Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Misceve_samovrjaduvannja_v_Ukrajini

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
3.54 Mб
Скачать

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

10.Конфесійнаприналежність

Назва церкви

Конфесія

 

Кількість

 

Прізвище, ім’я

вірних (прихожан)

 

священика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Партійна

приналежність

 

Прізвище, ім’я,

 

 

 

 

 

Осередок

 

 

 

 

по батькові

Зареєстрований,

політичноїпартії Кількість

чи громадської

членів

керівника

незареєстрований

 

організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

початкова

)

номерта

 

 

 

 

,

 

 

 

 

)ні,так

середня

 

 

 

 

 

 

 

 

(

Адреса

 

керівника

Телефон Кількістьмісць

будівництваРік експлуатацію

будівництвів

 

будівництва

Необхідний (

неповна

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школи

середня

школи

Прізвище

 

 

в вводу

Потреба ) ні , так (

 

стадії В

) ні , так (

ремонт

Тип

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Будинкикультури,клуби,народнідоми«Просвіта»

Адреса

керівника

Телефон

Кількість

будівництва

будівництві

будівництва

Необхідний

(

 

Прізвище

 

місць

Рік

Потребав

так(, ні)

стадіїУ

так(, ні)

ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

такні),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Адреса

Прізвище

керівника

Телефон

Кількість

місць

Рік

будівництва

332

Потреба в будівництві (так, ні)

У стадії будівництва (так, ні)

Необхідний

ремонт (так, ні)

)ФАП,амбулаторія(Лікарня.16

Адреса

Прізвище

керівника

Телефон

Кількість

місць

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

Устадії будівництва (так, ні)

Необхідний

ремонт (так, ні)

садокДитячий.15

Адреса

Прізвище

керівника

Телефон

Кількість

місць

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

У стадії будівництва (так, ні)

Необхідний

ремонт (так, ні)

АКТІВ ПРАВОВИХ-НОРМАТИВНО ЗРАЗКИ ПРИМІРНІ Бібліотека.14

Адреса

Прізвище

керівника

Телефон

Кількість

місць

Рік

будівництва

333

Потреба в будівництві (так, ні)

У стадії будівництва (так, ні)

Необхідний

ремонт (так, ні)

АТС.19

Адреса

Прізвище

керівника

Телефон

Кількість

місць

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

У стадії будівництва (так, ні)

Необхідний

ремонт (так, ні)

язку’зв)відділ(Відділення.18

Адреса

Прізвище

керівника

Телефон

Кількість

місць

Рік

будівництва

Потреба в будівництві (так, ні)

У стадії будівництва (так, ні)

Необхідний

ремонт (так, ні)

:УКРАЇНІ В САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ ПРАКТИКА І ТЕОРІЯ Лазня.17

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

20.Місцеварада

Адреса

керівника

Телефон

Кількість

залі

будівництва

будівництві

будівництва

Необхідний

ні)

сесійній

(

 

Прізвище

 

місць

Рік

вПотреба

)ні,так(

стадіїУ

)ні,так(

ремонт

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

так,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Перелікпідприємствтафермерськихгосподарств

Адреса

 

 

Прізвище

Освіта,

 

Наявність

Кількість

 

Спеціалі-

госпо-

 

керівника,

 

техніки

 

землі

 

дарства

 

 

фермера

фах

 

 

(к-ть)

 

(га)

 

зація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Додаткові

відомості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газифікація

 

Наявність дротів

Наявність дороги до села

 

(з чорним покриттям,

(газифіковано,

 

радіомовлення

 

з твердим покриттям,

не газифіковано)

 

 

 

(є, нема)

 

 

 

 

 

 

 

ґрунтової)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Основніпроблеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населений

 

 

характе проблеми

 

 

виникнення

 

 

 

невирішення

Необхідні

фінансові( матеріальні

 

 

зверталися допомогою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

пункт

 

Коротка

ристика

 

Час

 

Причина

 

,

 

кого До за

 

 

 

ресурси , людські

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Голос

Урядовий

 

