Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс по транспортной экологии.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
772.1 Кб
Скачать

7. Системний аналіз взаємодії транспорту та екосистеми навколишньої території

Встановлення залежностей, що характеризують зміни у екосистемі територій, які зазнають впливу від розміщення або прилягання елементів транспортних систем. Визначення наближених методів доцільності будівництва та експлуатації об’єктів транспорту у порівнянні з екологічними наслідками /.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [4; 5].

8. Заходи щодо зменшення негативного впливу елементів транспортних систем на навколишнє середовище

Рекомендації щодо основних та найбільш розповсюджених заходів мінімізації негативного впливу елементів систем транспорту на об’єкти навколишнього природного середовища. Приклади застосування такиз заходів при проектуванні об’єктів транспорту та інфраструктурию.

– лекцій 3 години;

– практичних занять – 3 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [6; 7].

Перелік практичних занять

3.1

Збір вихідних даних

- 2 год.

3.2

Розрахунок середнього значення пробігового викиду шкідливих речовин

- 2 год.

3.3

Обчислення середнього значення інтенсивності викидів шкідливих речовин

- 2 год.

3.4

Обчислення концентрації шкідливих речовин в атмо сферному повітрі

- 2 год.

3.5

Визначення шуму від транспортного потоку

- 2 год.

3.6

Розробка заходів зі зниження рівня шуму на примагістральній території

- 4 год.

3.7

Дослідження режимв руху транспортних засобів на перехресті

- 4 год.

Методичні вказівки до виконання

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Збір вихідних даних

Мета: на обраному перехрестя міських магістралей засвоїти методику збору даних. Необхідних доля подальших розрахунків

Завдання: дослідити транспортний потік на перехресті міських вулиць відповідно до завдання викладача

Порядок виконання

На обраному перехресті необхідно визначити наступне:

1 Визначити транспортний потік на одній з дільниць перехрестя.

2 Інтенсивність руху

3 Визначити тривалість світлофорного циклу в загалі та тривалість зеленої фази.

4 Швидкість руху на перегоні

5. Визначити кількість смуг на дорозі.

6 Відстань до забудови.Визначити кулькусть поверхів та призначення забудови.

7. Визначити відстань, для якої будуть розраховуватись показники.

8 Навести схему організації дорожнього руху на перехресті.

Практичне заняття 2 розрахунок середнього значення пробігового викиду шкідливих речовин

Мета: засвоїти методику розрахунку значень середнього пробігового викиду шкідливих речовин

Завдання: розрахувати середні значення викидів вуглеводнів, оксидів вуглецю, азоту.

Порядок виконання

Середній пробіговий викид шкідливих речовин визначається окремо для розрахункового легкового та вантажного автомобілів транспортного потоку, що рухається на ділянці магістралі, яка складається з перегону та регульованого перехрестя. Обчислення проводяться для одного напряму руху.

Потік автомобілів, що розглядається, зводиться до розрахункових легкових та вантажних автомобілів з використанням коефіцієнтів зведення (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 - Коефіцієнти зведення за викидом СО

Тип транспортного засобу

Коефіцієнт зведення за викидом СО для типу розрахункового автомобіля

Легковий

Вантажний

Легковий автомобіль

1

Вантажний автомобіль вантажопіж’ємністю, т:

до 2

2..5

10..15

15

1,5

1

1,85

2,5

Автобус пасажиромісткістю:

особливо малою

малою

середньої

великої

1,43

1

1,85

2,25

Середнє значення викиду СО одним автомобілем розрахункового j-го типу на ділянці магістралі, що складається з перегону та регульованого перехрестя, визначається за залежністю:

(2.1)

де - частка автомобілів, що зупинилися на даному підході до перехрестя;

- постійні коефіцієнти, значення яких наведено в табл. 2.2;

- середня швидкість руху на перегоні, км/год;

- добуток поправочних коефіцієнтів, які враховують вплив численних факторів на зміну кількості СО, що виділяється автомобілем j –го типу;

- довжина перегону, км.

Таблиця 2.2 – Значення коефіцієнтів

Розрахунковий автомобіль

Легковий

0,171

0,041

-2,74

68

9,65

Вантажний

0,656

0,125

-7,5

-604,8

49

Частка автомобілів, що зупинилися на даному підході до перехресті визначається за формулою:

(2.2)

де - ефективна частка і-ої фази в циклі світлофорного регулювання;

- фазовий коефіцієнт і-ої фази регулювання.

(2.3)

де - ефективна тривалість зеленої фази з урахуванням стартових затримок, с.

(2.4)

де - інтенсивність руху, авт/год (фізичні одиниці);

- потік насичення, авт/год.

(2.5)

де - частка легкових автомобілів у потоці.

Середня швидкість руху відповідно легкових та вантажних автомобілів, що разом рухаються у транспортному потоці визначається за формулами:

(2.6)

(2.7)

де Z – рівень завантаження рухом дороги.

(2.8)

де – пропускна спроможність однієї смуги руху, авт/год.

(2.9)

де – параметр, що враховує вплив світлофорного регулювання та довжини перегону на зміну щільності потоку.

(2.10)

Значення коефіцієнта можна визначити за формулою:

(2.11)

(2.12)

де Т – розрахунковий рік визначення викиду СО.

Дані для розрахунків отримуються на обраному перехресті.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.