Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МПУЯ на гос ответы люда.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
234.78 Кб
Скачать

7. Вправа на розкриття лексичного значення слова

Слово – головна значеннєва одиниця мовлення.

-слово виділяється в усному і писемному мовленні

- більшість слів мають самостійне значення

- більшість слів можуть змінювати свою початкову форму, при цьому їх значення залишається незмінні.

- кожне слово має звукове, а на письмі - буквене оформлення.

Пояснити значення слова клас у такому тексті:

Значень слова клас багато:

Перше – це шкільна кімната.

Друге – група школярів,

Підлітків чи малюків.

Клас об’єднує людей

Спільних поглядів, ідей.

Клас каюти визначають

І у класи діти грають. Алла Свашенко

8. Вправа на усвідомлення прямого і переносного значення слова

1. Визначити в кожному рядку слова, вжиті в прямому і переносному значенні:

Хлопчик іде – сніг іде.

Пшеничний чуб – пшеничний колос.

Хлопчик спить – клен спить.

2. Виписати сполучення слів із дієсловом спати, спочатку вжитим у прямому значенні, а потім – у переносному:

Ще сонно диха тихий сад,

Ще сплять навколо квіти.

Ще не прокинулась роса

В бузковому суцвітті.

Спить чоловік і діти сплять

У затишних кімнатах… Анатолій Костецький

9. Вправа на вивчення синонімів

Синоніми – однакові або близькі за значенням слова, але різні за звучанням.

Записати речення, обравши з дужок найточніший синонім:

1. (Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом.

2. Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою.

3. Пожежна машина по вулиці (їде, мчить, летить), вона поспішає вогонь загасить.

10. Вправи на вивчення антонімів

Антоніми – це слова, що мають протилежне значення.

1. Дібрати антоніми і закінчити речення:

У лісі ростуть дерева товсті і … . Ми збирали яблука кислі і … . У нашому місті є вулиці широкі і …. . Річки бувають глибокі і … .

2. у реченнях замінити виділені слова антонімами.

Закінчився урок. У школі – гомін. Заговорив шкільний радіовузол. Лунає музика. Школярі відпочивають.

11. Вправа на вивчення кореня

Корінь – головна частина слова, яка обов’язково присутня в кожному слові і містить основний елемент лексичного означення.

1. Порівняйте слова: гриб, грибок, грибний, подумайте, що між ними спільного, а чим вони відрізняються одне від одного.

2. Згрупуйте слова за однією з можливих ознак, поясніть, як ви згрупували слова: сад, парк, лісник, садівник, ліс.

12. Вправа на вивчення префікса

Префікси утворюють нові слова (бабуся – прабабуся) або слова з новими відтінками значень (сильніший-найсильніший);

Префікс стоїть перед коренем;

У слові може бути кілька префіксів (понаписувати, возз’єднати).

1. Списати. Розкрити дужки, вибравши префікс, який найбільше підходить.

(Роз-, На-, Від-)гомонів трудовий день. Поволі (про-, під-, від-)крадається ніч чарівниця. Матінка- земля чекає відпочинку. Тихесенький вітерець (на-, у-, за-)колисує її. (С-, В-, Пере-)томлене сонечко (на-, під-, о-)горає землю красою, (на-, по-, ви-)силає своє останнє тепло.

13. Вправа на вивчення суфікса

Суфікс –частина слова, за допомогою якої утворюються нові слова;

Суфікс – це частина слова, яка надає слову іншого смислового відтінку

Суфікс – завжди стоїть після кореня;

У слові може бути не один суфікс, а кілька.

1. Утворіть за допомогою суфіксів нові слова:

Риб - оньк- а

Риб - ин- а

Риб - к- а

Риб – очк – а

2. Зверніться пестливо до тата, мами, баби, діда. Які суфікси допомогли вам утворити пестливі слова?

14. Вправа на вивчення закінчення

Закінчення – це змінна морфема, яка утворює словоформи і служить для зв’зку слів у реченні.

1. Спишіть. Якщо потрібно, виправте речення.

Білка – лісова тварина. У білка коричнева шубка, довгий пухнастий хвостик, на вушках чорні котики. За білка важко спостерігати: вона маленька і дуже спритна.

  • Чому ви не списували, як було на дошці?

  • Яку частину слова білка ви змінювали?

15. Вправа на вивчення іменника

Іменник – частина мови яка називає предмет і відповідає на питання хто? Що?

1. Виписати з тексту в один стовпчик іменники які відповідають на питання хто? В другий на питання що?

2. Розгляньте малюнок. Назвіть зображені на них предмети. На яке питання відповідають назви людей і тварин (істот)? На яке питання відповідають назви рослин і речей (неістот).

3. Від загальних іменників утворити Власні іменники:

Прізвище, Ім’я, Країна, Місто, Село, вулиця, Річка.

16. Вправа на вивчення прикметника

  1. Розгляньте малюнки. Назвіть, якого кольору овочі, фрукти. (Учитель пропонує учням зразок: Помідор (який?)червоний.)

2. Упізнайте, про що або про кого я кажу.

Білокора, висока, струнка, кучерява - ……(дереза).

Рідна, мила, дорога, ніжна, найкраща - …..(мама).

3 .Додайте до іменників прикметники відповідно до питань: дерево яке срібне, дерева які?...., на деревах яких?..., деревами якими?..., деревом яким?...

17. Вправа на вивчення дієслова

  1. Продовжити речення: Яскраве сонечко (що робить?) ….(світить, гріє, сміється, посилає промінчики).

  2. Учитель пропонує розглянути малюнки і сказати, хто що робить. Діти складають речення з двох слів, записуючи за зразком: Дівчинка (що робить?) пише. Хлопчик (що робить?) малює.

18. Вправа на вивчення займенника

1. Складіть речення зі словами Він, вона, воно, вони.

2. Спиши текст. Займенники, що в дужках, постав у потрібному відмінку. Підкресли займенники з початковим (н)

жнива

Широко розкинулося пшеничне поле. По (воно) ходять степові кораблі – комбайни. Ось один з (вони) підходить до (ми). Хиляться і падають під ножами важкі зрілі колоски. Мить - і золоте зерно висипалася в бункер комбайна. А з (він) збіжжя пливе у кузов автомашини, яка рухається поряд. Комбайни не зупиняються цілий день. А від (вони)одна за одною від`їжають машини з добірним пшеничним зерном.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.