Сільський

Факти

 

 

Обласна

 

 

Інші

24.Газети

такількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передплатників

 

 

 

 

 

 

 

 

України

кур’єр

 

 

час

 

 

 

 

 

(районна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Телевізійніканали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТ-1

 

УТ-2

 

Інтер

 

1+1

 

й-5канал

 

Обласне

 

Кабельне

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(так, ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг каналу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(високий,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній,

 

 

 

 

 

*

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низький)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЧАСТИНА ІV

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ

МІСЦЕВОГОСтрасбург,САМОВРЯДУВАННЯ15жовтня1985року

(ХартіюратифікованоЗакономN452/97-ВРвід15.07.97) Датапідписання:6листопада1996р.

Офіційнийпереклад

Держави-члениРадиЄвропиПреамбула,якіпідписалицюХартію, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання

міжїїчленамидлязбереженнятавтіленнявжиттяідеалівіпринципів,якіє їхнімспільнимнадбанням,

вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання угод вадміністративнійгалузі,

враховуючи, що органи місцевого самоврядування є однією з голо- внихпідвалинбудь-якогодемократичногорежиму,

враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справамиєоднимздемократичнихпринципів,якіподіляютьсявсімадержа- вами-членамиРадиЄвропи,

переконані в тому, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватисясаменамісцевомурівні,

переконані в тому, що існування органів місцевого самоврядування, наділених реальними функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянинауправління,

усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципахдемократіїідецентралізаціївлади,

стверджуючи, що з цього випливає необхідність існування органів місцевого самоврядування, які мають створені на демократичній основі

336

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

директивні органи і широку автономію щодо своїх функцій, шляхи і засоби здійсненняцихфункцій,атакожресурси,необхіднідляїхвиконання,

погодилисьпротаке:

Сторонитаттязобов1 ’язуються вважати для себе обов’язковими, у порядку таобсязі,передбаченихустатті12цієїХартії,нижченаведеністатті.

Частина I

Стаття 2

ПринципКонст туцмісцевогойна та правсамоврядуванняоснова місцевоговизнаєтьсясамоврядуванняв національному за-

конодавствііуміруможливостівконституції.

Стаття 3

1Концепція. Місцеве самоврядуваннямісцевого самоврядуванняозначає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції,вінтересахмісцевогонаселення.

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або будь-якоїіншоїформипрямоїучастігромадян,якщоцедозволяєтьсязаконом.

Стаття 4

1Сфера. Головнікомпетенціїповноваженнямісцевогоі функціїсаморганівврядуваннямісцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджаєнаділеннюорганівмісцевогосамоврядуванняповноваженнямиіфункціямидляспеціальнихцілейвідповіднодозакону.

2.Органимісцевогосамоврядуваннявмежахзаконумаютьповнепра- вовільновирішуватибудь-якепитання,якеневилученеізсфериїхньоїком- петенціїівирішенняякогонедорученежодномуіншомуоргану.

3. Муніципальні функції, як правило, здійснюються переважно тими властями, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тією чиіншоюфункцієюіншийорган,необхідновраховуватиобсягіхарактерзавдання,атакожвимогидосягненняефективностітаекономії.

337

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

4.Повноваження,якиминаділяютьсяорганимісцевогосамоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщоценепередбаченезаконом.

5. Якщо повноваження делегуються органам місцевого самоврядування центральним чи регіональним органом, органи місцевого самоврядування у міруможливостімаютьправопристосовуватисвоюдіяльністьдомісцевихумов.

6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо стосуються органів місцевого самоврядування, з останніми мають проводитися консультації, у міру можливості своєчасно і належним чином.

Стаття 5

ЗміниОхоронатериторіальнихкордоніворганіворганівмісцевогосамоврядуваннянея можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних місцевихгромад,можливошляхомпроведенняреферендуму,якщоцедозволяєтьсязаконом.

