Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_курс_ОП.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Додаток б. Приклад оформлення завдання на курсовий проекти

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ "

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біотехніки та інженерії

Завдання

на курсовий проект з дисципліни

«Основи проектування»

Студент

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

1. Тема проекту_____________________________________________________

_____________________________________________

 1. Термін здачі студентом закінченого проекту " " 201 р.

 2. Вихідні дані до проекту____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Зміст пояснювальної записки, перелік завдань, що їх належить виконати

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Перелік креслень та графічного матеріалу із відповідними назвами креслень та форматом аркушів

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дата видачі завдання “ 201 р.

Керівник _______________

( прізвище, ініціали) (підпис)

Завдання прийнято до виконання

студент _______________

( прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток в. Зміст пояснювальної записки

 1. Вступ.

 2. Викладення технологічного проекту.

 3. Призначення та галузь використання виробу, що розробляється.

 4. Описання та обґрунтування вибраної конструкції.

 5. Технічна характеристика.

 6. Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції.

 7. Техніка безпеки та охорона праці.

 8. Охорона навколишнього середовища.

 9. Перелік посилань.

Додаток г. Приклад оформлення календарного плану

Календарний план

Пор.

Назва розділів курсового проекту

Терміни виконання розділів

Відмітка про виконання

Керівник 201 р

( прізвище, ініціали) (підпис)

Студент 201 р

( прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток д. Приклади виконання технічної характеристики

Теплообмінні апарати:

Показники

Трубний постір

Міжтрубний простір

Середовище

Найменування

Токсичність

Вибухонебезпечність

Агресивність

Температура

Робочий тиск, МПа

Обєм, м3

Площа поверхні теплообміну, м2

Габаритні розміри, мм

Маса, кг

Випарні апарати

 1. Апарат призначено для упарювання розчину _______ від початкової концентрації ___%.

 2. Номінальний обєм апарата ___м3.

 3. Продуктивність за вихідним продуктом ___кг/с.

 4. Площа поверхні теплообміну ___м2.

 5. Абсолютний тиск:

-в апараті ___МПа;

-в міжтрубному просторі ___МПа.

 1. Максимальна температура:

-в трубному просторі ___оС;

-в міжтрубному просторі ___оС.

 1. Середовище:

-в трубному просторі: ___;

- -в міжтрубному просторі: ___.

 1. Габаритні розміри, мм.

 2. Маса ___кг.

Апарати ультрафільтрації

 1. Апарат призначено для концентрування розчину _______ від початкової концентрації ___% до ___%

 2. Робочий обєм апарата ___м3.

 3. Продуктивність за вихідним продуктом ___кг/с.

 4. Площа поверхні мембран усіх ____ секцій ___м2.

 5. Робочий тиск ___МПа.

 6. Робоча температура ___оС.

 7. Габаритні розміри:

- ширина ___мм;

- довжина ___мм;

_ висота ___мм.

 1. Маса ___кг.

Апарати сушильні

 1. Апарат призначено для висушування розчину _______ від початкової вологості ___% до ___%.

 2. Продуктивність за випареною вологою ___кг/с.

 3. Діаметр сушильної камери ___мм.

 4. Робочий обєм сушильної камери ___м3.

 5. Температура теплоносія:

- на вході в сушарку ___оС

- на виході з сушарки ___оС.

 1. Витрата теплоносія ___кг/год.

 2. встановлена потужність ___кВт.

 3. Відцентровий розпилювач:

- діаметр диска ___мм

- частота обертання ___с-1.

 1. Габаритні розміри:

- ширина ___мм;

- довжина ___мм;

_ висота ___мм.

 1. Маса ___кг.

Апарати із перемішуючими пристроями

 1. Апарат призначено для ___________________________________________________.

 2. Робочий обєм, ___м3.

 3. Тип перемішуючого пристрою мішалка ___.

 4. Кількість мішалок ___.

 5. Кількість відбивних перегородок ___.

 6. Частота обертання вала мішалки, ___с-1.

 7. Потужність електродвигуна ___кВт.

 1. Габаритні розміри:

- ширина ___мм;

- довжина ___мм;

_ висота ___мм.

 1. Маса ___кг.

Національний технічний університет україни

київський політехнічний ІНститут”

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біотехніки та інженерії

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни:___________________________________________________

_______________________________________________________________

тема: __________________________________________________________

_______________________________________________________________

Керівник:

Виконав:

Допущений до захисту

студент курсу

«___» «____________» 20__ р.

групи

Захищено з оцінкою

залікова книжка

_____________________

КИЇВ 20__

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.