Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_курс_ОП.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

6.2. Рекомендації до виконання креслень загального виду

Основні вимоги до креслень загального виду наведені нижче.

Креслення загального виду повинні виконуватися відповідно до основних вимог ГОСТ 2.119-73 (1995) ЄСКД на виконання ескізних проектів. Креслення загального виду повинно містити наступні відомості:

а) зображення виробу (апарата, машини), необхідні види, розрізи і перетини, що дають повне уявлення про устрій виробу;

б) основні розміри — конструктивні, приєднувальні і габаритні, а в разі потреби — настановні, монтажні і граничні відхилення рухомих частин;

в) позначення посадок у відповідальних з’єднаннях;

г) вид або схему з дійсним розташуванням штуцерів, люків, лап і ін.;

д) таблицю призначення штуцерів, патрубків і т.п.;

е) технічну характеристику;

ж) технічні вимоги;

з) перелік складових частин виробу.

На зображенні креслення загального виду допускається показувати умовно зміщеними штуцера, бобишки, люки і т.п., не змінюючи їхнього розташування по висоті або довжині апарата.

На виді виробу (апарата) зверху необхідно показати дійсне розташування штуцерів, бобишек, люків і т.п.; при відсутності виду зверху його варто зобразити схематично (рисунок 3), проставивши умовні позначки штуцерів, бобишек, люків і т.п., зазначених на головному чи на іншому виді виробу. При цьому над схемою необхідно зробити напис, наприклад: «Схема розташування штуцерів, люків і лап», а в технічних вимогах на кресленні обов'язково вказати: «Дійсне розташування штуцерів, бобишек, люка і лап дивися за схемою (за планом, виду В, і т.д.)».

Рисунок 3. Схема розташування штуцерів

Штуцера, патрубки, гільзи для термометрів, люки і т.п. на головному та сполученому з ним зображеннях, а також на схемі позначають умовно на продовженні їхніх осей або на полках ліній-виносок прописними буквами російського алфавіту розміром від 5 до 7 мм (букви Й, П, Р, О, X, Ъ, Ь не застосовують).

Таблиця призначення штуцерів, патрубків, гільз і інших елементів апарата виконується за формою представленою на рисунок 4:

Рисунок 4. Таблиця призначення штуцерів

Над таблицею поміщають заголовок «Таблиця штуцерів».

Літерні позначення за алфавітом (без пропусків і повторення) привласнюються спочатку видам, розмірам, перетинам, а потім штуцерам. У випадку недоліку букв застосовують цифрову індексацію, наприклад: «А1, «У1, У2» і т.д.

Написи, технічну характеристику, технічні вимоги і таблиці виконувати на кресленні з дотриманням ДСТУ ГОСТ 2.316-2008.

Таблиці, технічну характеристику, технічні вимоги і перелік складових частин необхідно розташовувати над основним написом креслення. Як виняток допускається розміщення таблиці штуцерів ліворуч від основного напису. Розташування основних елементів, що рекомендується, креслення загального виду див. на рисунок 5.

Додаткові зображення (види, розрізи, перетини, виносні зображення і т.д.) повинні розташовуватися якомога ближче до елемента, що виноситься.

Рисунок 5. Зразок розташування елементів креслення загального виду.

У технічній характеристиці вказують:

призначення виробу (апарата); об’єм апарата — повний і робочий; продуктивність; площа поверхні теплообміну; максимальний і робочий тиск; максимальну і робочу температуру середовища; потужність привода; частоту обертання деталей; токсичність і вибухонебезпечність середовища; габаритні розміри апарату; масу апарату; інші необхідні дані.

У технічних вимогах на кресленні вказують:

позначення ДСТУ чи ТУ, згідно яким повинен бути виготовлений і випробуваний даний виріб; позначення ДСТУ чи TУ на основні матеріали, застосовувані у виробі; вимоги до випробувань на міцність і щільність зварних швів і з'єднань; відомості про необхідність теплової ізоляції й інших антикорозійних покрить.

На апарати, у яких робочий тиск у 0,07 Мпа (без обліку гідростатичного тиску), поширюються «Правила устрою і безпечної експлуатації ємностей, що працюють під тиском». У Правилах викладені вимоги, яким повинні задовольняти виготовлені ємності й апарати, а також вимоги по установці ємностей і безпеки їхньої експлуатації.

Перелік складових частин виробу розташовують на полі креслення загального виду над основним написом за формою представленою на рисунку 6:

Рисунок 6. Форма представлення переліку складових частин

Останній рядок переліку складових частин не повинен доходити до основного напису на відстань менш 10 мм. З метою спрощення складання переліку складових частин допускається залишати незаповненими кілька рядків переліку (дві, три) з відповідним пропуском номерів позицій після кожної групи переліку складових частин (складені одиниці, деталі, стандартні вироби).

У кожному рядку переліку не допускаються «двоповерхові» написи. Якщо запис не міститься на одному рядку, його варто розміщати на двох і більш рядках.

Усі дані, внесені в перелік складових частин виробу, варто записувати зверху вниз у порядку, передбаченому ДСТУ ISO 7573:2006: складальні одиниці, деталі, стандартні вироби, у тому числі кріпильні та інші вироби. При великій кількості складових частин виробу допускається (по узгодженню з керівником) виключати з переліку другорядні деталі і невідповідальні стандартні вироби.

При заповненні переліку складових частин виробу розбивку виробу на складені одиниці і деталі варто проводити з урахуванням намічуваної технології виготовлення останніх. Так, для креслення загального виду конденсатора правильним буде наступний перелік: 1. Розподільна камера. 2. Камера, що гріє. 3. Кришка. 4. Фланець. 5. Фланець і т.д.

Такий порядок обумовлений тим, що складені одиниці, позицій 1, 2, 3 збираються, зварюються й обробляються по окремих кресленнях, розроблювальним на наступних етапах проектування. За складеними одиницями випливають деталі (позиції 4 і 5), що поставляються на зборку виробу по даному кресленню.

Графа «Позначення» у переліку в більшості випадків не заповнюється, тому що вона призначена для позначення вставних одиниць нижчого порядку і деталей, що у курсовому проекті не виконуються. Виключення складають проекти, графічна частина яких перевищує два листи формату А1. У цьому випадку виконуються рядки графи «Позначення» переліку складових частин виробу креслення загального виду всієї установки, для якої виконуються креслення загального виду.

Графа «Маса 1 шт» у переліку складових частин не заповнюється.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.