Стаття 6

Відповідні адміністративні структури і ресурси для виконання

1органами.Безшкодимісцевогодлябільшсамоврядуваннязагальнихзаконодавчихїхніх завданьположеньорганимісцевого самоврядування мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративніструктуризурахуванняммісцевихпотребінеобхідностізабезпеченняефективногоуправління.

2. Умови служби співробітників органів місцевого самоврядування повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливостіпрофесійноїпідготовки,винагородитапросуванняпослужбі.

Стаття 7

1Умови. Мандатздійсненнямісцевихфункційобранихнапредставниківмісце ому рівніпередбачає вільне здійсненнянимисвоїхфункцій.

2. Він передбачає відповідне фінансове відшкодування витрат, здійсненихпідчасвиконанняцьогомандату,атакожуразінеобхідностівідшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і відповіднийзахистсоціальногозабезпечення.

338

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

3. Будь-які функції та діяльність, несумісні з мандатом місцевого обраного представника, визначаються законом або основоположними правовимипринципами.

Стаття 8

Адміністративний нагляд за діяльністю

1органів. Будь-якиймісцевогоадміністративнийсамоврядуванаглядня за органами місцевого самоврядуванняможездійснюватисятількизгіднозпроцедурамитаувипадках, передбаченихконституцієюабозаконом.

2. Будь-який адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів. Однак вищі інстанції можуть здійснювати адміністративний нагляд за своєчасністю виконання завдань, дорученихорганаммісцевогосамоврядування.

3. Адміністративний нагляд за органами місцевого самоврядування здійснюється таким чином, щоб забезпечити домірність заходів контролюючогооргануважливостіінтересів,яківінмаєнамірохороняти.

Стаття 9

1Фінансові.Органимісцевогоресурси органівсамоврядуваннямісцевогомаютьсамоврядуванняправоврамкахнаціональної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вониможутьвільнорозпоряджатисявмежахсвоїхповноважень.

2.Обсягфінансовихресурсіворганівмісцевогосамоврядуваннявідповідаєфункціям,передбаченимконституцієюабозаконом.

3. Принаймні частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядуванняформуєтьсязарахунокмісцевихподатківтазборів,розміряких вонимаютьповноваженнявстановлювативмежахзакону.

4. Фінансові системи, які складають підгрунтя ресурсів органів місцевого самоврядування, мають достатньо диверсифікований і підвищувальний характер і повинні забезпечувати можливість приводити наявні ресурси, наскільки це практично можливо, у відповідність до реального зростаннявартостівиконуванихнимизавдань.

5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні органів місцевого самоврядування передбачає запровадження процедур бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, який вониповиннінести.Такіпроцедуриабозаходинезавдаютьшкодиповнова-

339

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

женням, які органи місцевого самоврядування можуть здійснювати в межах їхньоївласноїкомпетенції.

6. Органи місцевого самоврядування інформуються відповідним чиномпропорядоквиділенняїмперерозподіленихресурсів.

7. У міру можливості дотації органам місцевого самоврядування призначаються не для фінансування конкретних проектів. Надання дотацій не скасовує основоположну свободу органів місцевого самоврядування проводитисвоюполітикувмежахїхньоївласноїкомпетенції.

8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу органи місцевогосамоврядуваннямаютьдоступдонаціональногоринкукапіталувмежахзакону.

Стаття 10

1Право. Органиорганівмісцевогомісцевогосамоврядуваннярядуваннямаютьнаправосвободу, здійснюючиасоціаціїсвої повноваження, співробітничати та в межах закону створювати консорціуми з іншими органами місцевого самоврядування для виконання завдань, що становлятьспільнийінтерес.

2. Право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації органів місцевого самоврядування визнається кожноюдержавою.

3. Органи місцевого самоврядування мають право на умовах, які можутьбутипередбаченізаконом,співробітничатизорганамимісцевогосамоврядуванняіншихдержав.

Стаття 11

ОрганиП авовиймісцевогозахист місцевогосамоврядуваннясамоврядуваннямають право використовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які утілені в конституціїчинаціональномузаконодавстві.

340

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]