Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posibnyk_Zapolskykh_new.doc
Скачиваний:
267
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
980.48 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури Основна:

 1. Зацний Ю.А. Cучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю.А. Зацний. – Львів: ПАІС. – 228 с.

 2. Зацний Ю.А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: Англо-український словник. / Ю.А. Зацний, А.В.Янков. - Вінниця: Нова книга, 2008. – 360 с.

 3. Зацний Ю.А., Янков А.В. Нова розмовна лексика і фразеологія: Англо-український словник. / Ю.А. Зацний, А.В.Янков. - Вінниця: Нова книга, 2010. – 224 с.

 4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової та технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 564с.

 5. Черноватий Л.М. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Л.М.Черноватий, В.І Карабан, Т.В. Ганічева, І.П. Ліпко. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 496с.

 6. Черноватий Л.М. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США. Загальні принципи: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Л.М.Черноватий, В.І. Карабан, І.О.Пенькова, І.П.Ярощук, Ю.П.Іванко. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 496с.

 7. Baker Mona. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / M. Baker / London: Routledge, 2006. - 654 p.

 8. Munday J. Introducing Translation Studies. Theories and applications /J. Munday. – London: Routledge Taylor &. Francis Group, 2001. – 221 р.

 9. Newmark P. A Textbook of Translation / P. Newmark. – Edinburgh: Prentice Hall, 2003. – 292 p.

 10. Nord Ch. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. / Ch. Nord. – Edinburgh: Prentice Hall, 2009. – 345.

Додаткова:

 1. Гармаш О.Л. Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру: монографія/ О.Л.Гармаш. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 128с.

 2. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наук. дослідж. і викладання інозем. мов; редкол. А.Д.Бєлова (голов.ред.) [та ін.] – К.: Логос, 2009. – 283 с.

 3. Овсянников В.В. Точка зрения переводчика: лекции по университетскому переводоведению. Учебн. пособие для студентов переводческих отделений университетов / В.В.Овсянников. – Запорожье: Просвіта, 2010. – 448с.

 4. Швачко С.О. У царині номінативних та комунікативних одиниць: збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. – Суми: Вид-во СумДу, 2010. – 168 с.

 5. Яхонтова Т.В. Лінвістична генологія наукової комунікації: монографія / Т.В.Яхонтова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.

Навчальне видання

Зацний Юрій Антонович

Запольських Світлана Петрівна

Комунікативні стратегії

Навчальний посібник

для студентів факультету іноземної філології

спеціальності «Переклад (англійська мова)»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Рецензент

доцент, канд. філол. наук завідувач кафедри перекладу за фахом

Класичного приватного університету Е.Г. Балюта

Відповідальний за випуск

доцент, канд. пед. наук Прус С.І.

Коректор

доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Головко О.М.

119

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.