допуску до провадження заяви про перегляд рішень господарських судів Верховним судом України.

 2. Порядок перегляду рішень господарських судів Верховним судом України.

 3. Повноваження Верховного суду України з перегляду рішень господарських судів України.

Завдання 1.

Підготуйте заяву про перегляд рішення господарського суду у Верховному Суді України на підставі самостійно змодельованих обставин.

Завдання 2.

Чи може бути поновлено строк для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів ВСУ, встановлений ч. 1 та 2 ст. 111-17 ГПК України? Чи може бути поновлений річний строк з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява (ч. 2 ст. 111-17 ГПК України)?

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Вищого господарського суду України від 11.10.2010р. № 2// http://prodan.net.ua/uk/Authority_info/166.html

3. Про внесення змін і доповнень до Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України»: Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 13// http://www.arbitr.gov.ua /files/pages/ppVGSU_26122011_13.pdf

4. Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів": Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.11.2011 № 01-06/1642/2011// http://arbitr.gov.ua/news/934/

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

6. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1.Демченко С.Ф. Теоретико-методологічні засади ефективності господарського судочинства: монографія / С.Ф. Демченко. – К.: Преса України, 2009. – 240 с.

2..Осетинський А.Й Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

3. Осетинський А.Й. Касаційна інстанція в господарському судочинстві як чинник зміцнення законності в економічній сфері // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №3. – С.164-174.

Теми 17, 18. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами. Провадження у справах за участю іноземних суб’єктів господарювання

(2 години)

 1. Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

 2. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

 3. Особливості процедури перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 4. Умови і порядок пред'явлення позовів іноземними суб’єктами господарювання до господарських судів України.

 5. Процесуальні права іноземних суб’єктів господарювання в господарському процесі України.

 6. Поняття та види доручень господарських судів.

 7. Порядок виконання доручень господарських судів в Україні та за кордоном.

 8. Договірні застереження щодо суду контракту.

Завдання 1.

Складіть зразок заяви про перегляд рішення, ухвали чи постанови господарського суду за винятковими обставинами.

Завдання 1:

Поясніть різницю між новими доказами та нововиявленими обставинами.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 21.05.2002 р. № 04-5/563 // http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_563600-02

3. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від26.12.2011 р. № 17// http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ppVGSU_26122011_17.pdf

4. Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України N 04-5/608 від 31.05.2002 р. (в ред. від 09.11.2009 р.) // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_608600-02

5. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

6. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

2. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.

3. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

4.Скуратовский М.Л. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу / Под ред. В.В. Яркова // Арбитражный процесс. – М., 1998. – С. 351–352.

5. Филиппов П.М., Алиев Т.Т., Громов Н.А. Сущность, задачи и значение пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу // Российский судья. – 2004. – № 2.

6. Шерстюк В.М. Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам / Под ред. М.К. Треушникова // Арбитражный процесс. – М., 1998. – С. 213–214.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]