Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
boovc.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
02.06.2015
Размер:
479.74 Кб
Скачать

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ „ЖИТОМИРАГРОХІМ”..……3

2. СТРУКТУРНИЙ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ „ ЖИТОМИРАГРОХІМ ” …………………..7

2.1. Оцінка основної діяльності підприємства………………………………..7

2.2. Організаційна структура підприємства…………………………………10

3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМТВІ ПАТ „ ЖИТОМИРАГРОХІМ ”…………………….12

4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ

„ЖИТОМИРАГРОХІМ”……………………………...……………..…………....15

4.1. Аналіз ринків збуту продукції……………………………………….......15

4.2. План маркетингової діяльності………………………………………. …20

4.3. Інвестиційний план……………………………………………………….22

4.4. План виробничої діяльності підприємства………………………….. …23

4.5. Фінансовий план та програма інвестиційного………………………….27

4.6. Аналіз потенційних ризиків……………………………………………...30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….......32

1. Загальна характеристика підприємства пат „Житомирагрохім”

ПАТ „Житомирагрохім” підприємство хімічної промисловості України.

Збут продукції орієнтований здебільшого на підприємства сільського господарства, як в Житомирській області, так і за її межами.

Мінеральні добрива містять поживні елементи, потрібні для сільського господарства. Застосування штучних добрив сприяє збільшенню врожайності с/г культур, покращенню якості продукції та спричиняється до підвищення стійкості рослин у несприятливих кліматичних умовах.

Хімічна промисловість відрізняється від більшості інших галузей можливістю створювати нові матеріали з певними властивостями, що зажадалося в космічній техніці і будівництві, фармацевтичній, харчовій і легкій промисловості України.

Розвиток хімічної промисловості в окремому районі країни зумовлюється трьома основними чинниками – природним, економічним і соціальним. Характер спеціалізації хімічної промисловості і розміщення її підприємств в Україні залежать від наявності сировини, необхідності повної переробки відходів інших галузей господарства, відносно близького розташування споживача продукції хімічних підприємств і наявності кваліфікованої робочої сили.

Сировиною для хімічної промисловості є кам'яне і буре вугілля, нафта, кам'яна і калійна солі, фосфорити, мів, вапняки, сірка і деякі інші. Крім того, в хімічній промисловості використовуються відходи чорної і кольорової металургії, харчової і лісопереробляючої промисловості.

Окремі види продукції хімічної промисловості України (азотні і калійні добрива, сірка, синтетичні фарбники, кальцинована сода, бром, титанові білила, окремі продукти органічного синтезу) експортуються в інші країни.

Нормативно – законодавчі акти, якими керується підприємство.

Свою діяльність з виробництва мінеральних добрив, продукції виробничо-технічного призначення, виробництва товарів народного споживання, послуг промислового характеру здійснюється на підставі заключених договорів, контрактів, угод, Постанов Кабінету Міністрів України та врахування кон’юнктури ринку. В цих документах обумовлюється всі умови, яких повинні дотримуватися як виконавці, так і замовники. Нормативно законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства:

 1. Закон України про підприємства в Україні від 27 березня 1991 року №887-ХП (ВВР 1991 р., №24, ст.272).

 2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. № 1264-XII.

 3. Закон України від 09.02.1995 № 45/95-ВР, Про екологічну експертизу.

 4. Закону України від 16.10.1992 №2707-XII, "Про охорону атмосферного повітря".

 5. Закон України N 1775-111, 01.06.2000, Про ліцензування певних видів господарської діяльності.

 6. Закон України № 514Л/І від 17.09.2008, Про акціонерні товариства.

 7. Постанова НКРЕ від 19.02.2009 № 195 «Про затвердження граничних рівнів цін на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 2009 рік»

 8. Закон України N 2310-ІV від 11 січня 2005 року, Про страховий фонд документації України.

 9. Закон України від 04.07.2002 № 40-ІV, Про інноваційну діяльність.

 10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV.

 11. Постанова КМУ №1631 від 15.10.03, Про затвердження видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами.

 12. Постанова КМУ №1269 від 31.10.07р., Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи.

 13. Настанова Міністерства промполітики СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008, Положення про технологічні регламенти.

 14. Закон України 2001, N 15, Про об'єкти підвищеної небезпеки.

 15. Постанова КМУ від 16.11.2002р. № 1788, Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

 16. Закон України від 08.06.2000р. №1809, Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 17. Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ.,Про охорону праці.

 18. Закон України від 03.02.1993 р., Про Цивільну оборону України.

 19. Система стандартів безпеки праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]