Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс по транспортной экологии.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
772.1 Кб
Скачать

Змістовні модулі

1. Елементи транспортних систем, що чинять влив на навколишнє середовища

Декомпозиція транспортних систем різних видів транспорту та аналіз зв’язків певних елементів систем з навколишнім природним середовищем. Ранжування встановлених прямих та зворотних зв’язків, вироблення загальної методики оцінки ступеню негативного та позитивного впливу.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [1; 2].

2. Класифікація забруднення навколишнього середовища внаслідок впливу елементів транспортних систем.

Визначення основних класифікаційних ознак забруднення навколишнього середовища внаслідок впливу елементів транспортних систем. Визначення категорій класифікації екологічного забруднення .

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [2; 4].

.

3. Інгридієнтне забруднення навколишнього середовища двигунами внутрішнього згоряння.

Визначення фізико-хімічних процесів, що призводять до виникнення інгридієнтного забруднення навколишнього середовища внаслідок роботи двигунів внутрішнього згоряння на різних видах транспорту. Склад відпрацьованих газів двигунів з визначенням елементів, що особливо небезпечні для екосистем та людей .

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [1; 3].

4. Параметричне забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем

Визначення фізичних процесів, що призводять до виникнення параметричного забруднення навколишнього середовища внаслідок роботи елементів транспортних систем. Шумовий, електромагнітний, термальний та вібраційних вплив елементів транспортних систем на навколишнє природне середовище.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [4; 5].

5. Нормативи та припустимі значення параметрів забруднення навколишнього середовища елементами транспортних систем

Нормативні акти України та міжнародні угоди і конвенції, що встановлюють граничні та рекомендовані нормативи щодо припустимих значень параметрів забруднення навколишнього природного середовища елементами транспортних систем. Органи влади та посадові особи, що здійснюють контроль за дотриманням означених норм. Відповідальність та порядок застосування санкцій до порушників екологічного законодавства України.

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [1; 4;6].

6. Аналіз впливу транспортних систем на існування людини

Визначення зв’язків між фізіологічними та фізичними станами людей – працівників транспортної галузі, учасників транспортного процесу, сторонніх осіб з параметрами, що описують ступінь небезпеки від впливу елементів транспортних систем на життя і здоров’я людини. Дослідження та методики виявлення означених негативних впливів .

– лекцій 2 години;

– практичних занять – 2 години;

– самостійна робота студента – 2 години.

Література: [2; 5;6].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.