Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_курс_ОП.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

6. Рекомендації до виконання графічної частини

Графічна частина складається з двох креслень, а саме, апаратурної схеми та загального виду апарата.

Креслення виконують, як правило, на аркушах креслярського паперу основного формату А1 (594×841 мм), згідно з ГОСТ 2.301-68. Разом із зазначеним форматом дозволяється користуватися іншими основними форматами, позначення та розміри сторін яких мають відповідати вказаним нижче:

Таблиця 1.Позначення та розміри сторін креслярських форматів.

Позначення формату

А0

А1

А2

А3

А4

Розмір сторін формату, мм

841×1189

594×841

420×594

297×420

210×297

Допускається застосування додаткових форматів, утворених збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну їх розмірам. Позначення похідного формату складається з позначення основного формату і його кратності, наприклад А1×3, А4×8 і т. д Розміри похідних форматів, як правило, слід вибирати за таблицею 2.

Таблиця 2. Розміри додаткових форматів

Кратність

Формат

А0

А1

А2

А3

А4

2

1189×1682

3

1189×2523

841×1783

594×1261

420×891

297×630

4

841×2378

594×1682

420×1189

297×841

5

594×2102

420×1486

297×1051

6

420×1783

297×1261

7

420×2080

297×1471

8

297×1682

9

297×1892

Поле креслення обмежують рамкою, яка проводиться суцільними лініями і відстоїть від лівої кромки креслення на 20 мм, а від інших кромок - на 5 мм:

Основний напис згідно з ГОСТ 2.104-6 (рисунок 2) розміщують у правому нижньому куті креслення і виконують за формою:

Рисунок 2. Оформлення основного напису

Крім того, у верхній частині листа розташовують додаткову графу розміром 70×14 мм, призначену для повторного запису позначення креслення, яке наводиться в основному написі.

При заповненні основного напису в його графи вносять такі відомості:

а) «Розроб.» – прізвище студента, який виконав проект, його підпис і дата

виконання проекту;

б) «Перев.» – прізвище керівника і його підпис із зазначенням дати;

в) «Т. контр.» – прізвище ініціали людини, що проводить технічний контроль, і його підпис із зазначенням дати;

г) «Керівн.» – прізвище керівника і його підпис із зазначенням дати;

д) «Н. контр.» – прізвище ініціали людини, що відповідає за нормоконтроль, і його підпис із зазначенням дати;

е) «Затв.» прізвище ініціали людини, що затверджує проект, і його підпис із зазначенням дати 1;

ж) у верхній графі вказують позначення креслення;

з) у центральній графі вказують найменування виробу в називному відмінку

однини, причому на першому місці поміщають іменник Найменування виробу повинно відповідати прийнятій термінології та бути по можливості коротким. Під найменуванням виробу записують вид креслення;

і) у першій нижній графі поміщають скорочену назву інституту та номер

групи;

к) у графі «Масштаб» вказують масштаб основної проекції.

ГOCT 2.201– 80 встановлює знеособлену класифікаційну систему позначення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.