Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_курс_ОП.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

7. Порядок захисту курсового проекту

До захисту надається зшита пояснювальна записка і складені креслення. Креслення і пояснювальна записка вкладаються в паперову папку. На зовнішній титульній стороні папки наклеюється титульний аркуш (приклад наведений у Додатку Е), з внутрішньої сторони – Опис (приклад оформлення опису наведений у Додатку Є). Усі поля, що потребують підпису студента, а також дати, повинні бути заповнені до проведення захисту.

Захист курсового проекту є особливою формою перевірки знань і навичок студента і проводиться з метою придбання досвіду захисту результатів самостійно виконаного проекту.

На захисті студенту необхідно відповісти на поставлені питання, перелік деяких з них наводяться нижче:

 1. Надайте техніко-економічне обґрунтування вибору конструкції і типу апарата. Чим відрізняється він від відомих?

 1. За допомогою якого методу зроблений розрахунок основних габаритних розмірів спроектованого Вами апарату (конструкторський розрахунок) і його робочих параметрів? Як обирали інші розміри?

 1. Назвіть основні рівняння і розрахункові формули, що Ви застосували для чисельного аналізу.

 1. Запишіть рівняння матеріальних (теплових) балансів.

 1. Поясніть принцип дії апарату і його окремих вузлів, особливості й основні закономірності процесу, що протікає в апараті.

 1. Назвіть основні параметри процесу (температурний режим, величину швидкості потоку, гідравлічний опір, дайте обґрунтування вибору прямотоку, величину краплепереносу, рівень рідини в апараті й ін.).

 1. Як змінюються основні параметри теплоносія та розчину в процесі випарювання?

 2. Запишіть основні кінетичні рівняння процесу.

 3. Потрібно, чи ні, виконувати теплоізоляцію апарату і як визначити товщину шару теплоізоляції?

 1. Які конструкційні особливості спроектованого апарату: його головні характеристики і робочі параметри (розміри, кут нахилу, число обертів та ін.), обґрунтуйте вибір конструкційних матеріалів, з яких виготовлено апарат чи його окремі вузли.

 1. Перелічіть найбільш відповідальні вузли і деталі апарату (по кресленням), назвіть їхнє призначення.

 1. Розкрийте методи вибору і характеристики роботи допоміжного устаткування (циклони, рукавні фільтри, мокрі пиловловлювачі, конденсатори й ін.).

Курсовий проект оцінюється за декількома показниками:

 • за якістю виконання «Пояснювальної записки»;

 • за якістю виконання графічної частини;

 • за відповідями на питання й активності при захисті.

Додаток а. Приклад оформлення титульного аркуша пояснювальної записки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біотехніки та інженерії

Пояснювальна записка

до курсового проекту з дисципліни

«Основи проектування»

На тему .

.

Група

Студент _______________________ _______________

( прізвище, ініціали) (підпис)

Керівник проекту _______________________ _______________

( прізвище, ініціали) (підпис)

Київ-2012

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.