Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
cgu_ep_special.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Тема 12. Вирішення господарських спорів у суді першої інстанції

(2 години)

1. Сутність та значення розгляду судового спору по суті.

2. Порядок ведення судового засідання.

3. Відкладення судового розгляду, перерва у судовому засіданні.

4. Зупинення провадження у справі та його поновлення.

5. Припинення провадження та залишення позову без розгляду.

6. Порядок прийняття, форма та зміст судового рішення.

7. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, окрема ухвала.

Задача 1.

ТОВ «ДЮК» пред’явлений позов до ПП «РЕМ» третя особа ПАТ «Погляди» про стягнення шкоди. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що в результаті проведення ПП «РЕМ» робіт з прокладення кабелю, замовником яких є ПАТ «Погляди» , була пошкодження будівля ТОВ «ДЮК». Суд залишив позовну заяву без розгляду з підстав пред’явлення позову не до тієї особи.

Чи має право в даному разі господарський суд залишити позов без розгляду? Визначіть, за яких умов є можливим притягнення ПАТ «Погляди» до участі у справі у якості співвідповідача?

Задача 2.

ПАТ «Зоря» звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ «Афіна» про стягнення заборгованості за договором поставки продукції. У судове засідання 12.03.2011 р. з’явились представники обох сторін. Розгляд справи відкладався двічі, засідання були призначені на 24.03. 2011 р. та 18.04.2011 р. відповідно, про що були винесені ухвали, на першому примірникові яких містилась відмітка про відправлення копій ухвал сторонам. Господарський суд, не дивлячись на відсутність представника ТОВ «Афіна» на останніх засіданнях, виніс рішення, яким задовольнив вимоги позивача в повному обсязі.

ТОВ «Афіна», не погоджуючись із прийнятим рішенням, подало апеляційну скаргу про його скасування, мотивуючи її тим, що його як відповідача не було належним чином повідомлено про час і місце судового засідання.

Надайте правову оцінку діям відповідача та суду. Чи вважається відмітка про відправку копій ухвали, зроблена у встановленому порядку на першому примірникові цього документа, належним підтвердженням повідомлення учасників судового процесу про час і місце судового засідання?

Завдання 1:

Складіть зразки заяв про зупинення провадження у справі та його поновлення.

Основна література:

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

2. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу судами першої інстанції: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18  // http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/43

3. Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Господарського процесуального Кодексу України: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 23.08.1994 р. № 02-5/612// http://www.arbitr.gov.ua/news/print/185

4. Про судове рішення: Роз'яснення Вищого арбітражного суду від 10.12.1996 р. № 02-5/422 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/nreg,v_422800-96

5.  Про деякі питання, порушені у доповідних записках господарських судів України у першому півріччі 2009 року щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 29.09.200901-08/530// http://arbitr.gov.ua/news/767/

6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

Додаткова література:

1. Хозяйственные споры и порядок их разрешения / Д.Н. Притыка..– Киев: Урожай, 1988.– 171 с..

2. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

3. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

4. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 368 с.

5. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

6. Тітов М. До реформи господарського судочинства // Право України. – 2001. - № 2. – С. 120-125.

7. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз’ясненнях і листах Вищого господарського суду України. Укл.В. Е. Беляневич. / За заг. Ред. Д. М. Притики – К.: Юстініан, 2002. – 640с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]