Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МПУЯ на гос ответы люда.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
234.78 Кб
Скачать

19. Вправа на вивчення орфографії

1. Списати, вставити пропущені букви, в дужках написати перевірочне слово.

Дрімає з…мовий ліс. Холод скував д…рева і запорошив їх снігом. Застигли білі б…рези і могутні дуби. Повисли до з…млі тоненькі гілочки в…рби. Мовчки дрімають з…лені сосни.

2. Вправа на списування, проведення диктантів. Мовний матеріал при списуванні сприймається зором, а під час диктанту – на слух.

20. Вправа на удосконалення навички правильного читання

Правильно читати – це значить читати безпомилково, не перекручуючи слів, не пропускати і не вставляти зайвих звуків, складів, не повторювати прочитаних слів кілька разів, читати з правильним наголосом у словах і дотримуватись правильної літературної вимові.

1.Важливим прийомом у навчанні правильності читання є попередження помилок. А цьому передусім сприяє підготовка до читання, а саме: бесіда, розповідь учителя і пояснення незрозумілих слів, розгляд картин, кадрів фільму. Одержані знання, образи, факти допоможуть учням швидко і правильно прочитати слова, речення.

2. Важке своєю будовою або мало відоме своїм змістом слово слід поділити на склади, звуки і скласти з розрізної азбуки або написати на дошці по складах , поставити знак наголосу, прочитати кілька разів, зміст незрозумілого слова обов’язково слід пояснити.

21. Вправа на удосконалення навичок швидкого читання

Висока швидкість читання дає можливість людині знайомитися з більшою кількістю друкованого матеріалу, тобто більше читати книг, журналів.

  1. на дошці записуються речення і закриваються. Потім на деякий час відкриваються, щоб учні прочитали. За допомогою запитань учитель перевіряє, що учні встигли прочитати.

  2. Роздати учням вирізки за певними текстами чи картки, покладені так, щоб тексту не було видно. За сигналом учителя учні відкривають аркуші і протягом певного часу, що його визначає вчитель, читають. Після цього учитель запитує зміст прочитаного.

  3. «Змагання» в читанні певної частини твору. За сигналом учні починають і кінчають читати, а потім дають відповіді на запитання вчителя.

  4. На дошці записуються питання, учні повинні знайти рядки в тексті книги, які будуть відповіддю на поставленні питання.

23. Вправа на удосконалення навичок виразного читання

Виразне читання – це таке читання вголос, при якому читець яскраво виражає думки, почуття, вкладені в твір, своє ставлення до прочитаного.

Основна вимога виразного читання – це уміння правильно передати ідейний задум автора. Виразне читання вчителя є зразком для учнів.

1. Читання тексту в ролях.

2. Складання мовної партитури виразного читання. Це спеціальні помітки в тексті для позначення пауз, логічних наголосів. Після глибокого аналізу тексту діти переконуються в доцільності певних пауз, наголосів. Слово з логічним наголосом підкреслюється, паузи позначаються так – (/) (//), мелодія (піднесення голосу) – (↑), зниження - (↓). Можна дозволяти учням робити помітки простим олівцем у книзі.

3. Колективне читання.

22. Вправа на удосконалення навичок свідомого читання

Читати свідомо – це значить повно і ясно розуміти зміст читаного, уміти зіставити прочитане з явищами природи і суспільного життя, зрозуміти ідейну направленість і вміти зробити певні висновки з прочитаного.

Основні види роботи, що сприяють свідомому читанню, такі:

1. підготовка учнів до сприймання тексту.

2. словникова робота

3. перше читання твору

4. перевірка сприймання твору

5. читання і аналіз твору; робота над образотворчими засобами, з’ясування ідейного змісту

6. складання плану

7. переказ змісту прочитаного

8. підсумкова бесіда

9. творчі роботи в зв’язку з читанням

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.