Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_курс_ОП.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

5. Рекомендації до виконання пояснювальної записки

Текст пояснювальної записки виконується за допомогою комп’ютерної техніки, з одного боку аркуша формату А4. Мінімальна відстань від рамки до границь тексту: на початку рядка-5мм, наприкінці-3мм, від першого та останнього рядка на сторінці-10мм. Абзаци в тексті починають з відступом 15-17мм. В пояснювальній записці основний напис виконують на другій сторінці зі змістом (рисунок 1). Конструкторські документи, що входять у проект мають шифри у відповідності до ГОСТ 2.106-96 (рисунок 1).

Текст пояснювальної записки виконується в текстовому редакторі Word шрифтом Arial курсив або Times New Roman чорного кольору розміром 14 кегль з міжрядковим інтервалом 1,5. При цьому таблиці, ілюстрації та інше виконуються чорним кольором і не повинні виходити за поля сторінки, формули повністю набираються за допомогою редактора формул Math Туре.

Різного роду недоліки, помилки, помічені в процесі виконання текстового документа, дозволено виправляти підтиранням або зафарбуванням білою фарбою з наступним нанесенням на це місце виправленого тексту (графіки). Не допускаються пошкодження аркушів, забруднення та сліди неповного усунення помилок.

Послідовність викладу розрахунку залежить від характеру розрахунку і величин, які розраховуються.

Типовий розрахунок повинен містити:

  • ескіз або схему виробу, які розраховуються;

  • мету розрахунку із зазначенням того, що необхідно визначити;

  • вихідні дані для розрахунку;

  • умови розрахунку;

  • розрахунок;

  • висновок.

а

б

Рисунок 1. Приклад оформлення першого аркушу технічного документу (а) і наступних аркушів (б)

Ескіз або схема об'єкту розрахунку повинні давати чітке уявлення про цей об'єкт.

При вказуванні одиниці виміру фізичних величин, що входять у розрахункові формули, не можна комбінувати літерні позначення та назви одиниць, тобто для одних одиниць застосовувати позначення, а для інших - назву.

Якщо в тексті подано певну кількість або діапазон числових позначень, визначених одною і тою ж одиницею фізичного виміру, то цю одиницю вказують лише після останньої цифри.

Всі розрахункові формули , на які є посилання у документі, нумеруються порядковою нумерацією арабськими цифрами в межах розділу.

Номер формули складається з номеру розділу та чергового номеру формули, розділених крапкою. Номер вказують з правого боку аркуша на одному рівні з формулою в дужках.

Одну формулу нумерують - (1). Формули, в які підставлені числові значення, не нумеруються.

Нумерацію можна проводити в межах всього документа.

Посилання на номер формули в тексті подають в дужках, наприклад: "... у формулі (5.2)".

При оформленнi пояснювальної записки належить звернути увагу на правильне позначення роздiлів та пiдроздiлiв, формул, таблиць, iлюстрацiй, посилань на використану лiтературу.

Розділи повинні мати порядкові номери позначені арабськими цифрами без крапки. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номеру розділу та номеру підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номеру підрозділу крапка не ставиться. Розділи і підрозділи можуть складатись з пунктів. Якщо документ має підрозділи, то порядковий номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу, пункту, що розділені крапками.

Наприклад:

3 Методи випробувань

3.1 Апарати, матеріали і реактиви

3.1.1

3.1.2 Нумерація пунктів першого підрозділу третього розділу

3.1.3

3.2 Підготовка до випробувань

3.2.1

3.2.2 Нумерація пунктів другого підрозділу третього розділу

3.2.3

Заголовки роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв та ін. позначають арабськими цифрами, розділяють крапками. Розділи належить починати з нової сторінки. Для формул, таблиць та iлюстрацiй рекомендують наскрізну нумерацію.

Ілюстрації (схеми, графіки) та таблиці розташовують як найближче до місця їх обов'язкового пояснення або згадки у тексті. Ілюстрації повинні мати назву і пояснювальні данi (під ними) та обов'язково позначення з номером, наприклад Рисунок 2.1, що поміщають під малюнком. Таблиці також повинні мати назву (безпосередньо над нею) та обов'язково - номер, наприклад, Таблиця 1.4. Його розміщують перед заголовком ліворуч.

Вiдомiсть проекту містить перелік конструкторських документів, що ввійшли у курсовий проект, та оформлюється по стандартній формi.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.