Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МПУЯ на гос ответы люда.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
234.78 Кб
Скачать

24. Методи та прийоми початкової літературної освіти.

В сучасній школі можна виділити такі основні методи викладання літератури: коментоване читання твору, бесіда, самостійна робота учнів над твором.

Метод бесіди.В основі його лежить система запитань, де в процесі відповідей учні під керівництвом учителя доходять істини. Бесіда може мати евристичний характер, коли в її ході учні оволодівають новими знаннями, або репродуктивний — це коли відтворюються раніше здобуті знання. Цей метод найпоширеніший в сучасній школі і застосовується при вивченні основних творів програмового матеріалу. Розрізняють такі види бесід: евристична бесіда, настановча бесіда, бесіда-диспут, бесіда-розбір твору, бесіда-повторення, бесіда позакласного читання та ін.

Коментоване читання застосовується тоді, коли текст твору важкий для сприйняття учнів. Тоді вчитель проводить читання в класі, супроводячи його поясненнями, коментарями. В одному випадку коментар потрібен для пояснення окремих слів у тексті, у другому — для з’ясування художніх троп, вжитих письменником, в третьому — для пояснення особливості композиції, з'ясування причин появи твору тощо. Метод самостійної роботи передбачає опрацювання учнями навчального матеріалу під керівництвом і контролем учителя. Вірніше — це самостійна дослідницька робота учнів над текстом художнього твору, де є елементи настановчої розповіді вчителя. Методичні прийоми — це також способи навчальної діяльності, але, на відміну від методів, вони мають значно вужчу сферу застосування.

Найбільш поширеними методичними прийомами при вивченні літератури в школі є такі:

-виклад біографії письменника у формі художнього нарису;

-аналіз художнього твору за сюжетно-композиційними вузлами;

-практикування індивідуальних та диференційованих завдань учням при опрацюванні тексту художнього твору;

-постановка проблемних запитань і завдань стосовно змісту і художніх особливостей твору;

-використання дидактичного і роздавального матеріалу та опрацювання його;

-завдання на розвиток усного і писемного мовлення учнів на матеріалі виучуваного твору;

-проведення літературних ігор та вікторин стосовно певного художнього твору;

-читання художнього твору в особах або інсценізація його.

25. Принципи організації та структура уроку літературного читання

У основі відбору вмісту і систематизації учбового матеріалу, методів і прийомів організації читацької діяльності учнів на уроках літературного читання покладені наступні принципи: культуросообразності, художньо-естетичний, літературознавство, розвитку мови, обліку психологічних особливостей сприйняття художньої літератури молодшими школярами, практичної спрямованості і творчого характеру вчення, принцип спадкоємності і перспективності. Принцип культуросообразності визначає

спрямованість вмісту літературної освіти на культурні, духовні, етичні, а не лише когнітивні цінності. Художньо-естетичний принцип визначає стратегію відбору літературних творів для читання. Матеріалом для читання повинні служити твори високої художньої цінності, що міцно увійшли до круга дитячого читання і складових золотий фонд дитячої літератури. Принцип літературознавства призначені для вивчення - фольклор, класика, сучасна і зарубіжна дитяча література, а також основні літературні жанри: казка, билина, розповідь, повість, вірш, байка, малі фольклорні жанри. Даний принцип реалізується в методиці аналізу художнього твору. Принцип розвитку мови орієнтує на формування і розвиток в мовних умінь, що вчаться, і навиків читання, слухання і розповіді. На матеріалі читання розширюється і збагачується словарний запас учнів. Принцип обліку психологічних особливостей сприйняття художньої літератури молодшими школярами визначає круг читання маленьких читачів; рівень вимог до обсягу знань, умінь і навиків учнів по літературному читанню; характер читацьких умінь, структури уроку читання. Принцип практичної спрямованості забезпечує формування в учнів читацької, мовної і комунікативної культури. Він визначає також особливість роботи з художнім твором в початкових класах.

Кожен урок має власну структуру. Під структурою уроку слід розуміти співвідношення елементів (етапів, ланок) уроку у тому певної послідовності і взаємозв'язку між собою. Элементами уроку є: організаційний момент; перевірка знань попереднього навчального матеріалу, логічно що з змістом даного уроку; перехід до нового матеріалу; вивчення нового матеріалу; закріплення; підбиття підсумків уроку; домашнє завдання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.