Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МПУЯ на гос ответы люда.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
234.78 Кб
Скачать

14. Читання ланцюжком.

Учні читають в певному, установленому порядку (один за одним), і при цьому вчитель має можливість і перевірити ефективність підготовки учнів до уроку, рівень сформованості необхідних читацьких навичок достатньої кількості учнів. Самі ж діти мають можливість порівняти свої досягнення з іншими.

15. Читання за особами.

Учні вчаться розпізнавати слова автора та дійових осіб, засвоюють правила запису діалогів; формується вміння власним голосом передавати інтонацію, характер, настрій персонажу.

16. Читання «Буксир».Учитель або учень, який має добрі навички читання, читає текст вголос. А учні пошепки читають разом із ним, копіюючи темп читання, правильність інтонування. Учитель має можливість керувати читанням. Цей спосіб читання може називатися «Диктор».

17. Читання хором.

Учні намагаються читати з певною швидкістю, щоб не відстати від товаришів. Учні, які володіють кращою технікою читання, мають можливість звернути більше уваги на виразність свого читання.

18. Читання про себе.

Учні читають, не рухаючи губами, без відтворення звуків.

19. Вибіркове читання.

За завданням учителя або іншого учня діти, використовуючи швидке читання та зорову пам'ять, знаходять певні частини тексту та зачитують їх.

Знайти в тексті та прочитати:

слово — найдовше, найкоротше двоскладове, трискладове...;

розповідні, питальні, окличні речення;

речення, що складаються з одного, двох, трьох слів;

діалог;

пестливі, згрубілі слова;

слова, що рідко використовуються в нашому мовленні;

складні слова;

речення, що потрібно читати голосно, тихо, сумно, весело піднесено;

характеристику дійової особи;

опис, пейзажі.

20. Підвищення техніки читання

Висока швидкість читання дає можливість людині знайомитися з більшою кількістю друкованого матеріалу, тобто більше читати книг, журналів.

  1. на дошці записуються речення і закриваються. Потім на деякий час відкриваються, щоб учні прочитали. За допомогою запитань учитель перевіряє, що учні встигли прочитати.

  2. Роздати учням вирізки за певними текстами чи картки, покладені так, щоб тексту не було видно. За сигналом учителя учні відкривають аркуші і протягом певного часу, що його визначає вчитель, читають. Після цього учитель запитує зміст прочитаного.

  3. «Змагання» в читанні певної частини твору. За сигналом учні починають і кінчають читати, а потім дають відповіді на запитання вчителя.

  4. На дошці записуються питання, учні повинні знайти рядки в тексті книги, які будуть відповіддю на поставленні питання.

21. Основні завдання уроків читання

Читання як предмет у початкових класах являє собою систему навчальних занять, які забезпечують розвиток навичок свідомого, правильного, швидкого, виразного читання, повідомлення дітям знань про природу, суспільство і здійснення виховних завдань.

Завдання читання – формування уявлень про навколишній світ, здобуття знань, удосконалення навичок читання, збагачення словника учнів, вироблення вміння висловлювати думки в усній і письмовій формі.

Завданням уроків читання в 1-4 класах є вироблення навичок правильного, свідомого, виразного і в міру швидкого читання, уміння працювати над текстом твору, самостійно, вдумливо читати книги. Головне місце на уроці повинно бути відведено читанню і роботі над текстом. Класне читання формує навички самостійної роботи над книгою, які учням треба закріпити в позакласному читанні. Отже, завдання уроків читання – навчити учнів працювати над книгою, прищепити любов до неї.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.