Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс по транспортной экологии.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
772.1 Кб
Скачать

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання

Мета контрольної роботи: глибоке засвоєння студентами заочної форми навчання учбового матеріалу з дисципліни. Контрольна робота містить 2 теоретичних питання і розрахункове завдання.

Перелік теоретичних питань і літературних джерел наведені у розділі 8 “Контрольні питання з дисципліни”. Номер питання студент вибирає згідно порядкового номеру у журналі викладача. Відповіді на питання повинні бути повними і вичерпаними, з використанням графічного матеріалу, математичного обґрунтування та інформації з Internet.

Розрахункове завдання складається з розрахунку масових шкідливих викидів у відпрацьованих газах автомобільних двигунів. Методика розрахунків наведена у практичному занятті № 2-4. Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці додатку Б. Номер варіанту також відповідає порядковому номеру студента у журналі викладача.

№№ варіанту

Номер питання

№№ варіанту

Номер питання

1

1, 21

11

11, 31

2

2, 24

12

12, 38

3

3, 25

13

13, 39

4

4, 23

14

14, 40

5

5, 50

15

15, 47

6

6, 32

16

16, 45

7

7, 48

17

17, 33

8

8, 26

18

18, 46

9

9, 27

19

19, 49

10

10, 28

20

20, 42

Теоретичні питання до виконання контрольної роботи

1 Види і вплив транспорту на екосистеми.

2 Споживання природних ресурсів на транспорті.

3 Забруднення навколишнього середовища транспортними засобами.

4 Забруднення навколишнього середовища стаціонарними джерелами на транспорті.

5 Шумовий вплив транспорту.

6 Екологічні аспекти транспортних аварій.

7 Особливості впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище.

8 Особливості впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище.

9 Особливості впливу повітряного транспорту на навколишнє середовище.

10 Особливості впливу водного транспорту на навколишнє середовище.

11 Особливості впливу трубопровідного транспорту на навколишнє середовище.

12 Роль конструкторско - технічні заходів у зменшенні забруднень повітря й ґрунтів.

13 Зниження транспортного шуму й вібрацій.

14 Вплив промислового транспорту на навколишнє природне середовище.

15 Термодинамічні підстави взаємодії теплової машини з навколишнім середовищем.

16 Механізми горіння углеводородних палив.

17 Утворення токсичних речовин при горінні.

18 Зношування поверхонь. Відходи промислово- транспортної діяльності.

19 Процеси поділу і зв'язування неоднорідних середовищ.

20 Процеси нейтралізації й електрохімічного очищення.

21 Параметричні процеси . Шум.

22 Параметричні процеси. Вібрація.

23 Параметричні процеси. Іонізуюче випромінювання.

24 Джерела забруднення навколишнього середовища при виготовленні транспортних об'єктів.

25 Заходу щодо зниження впливу на навколишнє середовище при виробництві транспортних об'єктів.

26 Забруднення навколишнього середовища при виконанні транспортної роботи й експлуатації дороги.

27 Заходу щодо зниження забруднення навколишнього середовища при здійсненні перевізного процесу.

28 Джерела забруднення навколишніх середовищ при обслуговуванні й ремонті об'єктів транспорту.

29 Заходу щодо зниження забруднення навколишніх середовищ при обслуговуванні й ремонті об'єктів транспорту.

30 Утилізація транспортних засобів, дорожно- будівельних конструкцій, поховання відходів.

31 Екологічний баланс транспортного засобу в життєвому циклі.

32 Викиди шкідливих речовин, витрата палива, шум транспортного потоку.

33 Викиди шкідливих речовин, споживання ресурсів парком машин.

34 Вплив на навколишнє середовище дорожньої мережі.

35 Заходу щодо зниження впливу на середовище сукупності машин і дорожньої мережі.

36 Можливості розвитку аварійних ситуацій, пов'язаних із транспортною діяльністю.

37 Поширення й трансформація промислово- транспортних забруднень у навколишнім середовищі. Фактори, що впливають на поширення забруднень.

38 Механізми трансформації забруднень у навколишнім середовищі.

39 Реакція людського організму на промислово- транспортні забруднення.

40 Реакція екосистем на промислово- транспортні забруднення.

41 Поняття локальної екологічної катастрофи.

42 Нормування екологічних параметрів транспортних засобів.

43 Методи оцінки забруднення газових потоків.

44. Методи оцінки параметричних забруднень. Забруднень водного середовища, ґрунтів і рослинності.

45 Експериментальні оцінки забруднення навколишнього середовища.

46 Розрахункові оцінки впливу транспорти на навколишнє середовище на урбанизированных територіях.

47 Об'єднання зусиль світового співтовариства в рішенні екологічних проблем.

48 Скорочення біологічної різноманітності на планеті.

49 Вплив екологічних проблем на розвиток земної цивілізації.

50 Основні закони і принципи екології.

51 Електромагнітне випромінювання автомобілів.

52 Забруднення продуктами зношування автомобілів.

53 Виробничі відходи автотранспортних підприємств та шляхи їх утилізації.

54 Вимірювальна та газоаналізуюча апаратура для визначення екологічних показників автомобілів.

55. Нормування шкідливих викидів автомобілів та їх двигунів.

56. Зменшення шкідливих викидів автомобілів їх нейтралізацією та уловлюванням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.